Публікації


Сортувати матеріали за: датою | популярністю | відвідуваністю | коментарями | алфавітом
Проблема ґендерної толерантності та релігійне життя в Україні
8 12 2011 Ірина Грабовська, канд. філос. наук Аналітика Коментарів: 4
Очевидно, важко переконати віруючу людину в тому, шо, надаючи «содоміту» всі права людини, суспільство вчиняє за словом і законом Божим. На жаль, докази з точки зору права навряд чи будуть переконливі. Виходити доводиться з конкретної суспільної ситуації та розумного консерватизму, не створюючи штучні на сьогодні вогнища конфліктності... 

Шпагат по-украински
6 12 2011 Алексей Гордеев Аналітика Коментарів: 2
Украинские евангельские церкви сегодня выбирают между «совковым» затворничеством и открытостью обществу. Зададим вопрос вместе: не пора ли украинскому протестантизму определиться, какую роль он хочет избрать среди, по выражению социолога Жан-Поля Виллема, «больших и маленьких предпринимателей в сфере спасения», ареал обитания которых очерчен Украиной?..

Особливості Київського християнства: частина IV. Онаціональнення обрядових форм
4 12 2011 Олександр Саган Аналітика Коментарів: 2

В Україні з‘явилися деякі притаманні лише цій території християнські обряди, молитви, а також своєрідне виконання загальноприйня­тих релігійних обрядів. Чинники, що спричиняли формуванню останніх, різні, як різними є й їх риси. Найбільш яскраво процес онаціональнення християнства проявився у церковному мистецтві (архітек­тура, малярство, спосіб оздоблення ікон, спів, виготов­лення церковного начиння тощо)...


«Еретики», «сектанты», «идолопоклонники». О пределах политкорректности в межконфессиональных отношениях
30 11 2011 Сергей Савченко Аналітика Коментарів: 31

Сегодня стало очень немодным употреблять термин «секта». Вместе с некоторыми другими он постепенно входит в архивный фонд табуированной лексики. В перспективе страх быть уличенным в неполиткорректности может привести к изъятию из публичного обращения любых межконфессиональных характеристик и переходу на «эзопов язык». Говоря о политкорректности и обвиняя православных в ее отсутствии в связи с использованием термина «секта» в пейоративных целях, мы как-то забываем о том, что межконфессиональные отношения – взаимны, значит взаимны и межконфессиональные характеристики...


Возможен ли феноменологический подход при изучении религии? Возражение устойчивому стереотипу
23 11 2011 Виталий Хромец Аналітика Коментарів: 0

Сейчас самая распространенная точка зрения заключается в том, что религиоведение отказалось от возможности использования в своих исследованиях феноменологического подхода как такового, поскольку последний является непродуктивным в изучении религии. Я попытаюсь возразить против данного тезиса и попытаюсь показать, что феноменологический подход в правильном его применении может помочь религиоведу в изучении конкретных исторических фактов. Этот подход в религиоведении не только возможен, но и продуктивен, и может решать как общетеоретические, так и конкретные исследовательские задачи.


Особливості Київського християнства: частина III. Європейськість й відкритість до інших релігійних систем
22 11 2011 Олександр Саган Аналітика Коментарів: 14
Зв’язок українців з католиками майже не припинявся і після 1054 р. І коли до розділу Церков це ще можна пояснити, то після цього подібні зв’язки з Римом засвідчували своєрідний характер Українського християнства, яке, незважаючи на вперту боротьбу між Західною і Східною Церквами, спокійно включало в своє церковне життя й елементи католицького вчення і культу. І це незважаючи на те, що до кінця XIV ст. главами Київської митрополії були, за невеликим винятками, іноземці – ­­­ставленики і провідники політики Константинополя...

Релігія в громадській думці сучасної Америки
20 11 2011 Людмила Филипович, доктор філос. наук Аналітика Коментарів: 3
Звичайному українцеві важко навіть уявити, наскільки детально досліджується ставлення американців до релігії, якою є увага до питань, пов’язаних з нею. На основі наймасштабнішого опитування 2007 р., проведеного в Америці, коли на питання анкет відповіло 35 тис. американців, вдалося найбільш повно з’ясувати, якою є релігійна Америка, як американці уявляють себе в релігійних координатах...

Приходская система Поместной Церкви
15 11 2011 Игумен Феогност (Пушков), кандидат богословия Аналітика Коментарів: 11

Экклесиология Православной Церкви никогда не обладала «подробной» экспликацией, присущей, к примеру, экклесиологии Церкви Рима. Можно сказать, что на протяжении веков мы руководствовались какими-то «пределами», за которые переступать недопустимо, но двигались внутри самих границ безо всяких «правил дорожного движения». Таковыми «пределами» являлись положения «Церковь в епископе», «единство семьи православных Церквей», «грех раскола не смывается даже мученической кровью». Уже накануне наших времен добавилось еще одно определение: «этнофилетизм есть ересь»...


Особливості Київського християнства: частина II. Висока віротерпимість
14 11 2011 Олександр Саган Аналітика Коментарів: 6
Давні гуманістичні традиції в Україні ніколи не забувалися. Слова преподобного Феодосія про те, що «не суть важливо, хто перед тобою – чи католик, чи єретик, чи навіть язичник, але коли він голодний чи бідою гонимий, то йому слід допомогти», ці слова добре пам’ятали українське духовенство і миряни. Зовсім інша картина спостерігалася, наприклад, у Московському царстві...

Світоглядно-політичні погляди мусульман України (за матеріалами соціологічного дослідження)
10 11 2011 Наталія Гаврілова, Олег Кисельов, Тетяна Хазир-Огли Аналітика Коментарів: 28

Дискусія, що розгорнулася навколо питання будівництва мечеті у м. Біла Церква, пов’язана, у першу чергу, із тим, що українське суспільство недостатньо  поінформоване про життя своїх співвітчизників мусульманського віросповідання. Аби якось заповнити цю інформаційну прогалину ми пропонуємо читачам порталу «Релігія в Україні» матеріали пілотного опитування, що проводилося у 2008 році. Зрозуміло, що представлені тут дані є дещо застарілими та повністю не відображають позицію усіх мусульман України. Проте звернемо увагу читачів, що вони публікуються вперше та відбивають тенденції розвитку ісламу в сучасній Україні.


Особливості Київського християнства: частина I
3 11 2011 Олександр Саган Аналітика Коментарів: 5

За час свого фактично самостійного розвитку Київська православна митрополія сформувала такі ознаки, які дають нам змогу говорити про Київське християнство як про самобутнє явище у православному світі і як про концентрований вираз національно-культурниць­кого розвитку України. Не відкидаючи можливості існування у деяких Східних Церквах подібних ознак, відзначимо, що така їх сукупність характерна лише для України. Основні із цих ознак-принципів будови, розвитку і життєдіяльно­сті Церкви - такі...


 Підґрунтя формування Київського християнства. Християнізація Руси-України як класичний приклад православ­ного етноконфесій­ного комплексу (продовження)
20 10 2011 Олександр Саган Аналітика Коментарів: 0
...Певний «відступ у себе» в історичному аспекті становлення української психіки і формування «селянської структури» українського народу максимально піднесло роль сім’ї у житті українця. Високе становище жінки в українській сім’ї, окрім давньої культурної традиції, завдячує і вищенаведеному аргументові. І не випадково, що українська жінка, як матір родини, як рівноправна господарка, бере активну участь у святочних містеріях, у відправленні родинних культів. Жінці, як і господарю, присвячуються спеціальні сакральні пісні.

Міфологічність та конфесійність в дискурсі української ідентичності
18 10 2011 Руслана Демчук, канд. філос. наук Аналітика Коментарів: 0

Як повідомлялося, 14 жовтня з ґрунтовним повідомленням, присвяченим проблемі формування української національної ідентичності, виступила на IV Академічній дискусії «Спадщина Середньовіччя Сходу та Заходу в європейській ідентичності України» доцент кафедри культурології Києво-Могилянської академії Руслана Демчук. Вона особливо звернула увагу на ті історичні, культурні та політичні міфи, які формувалися на місцевому ґрунті та впливали на самосвідомість українського етносу. Сьогодні ми подаємо виступ Руслани Демчук у вигляді статті.


16 10 2011 Игорь Алексеев Аналітика Коментарів: 0

Нетрудно заметить, что характерной чертой большинства арабских революций 2011 г. (кроме ливийской) является то, что движущей силой протестного движения была главным образом городская образованная молодежь, вовлеченность которой в модернизационные процессы — доступ к бесплатному или льготному образованию и здравоохранению — обусловила рост социальных ожиданий этой группы населения, поддержанной также средними городскими слоями по сходным причинам...


Останні коментарі