Вхід

У вас немає акаунту на Religion.in.ua? Зареєструйтесь

Богослов'я
Чужий серед своїх

28 09 2010   Микола Крокош Публікації, Богослов'я

Чужий серед своїх

Цього року минає 120 років від смерті Джона Генрі Ньюмена. Його рецептом для відновлення єдності Церкви було постійне оновлення всіх конфесій. Ньюмена вважають отцем Церкви Нового Часу і першопрохідцем Другого Ватиканського собору. Він виступав за діалог із світом, наукою і культурою - його звинувачували в лібералізмі, проти якого він боровся ще будучи англіканцем…

Христианство и научные изыскания

28 09 2010   Джон Генри Ньюмен Публікації, Богослов'я

Христианство и научные изыскания

Когда система Коперника начинала обретать признание, какой бы, скажите, религиозный деятель не пришел в ужас или, по крайней мере, не испытал страх, предвидя, какой скандал может разразиться от того противоречия, в которое вступала эта теория с влиятельной традицией Церкви и со Священным Писанием? Все были убеждены, что Земля неподвижна, а Солнце, находящееся в тверди небесной, вращается вокруг Земли, как если бы апостолы полагали это истиной Откровения...

Теология в гостях

27 09 2010   Михаил Черенков Публікації, Богослов'я

Теология в гостях

В мире, называющем себя постхристианским и даже постметафизическим, теология обречена на скитания. Не имея своего места, теология стучит в дверь чужих домов, часто стук остается безответным, но иногда ее пускают в гости. Быть в гостях – далеко не худшая доля теологии...

Аскетические опыты для современного читателя

23 09 2010   Протоиерей Димитрий Моисеев Публікації, Богослов'я, Рецензії

Аскетические опыты для современного читателя

Переводы, сделанные в ХIХ веке по случайным рукописям и на первое время сыгравшие роль «ликбеза», уже не удовлетворяют современным требованиям. Этот пробел восполняет настоящая книга...

Методологія православної теології: джерела, розвиток, сучасність

20 09 2010   Юрій Чорноморець, Геннадій Христокін Публікації, Богослов'я

Методологія православної теології: джерела, розвиток, сучасність

Методологія теології – це найперший камінь спотикання для теолога. Без правильної методології точно не можна розвивати істинного богослов'я. Це завдання важко здійснити навіть із правильною методологією...

Вхождение в церковное общение в наше время: от самоизоляции к преображающей открытости

14 09 2010   Архимандрит Кирилл (Говорун) Публікації, Богослов'я

Вхождение в церковное общение в наше время: от самоизоляции к преображающей открытости

Современное богословие помогло установить тесную связь между природой Церкви и таинствами, прежде всего Евхаристией. Многие стали говорить о Церкви как о сакральном пространстве. Вот только что это за пространство? Каково его соотношение с эмпирическим пространством мира, который вокруг нас? Антагонистичны ли эти два пространства, синергийны ли, или, может, вообще совпадают?..

Церковна бюрократія

13 09 2010   Юрій Чорноморець Публікації, Богослов'я

Церковна бюрократія

Церковна бюрократія є явищем розвинутим і раціональним, що ефективно поєднується із самоорганізацією віруючих. Винятки зумовлені історичними обставинами, які, на жаль, виявляються сильнішими за віруючих. Але потенціал для покращення ситуації є, і особливо він великий в Україні...

Євангельські протестанти в контексті сучасної конфесіоналізації в Україні

13 09 2010   Михайло Черенков Публікації, Богослов'я

Євангельські протестанти в контексті сучасної конфесіоналізації в Україні

Парадоксальним чином саме невизначеність конфесійних кордонів забеспечила успіх євангельських церков та формування українського євангельського протестантизму як духовного руху. Але в контексті сучасних тенденцій конфесіоналізації євангельські протестантські церкви постають перед викликом кризи ідентичності і необхідністю доповнення неписаних традицій «братства» кодифікованим богословським вченням...

Криза філософії паламізму

7 09 2010   Юрій Чорноморець Публікації, Богослов'я

Криза філософії паламізму

В 1360-70-ті роки в центрі теологічних дискусій паламітів із візантійськими томістами опинилась проблема євхаристійного причастя. Класичне вчення Палами ясно вчило про абсолютну неможливість дотику до Божественної сутності, пізнання її, причетності їй. Але це вчення суперечило традиційній вірі Церкви в те, що в таїнстві євхаристійного причастя люди торкаються самої Божественної сутності...

Вчення про пізнання Бога Христоса Янараса

3 09 2010   Геннадій Христокін Публікації, Богослов'я

Вчення про пізнання Бога Христоса Янараса

Христос Янарас (нар. 1935 р.) — видатний релігійний філософ та православний богослов сучасності, автор книг “Особистість і ерос”, “Свобода етосу”, “Гайдеггер та Ареопагіт”, “Пост-модерна мета-фізика” та ін. Йому вдалося створити теорію богопізнання, яка є новою в порівнянні з традиційними для православної теології концепціями. Але сам Янарас не визнає цієї новизни. Завданням нашого дослідження є аналіз змістовної новизни концепції Янараса, виявлення та аналіз моментів принципової модернізації традиційного православного вчення про Богопізнання...

Український контекст феномену Льва Шестова. Ч. ІІІ

1 09 2010   Олег Гірник, священик УГКЦ Публікації, Богослов'я

Український контекст феномену Льва Шестова. Ч. ІІІ

Релігійно-філософська та теологічна думка в Україні ніколи не набудуть самобутньої форми без комплексної критики професорсько-чиновницької «ВАК-філософї» та постатеїстичного «академічного» релігієзнавства українських вишів. Це неминучий процес і в ньому не обійтись без застосування інтелектуальної спадщини Льва Шестова...

Розрив традиції і відновлення української теології. Ч. ІІ

28 08 2010   Олег Гірник, священик УГКЦ Публікації, Богослов'я

Розрив традиції і відновлення української теології. Ч. ІІ

Напрямок київської школи видається найбільш послідовним і перспективним, проте він не позбавлений головного недоліку: характеристика філософської думки Київської Русі дається з точки зору західного розуміння філософії...

Тома, православна традиція, "догматичний розвиток". Ч. ІІ

27 08 2010   Андрій Баумейстер Публікації, Богослов'я

Тома, православна традиція, "догматичний розвиток". Ч. ІІ


 Досі залишається незрозумілим, як «у дусі Отців» творчо розвивати теологію. Взагалі чи є теологія наукою, і якщо так, то які її методологічні засади.

Досвід св. Томи показує, як можна мислити у дусі Отців, зберігати вірність богословській думці Отців, водночас вбачаючи межі патристичної теології, осягаючи обмеженість «традицій»...

Тома Аквінський як вчитель православної теології

26 08 2010   Андрій Баумейстер Публікації, Богослов'я

Тома Аквінський як вчитель православної теології

Ми зважимося стверджувати на перший погляд абсурдну думку: православні богослови можуть багато чому навчитися у Томи Аквінського. Більше того, є речі, яким вони просто мусять навчитися у Томи... Але чому вчитися саме у Томи? Чи може православне богослов’я ігнорувати Тому? Подібне ігнорування вже не один раз спостерігалося в історії і це приводило до небажаних ускладнень.

Три стороны, два естества, множество смыслов

19 08 2010   Юлия Богомолова Публікації, Богослов'я

Три стороны, два естества, множество смыслов

Эти избранники вместе с пророками Моисеем и Илией олицетворяли на Фаворе всю Церковь - в этом экклезиологический смысл Преображения. В евангельском повествовании Преображение имело еще одно значение: оно должно было при грядущем Голгофском уничижении Христа укрепить апостолов в их вере, дать им незыблемое свидетельство Божества Иисуса Христа

Теологія в Україні: звідки почати?

16 08 2010   Олег Гірник, священик УГКЦ Публікації, Богослов'я

Теологія в Україні: звідки почати?

Як не прикро, чеснішим буде визнати, що Андрей Кураєв має рацію – за часи незалежності Україна так і не сформувала власний теологічний простір. І причиною тому не відсутність богословського порталу, а брак саморефлексії в українській теологічній думці. Проблема не в тому, що українські теологи писали про російських богословів і розглядали запропоновані ними теми, а в тому, що вони не реінтерпретували їх в контексті українському...

Еклезіологія й автокефалія. Гострі кути

9 07 2010   Дмитро Кузьменко Публікації, Богослов'я

Еклезіологія й автокефалія. Гострі кути

Головною сутнісною метою подолання розколу є відновлення євхаристійного спілкування зі збереженням ключових принципів еклезіології — помісності і кафоличності Церкви. А не просто створення якихось спільних адміністративних одиниць чи взаємне «визнання» і розмежування сфер впливу. Так само і проблема автокефалії набуває зовсім іншого виміру у світлі справжнього православного богослов’я.

Стоящий на границе двух Заветов

7 07 2010   Юлия Богомолова Публікації, Богослов'я

Стоящий на границе двух Заветов

Нигде, как в Иоанновом дне конфликт между народными верованиями и церковностью не достигал такой остроты и непримиримости.  Христианство настойчивым образом боролось на протяжении многих столетий с языческим разгулом Ивана Купала. Память св. Иоанна Предтечи продолжает олицетворять собой точку встречи и кардинального различия человечества ветхого и обновленного Кровью Спасителя.

Текучесть времени, Зодиак и колена Израилевы

28 06 2010   Яна Луганцева Публікації, Богослов'я

Текучесть времени, Зодиак и колена Израилевы

В течение нескольких первых веков календарь европейских народов, принявших христианскую веру, соответствовал еврейскому... Каждый месяц еврейского календаря имеет знак зодиака, то есть пояса на небесной сфере, по которому движутся Луна, Солнце и большинство планет. Двенадцать зодиакальных знаков были и эмблемами двенадцати колен израилевых, которые, согласно Библии, происходили от двенадцати сыновей Иакова.

Екклесиаст: вчера и сегодня

17 06 2010   Александр Классен Публікації, Богослов'я

Екклесиаст: вчера и сегодня

Уже у Иеронима мы находим идею, что Екклесиаст говорит на "иностранном языке": т.е. высказывает ложные взгляды и затем опровергает их. Этот экзегетический метод, назовём его intelligentia dualis, был систематизирован св. Григорием. Он называет Екклесиаста по-латински concionator (публичный оратор), а поскольку в общем собрании...

Троица – парадигма человеческой личности

22 05 2010   Епископ Диоклийский Каллист (Уэр) Публікації, Богослов'я

Троица – парадигма человеческой личности

Учение о Троице является тайной, превышающей человеческое понимание. Из этого, однако, не следует, что о Троице вообще ничего сказать нельзя. Напротив, "тайна" в истинно богословском смысле слова – это именно то, что открыто нашему человеческому пониманию, хотя это откровение никогда не будет исчерпывающим, поскольку касается глубин "божественного мрака". ... Тринитарный образ, в соответствии с которым мы сотворены, исполняется только в "промежуточном пространстве" любви, только в том "и", которое соединяет "Я" с "Ты".

Шавуот. Дарование Закона

19 05 2010   Яна Луганцева Публікації, Богослов'я

Шавуот. Дарование Закона

С Шавуот дело обстоит иначе. Нет ни одной специфической заповеди, связанной с этим праздником. Предписания Шавуот подчеркивают исключительно сельскохозяйственный аспект этого дня. ... В конце эпохи Второго храма вопрос о дате Шавуота стал одной из причин разногласий между двумя главными религиозными течениями того времени - прушим и цдуким, фарисеями и саддукеями.

Вознесение Господне. Путь Восхождения

12 05 2010   Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) Публікації, Богослов'я

Вознесение Господне. Путь Восхождения

Хотя необычные обстоятельства Вознесения Христа служили верным признаком того, что на сей раз Его уход был окончательным, из слов двух небесных вестников следует, что Христос вернется вновь. Некоторые богословы считают, что это относится к Восхищению Церкви, которое произойдет за семь лет до второго пришествия Христа, когда Он явится установить Свое Царство на тысячу лет...

Праздничный календарь как палимпсест

30 04 2010   Светлана Бородина Публікації, Богослов'я

Праздничный календарь как палимпсест

Православные праздники, богослужебные по своему характеру, были изначально ориентированы на полное вытеснение народных дохристианских традиций. Можно сказать, что принцип их — альтернативный. Там, где это удалось, христианские праздники просто наложились на языческие, изменив их содержание.

Музыкальные инструменты и литургическое предание

16 04 2010   Архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан Публікації, Богослов'я

Музыкальные инструменты и литургическое предание

Набор деревянных инструментов – «била» выстукивают сложнейшие ритмы, предваряя богослужение в обителях Греции, Румынии и Болгарии. В Эфиопской и египетской Коптской Церквах за богослужением употребляются древние музыкальные инструменты: тимпаны, систры, кимвалы, трубы (шофары), группы барабанов, задающих ритм священным гимнам и ритуальным движениям, при этом иереи отбивают  ритм ладонями.

НОВИНИ

Всі матеріали

останні коментарі

Киевская Русь и Малороссия в ХІХ веке

josephus

josephus написал:

"Повесть временных лет" была, но писал не Нестор, ... а толочко

чем больше изучаю исторические переплетения нацизма и к...

josephus

josephus написал:

другие тоже изучают и имеют хорошие результаты  http://leopolis.news/putinsko-gundyayevska-marionetka-v-ukrayini/

УПЦ (МП) «под колпаком хунты»: много шума из ничего

dutchak1

dutchak1 написал:

Религиозный публицист могла бы обратить внимание, что у всех христианских конфессий почти все внутренние установки противоречат законодательству Украины. Например, они говорят что вся власть от Бога. Что явно противоречит Конституции Украины. Потом они говорят что основателем их организации есть Исус Христос и при этом не предоставляют документов с подписями и печатями. Много ещё всякого на что депутаты не обращают внимание. Все радеют за вольную смену юрисдикции но почему то никто не считает за нужное спросить принимающую организацию - они то согласны принять новую общину? Тут то можна заметить очередную глупость нашего законодательства. Наши церкви не являются субъектами права и общины переходят из пустого места в пустое.

Перенесение мощей свт. Николая из Мир Ликийских в Бари ...

dima222

dima222 написал:

И мы веруем, и живем надеждой. И что нам, православным, мешает быть единой Церковью с католиками? Ведь и мы по существу те же христиане-кат(ф)олики. Есть причины быть разделенными? - нет таких причин!

Молимся о единстве Церкви.  

Здоровий глузд. Вірним української Церкви про проблеми ...

Onufriy

Onufriy написал:

Приклад законопроектів № 4128 та 4511 показує малоефективність державних структур у боротьбі проти гібридного "православного" москвовірства

... ні держава ні суспільство не мають (і не можуть мати) ніяких захисних механізмів проти політправославної «святоросійської» отрути. Бо жодна громадська організація чи державна структура не здатна протидіяти трансльованій по «канонічним» каналам православноподібній маячні! Адже за маячню... за грати не посадиш.

Подолання цієї отрути не в компетенції ЗС, генпрокуратури чи СБУ – це сфера відповідальності винятково Церкви Христової

Завдання Церкви свідчити про віросповідну Істину 
Якщо вже УПЦ КП засуджує збочення "аллатри", то тим більше вона повинна засудити відхилення і її ФСБ-близнюка - РПЦ 

Це питання логіки

Молчание Ватикана привело к слухам и разнотолкам по пов...

josephus

josephus написал:

Как говаривали в Советской армии: Когда собаке нечего делать, она лижет одно место (собака - расейские и рашкованые сми у нас, одно место - те же самые сми) wink  

Молчание Ватикана привело к слухам и разнотолкам по пов...

dima222

dima222 написал:

Данилевич как всегда мутит воду - и вашим, и нашим - так резво работал на автокефалию УПЦ при митр. Владимире и так резко перекачнулся в сторону русскомирных при Онуфрии - потеряный для Украины человек...

“Я сам хочу видеть силу нашей Церкви”

Onufriy

Onufriy написал:

Данилевичу

понравилась фраза, которую я услышал на саммите в Вашингтоне: «В Церкви – не так, как в супермаркете, где ты берешь, что хочешь, а чего не хочешь, не берешь. Если назвался христианином, то... 

...то приймай і воцерковлених зрадників, і канонічних збоченців у єпископаті, і окультизм у Лаврі і, звичайно ж, - самого богопоставленого дідуся Пу...

Поправді: немає гріха на тому, хто зайде в супермаркет, але великий гріх тому, хто опиниться в зборищі нечестивців 

“Я сам хочу видеть силу нашей Церкви”

Onufriy

Onufriy написал:

Цитата: Філософ
що здивувало: а навіщо збиратись на "молитву" перед Верховною Радою? Це що нове місце поклоніня для гундяївців?

+5!!
Тут одне із двох: або аполітично-молитовний БМО п'яти б'є, вештаючись по політичних зборищах (чи то пак - по мітингах), або ВР - канонічний храм Бога Живого

Хіба не написано - дім Новінського домом молитви наречеться? request

В УАПЦ провели круглий стіл, на якому розповіли про кан...

dima222

dima222 написал:

Епископат видновлюють а прихожан то все меньше. Вот и секретарь Хмельницкой епархии УАПЦ уже перешел в КП. На Хмельнитчине еще остались приходы УАПЦ?  

http://uapc.te.ua/vidpovid-predstoyatelyu-uapc-na-povernennya-vladiki-mstislava/

Мое мнение, что УАПЦ - клонированая дщерь РПЦв противовес КП. Поэтому и радуюсь, что доживает свои последние дни.

Однако же существует большая опасность, что часть УАПЦ, в частности Тернопольскую епархию, может подмять под себя В. Бед. Тогда уж точно оплот Московского Патриархата во главе с Бедой будет стоять до смерти. Батюшки Тернополя превратятся в паломников, ежечасно святящих памятники города, и нужны будут только как источник денег. А Макарий и Андрей будут просто сожраны идеологом прабатькивской веры. А то и поубивают друг друга. Беда)

А вот и начало шоу - http://uapc.te.ua/xto-komu-perestavlyaye-nogi-mitropoliti-makarij-andriyu-chi-an
drij-makariyu/

 

“Я сам хочу видеть силу нашей Церкви”

Філософ

Філософ написал:

Як зауважив Тім, Данилевич знову казочок настрочив.
І так: в Північній Кореї християни терплять гоніння за Христа, але в Україні немає гонінь за Христа, тому які "гоніння" терплять гундяївці? Думаю і так всім ясно.

Якось випадково пригадалось: в одної із Церковних юрисдикцій  старообрядців  також центр в Москві (в країні агресорі). Дивно чому вони не піднімають цей "мракобєсний кіпіш", не проводять "малітвєнних стаяній"? Може просто тому, що не займаються політикою, і не "тєрплят ганєній" за "рускій мір"?

Ще одне що здивувало: а навіщо збиратись на "молитву" перед Верховною Радою? Це що нове місце поклоніня для гундяївців? Чи може храмів в Києві в них немає?

Православні інтелектуали (Кураєв, Говорун) позитивно відмітили дані законопроекти, звичайно що дещо ще потрібно доопрацювати, але це допомогло б реформувати парафіяльне життя. Але "наслідникам апостолів" і так добре. Сидіти в кабінетах, роз'їжати "па праздніках" на крутих тачках, стягати бабло з попів за ритуальні послуги. Тому й підняли  весь цей "крик" навколо даних законопроетктів.

Данилевич хоче побачити "мощь Церкви". Ну так звозити гопників, тітушняк, всяких там мракобісів, гундяївці "мастєра". Ну а що... "С....а православна" все оплатить...))

Ще там Данилевич щось говорить що для них люди вважливіші ніж храми... wink Ну і насмішив. Цинізм і лицемірство просто немає меж...

Ну а загалом, що можна сказати? Викривляють Правслав'я, як тільки можуть в ім'я "російського світу"...Синод УПЦ КП обвинил лавру УПЦ (МП) в поддержке оккульт...

Onufriy

Onufriy написал:

А нічого так новина - Печерська лавра надає притулок окультній секті request
Духовненько... Та і як же їх було не прийняти? - свій до свого по своє

Сподіваюсь, вони хоч поділилися з Павлом Лебедем частинкою "Чінтоманя"? wink  
Последователи организации «Аллатра» вводятся в заблуждение и тем, что их центр деятельности находится в помещении на территории Киево-Печерской Лавры, которое предоставлено им в аренду монастырем Московского Патриархата. Наместник этого монастыря митрополит Павел (Лебедь) фигурирует в некоторых материалах организации. Это якобы должно подтверждать «непротиворечивость» учения и деятельности организации учению Православной Церкви"

Ще більшою мірою ніж "Алатра", 
підлягає засудженню гібридне напівокультне путінське москправослав'я 

Патриарх РПЦ побудил Всемирный Совет Церквей призвать в...

Onufriy

Onufriy написал:

Только привыкнешь к мысли о том, что права человека являются глобальной ересью и вот тебе на...

Рискует папа всея Руси

wink
А если обратиться за советом и помощью к Богу? Слабо?
 

Спочатку не хотів долучатися до дискусій про відомі зак...

dutchak1

dutchak1 написал:

Вражаючий симбіоз політичних міркувань і паралельного російському українського міра. Отче! Це діагностичний центр українському народу!

УПЦ нарахувала 10 тисяч своїх вірян під парламентом, жу...

Onufriy

Onufriy написал:

Трохи про ціну святоросійського мучеництва: "час розплати настав" fellow
http://nv.ua/ukr/ukraine/events/na-mitingu-upts-mp-pid-radoju-ochevidets-znjav-n

a-video-svjashchenika-z-pachkoju-groshej-1173342.html