Вхід

У вас немає акаунту на Religion.in.ua? Зареєструйтесь

Книжки
«Кембриджський путівник у православній християнській теології

12 04 2012 Нові надходження, Книжки

«Кембриджський путівник у православній християнській теології

Компендіум-«путівник» з православної теології, створений зусиллями найкращих сучасних професорів, що спеціалізуються в цій галузі знань, є необхідним джерелом для кожного, хто цікавиться православною теологією, її традицією та сучасністю, православним догматичним вченням і сьогоднішніми тенденціями в православній теології. Компендіум-«путівник» містить у собі дві передмови та дві частини. Перша частина «Доктрина і традиція» складається із десяти статей, в яких викладено головні аспекти православного теологічного вчення. Друга частина «Сучасна православна теологія: її формування і характер» має своїм предметом головні персоналії, теми і розвиток ідей в сучасній православній теології (XV). Склад компендіуму слід визнати вдалим і логічним. Якби компендіум не мав бути підручником, то можна було б додати спеціальний розділ про майбутнє православної теології. Але бачення майбутнього є завданням пророчим і воно є справою занадто специфічною для підручника.

Политический исихазм и его традиции в социальной концепции Московского Патриархата

12 04 2012 Нові надходження, Книжки

Политический исихазм и его традиции в социальной концепции Московского Патриархата

Автор: Петрунин В.В.
В монографии предпринята попытка целостного осмысления феномена политического исихазма в православной традиции. Рассматриваются различные аспекты влияния исихазма на социальную, политическую и культурную жизнь поздней Византии. Выявляется наличие политической традиции исихазма в современной социальной концепции Московского Патриархата. По словам Г.М.Прохорова, "Автор видит и показывает удивительное сходство ситуаций в современной, уступающей давлению либерализма и глобализации посткоммунистической России и в поздней, периода Палеологов, Византии… Только Православная Церковь оказалась и там тогда, и здесь сейчас крепостью, противостоящей разлагающему влиянию Запада…" По благословению Преосвященного епископа Венского и Австрийского Илариона
Автор: Петрунин В.В.В монографии предпринята попытка целостного осмысления феномена политического исихазма в православной традиции. Рассматриваются различные аспекты влияния исихазма на социальную, политическую и культурную жизнь поздней Византии. Выявляется наличие политической традиции исихазма в современной социальной концепции Московского Патриархата. По словам Г.М.Прохорова, "Автор видит и показывает удивительное сходство ситуаций в современной, уступающей давлению либерализма и глобализации посткоммунистической России и в поздней, периода Палеологов, Византии… Только Православная Церковь оказалась и там тогда, и здесь сейчас крепостью, противостоящей разлагающему влиянию Запада…" По благословению Преосвященного епископа Венского и Австрийского Илариона

Патриарх Кирилл. Жизнь и миросозерцание

7 03 2012 Нові надходження, Книжки

Патриарх Кирилл. Жизнь и миросозерцание

Эта книга написана в ответ на многочисленные просьбы тех людей, как церковных, так и далеких от Церкви, которых интересует личность нового Патриарха Московского и всея Руси.

Всеукраїнський православний церковний Собор 1918 року

4 03 2012 Нові надходження, Книжки

Всеукраїнський православний церковний Собор 1918 року

Дослідження є спробою «реконструкції» архіву Всеукраїнського православного  церковного Собору 1918 року. Зроблено огляд документів Собору, що збереглися в українських, російських та польських архівосховищах, систематизовано інформацію щодо специфіки ведення діловодства соборною канцелярією, окреслено склад учасників Собору та уточнено дані щодо перебігу окремих його пленарних засідань. Автор узагальнив оцінки діяльності Всеукраїнського Собору 1918 року, які містяться в спогадах його учасників та вплив цих оцінок на «образ» даного зібрання в українській та зарубіжній історіографії.
У додатках публікуються Статут Собору, повний реєстр його рішень та ключовий документ, прийнятий на ньому — «Положення про Тимчасове Вище управління православної церкви в Україні».
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського HAH України протокол № 1 від 16 лютого 2010 року. Рецензенти: д. і. н., проф. Ульяновський В. І., к. і. н., ст. наук, співроб. Бондарчук П. M. 
Дослідження є спробою «реконструкції» архіву Всеукраїнського православного  церковного Собору 1918 року. Зроблено огляд документів Собору, що збереглися в українських, російських та польських архівосховищах, систематизовано інформацію щодо специфіки ведення діловодства соборною канцелярією, окреслено склад учасників Собору та уточнено дані щодо перебігу окремих його пленарних засідань. Автор узагальнив оцінки діяльності Всеукраїнського Собору 1918 року, які містяться в спогадах його учасників та вплив цих оцінок на «образ» даного зібрання в українській та зарубіжній історіографії.У додатках публікуються Статут Собору, повний реєстр його рішень та ключовий документ, прийнятий на ньому — «Положення про Тимчасове Вище управління православної церкви в Україні».Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського HAH України протокол № 1 від 16 лютого 2010 року. Рецензенти: д. і. н., проф. Ульяновський В. І., к. і. н., ст. наук, співроб. Бондарчук П. M. 

Коциянчич Горазд. Введение в христианскую философию

4 03 2012 Нові надходження, Книжки

Коциянчич Горазд. Введение в христианскую философию

Серия:"Богословская и церковно-историческая библиотека" Книга является оригинальным введением в христианскую философию посредством классических творений христианской мысли (Иринея Лионского, Евагрия Понтийского, Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника и др.), некоторые из которых представлены на русском языке впервые. Уникальное авторское введение в апофатику христианства в эпоху постмодернизма, показывая ее актуальность и современность. Книга уже переведена на несколько европейских языков.

Вопросы мусульман – ответы христиан

2 03 2012 Нові надходження, Книжки

Вопросы мусульман – ответы христиан

В предлагаемой вниманию читателей книге «Вопросы мусульман – ответы христиан» последовательно рассматриваются основные христианские и мусульманские вероучительные и практические истины в их диалогическом сопоставлении.

Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття

2 03 2012 Нові надходження, Книжки

Українофіли: світ українських патріотів другої половини ХІХ століття

Нова книжка відомого канадського історика Сергія Єкельчика розповідає про те, як винахідливо, іноді грайливо українофіли другої половини ХІХ століття використовували імперський словник і концептуальний апарат для створення нового культурного світу з матеріалу селянських звичаїв

Мы спасаемся Его жизнью

1 03 2012 Нові надходження, Книжки

Мы спасаемся Его жизнью

Священик Анатолій Жураковський (1898–1937) – новомученик, сповідник віри, богослов, духовний письменник – один із найвизначніших свідків віри в XX столітті, чиї життя і спадщина маловідомі, але залишаються актуальними в усі часи.

Человек для самого себя

9 02 2012 Нові надходження, Книжки

Человек для самого себя

"Человек для самого себя" - одна из основополагающих работ Эриха Фромма, произведение, ставшее классическим для философии XX века и имевшее огромное значение для развития современной психологии. В этой книге Фромм объясняет основные постулаты своего революционного "гуманистического психоанализа", преодолевает рамки "биологичности" и "мифологичности" фрейдизма и с успехом соединяет несомненные достижения классического психоанализа с социологическими теориями в стремлении гармонизировать не только человеческую личность, но и человеческое общество в целом.

Храмы. Монастыри

9 02 2012 Нові надходження, Книжки

Храмы. Монастыри

Мир храмов и монастырей совершенно особый и ни с чем не сравнимый. В нем человек способен утолить извечную жажду воссоединения со Священным. Это своего рода зримый образ иного измерения человеческого существования, который, по словам Андрея Белого, дает возможность всмотреться в "дали иного бытия".
На протяжении столетий храмы и монастыри создаются как эталоны красоты и соразмерности, образы Божественной славы и творения, модель мироздания. Они строятся в самых прекрасных и уникальных уголках Земли; их проектируют, возводят и декорируют лучшие архитекторы, скульпторы и художники. Храмы и монастыри предстают не только как собрания уникальных шедевров мирового искусства, но и как хранители религиозных святынь. Монументальные и миниатюрные, величественные и простые, они по сути воплощают покой, мир и чистоту, служат убежищем от суеты и хаоса. Именно здесь Бог встречает человека и человек возвращается к самому себе.
Среди авторов книги - ведущие искусствоведы, историки и философы. Книга предназначена для широкого круга читателей.
Мир храмов и монастырей совершенно особый и ни с чем не сравнимый. В нем человек способен утолить извечную жажду воссоединения со Священным. Это своего рода зримый образ иного измерения человеческого существования, который, по словам Андрея Белого, дает возможность всмотреться в "дали иного бытия".На протяжении столетий храмы и монастыри создаются как эталоны красоты и соразмерности, образы Божественной славы и творения, модель мироздания. Они строятся в самых прекрасных и уникальных уголках Земли; их проектируют, возводят и декорируют лучшие архитекторы, скульпторы и художники. Храмы и монастыри предстают не только как собрания уникальных шедевров мирового искусства, но и как хранители религиозных святынь. Монументальные и миниатюрные, величественные и простые, они по сути воплощают покой, мир и чистоту, служат убежищем от суеты и хаоса. Именно здесь Бог встречает человека и человек возвращается к самому себе.Среди авторов книги - ведущие искусствоведы, историки и философы. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Православие в Молдавии

9 02 2012 Нові надходження, Книжки

Православие в Молдавии

В четырехтомном собрании публикуются документы, раскрывающие историю сложных взаимоотношений Русской Православной Церкви в Молдавии и верующих с властью в 1940-1991 годах. Привлечены ранее секретные документы из архивов Российской Федерации, Республики Молдовы и Румынии. К настоящему времени в свет вышло два тома.
Первый том посвящен периоду 1940—1953 годов, с момента образования Молдавской ССР и до смерти И. В. Сталина. Документы освещают такие важные события, как бегство румынского духовенства из Молдавии в 1944 году и его последующую репатриацию; Поместный собор 1945 года; визит Патриарха Алексия I в Румынию в 1947 году и др. Часть документов также освещают проблему румынского церковного присутствия на территории Украины в годы Второй мировой войны. Наряду с документами сборник также включает докладные записки, справки и другие материалы уполномоченных по делам религии.
Второй том посвящен периоду 1953-1960 годов, охватывающему эволюцию отношений церкви с государством после смерти И. В. Сталина и до становления основных направлений антицерковной политики при Н. С. Хрущеве. Документы освещают такие события, как снос церквей в 1953 году в зоне затопления на Днестре в связи со строительством плотины для Дубоссарской ГЭС; судьба инициатив верующих по открытию церквей в середине 1950-х годов; деятельность незарегистрированных священников, совершающих богослужения в недействующих храмах; начало в 1959 году кампании по закрытию монастырей и др. Сборник также включает докладные записки, справки, другие материалы партийных органов и уполномоченных по делам религии.
Сборник снабжен кратким историческим очерком, археографическим предисловием, комментариями и указателями.
Сборник снабжен введением, археографическим предисловием, комментариями и указателями. Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Рецензенты: академик Российской академии наук В. А. Тишков, академик Молдавской академии наук А. И. Ешану.
В четырехтомном собрании публикуются документы, раскрывающие историю сложных взаимоотношений Русской Православной Церкви в Молдавии и верующих с властью в 1940-1991 годах. Привлечены ранее секретные документы из архивов Российской Федерации, Республики Молдовы и Румынии. К настоящему времени в свет вышло два тома.Первый том посвящен периоду 1940—1953 годов, с момента образования Молдавской ССР и до смерти И. В. Сталина. Документы освещают такие важные события, как бегство румынского духовенства из Молдавии в 1944 году и его последующую репатриацию; Поместный собор 1945 года; визит Патриарха Алексия I в Румынию в 1947 году и др. Часть документов также освещают проблему румынского церковного присутствия на территории Украины в годы Второй мировой войны. Наряду с документами сборник также включает докладные записки, справки и другие материалы уполномоченных по делам религии.Второй том посвящен периоду 1953-1960 годов, охватывающему эволюцию отношений церкви с государством после смерти И. В. Сталина и до становления основных направлений антицерковной политики при Н. С. Хрущеве. Документы освещают такие события, как снос церквей в 1953 году в зоне затопления на Днестре в связи со строительством плотины для Дубоссарской ГЭС; судьба инициатив верующих по открытию церквей в середине 1950-х годов; деятельность незарегистрированных священников, совершающих богослужения в недействующих храмах; начало в 1959 году кампании по закрытию монастырей и др. Сборник также включает докладные записки, справки, другие материалы партийных органов и уполномоченных по делам религии.Сборник снабжен кратким историческим очерком, археографическим предисловием, комментариями и указателями.Сборник снабжен введением, археографическим предисловием, комментариями и указателями. Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Рецензенты: академик Российской академии наук В. А. Тишков, академик Молдавской академии наук А. И. Ешану.

Эйнштейн о религии

9 02 2012 Нові надходження, Книжки

Эйнштейн о религии

Имя создателя теории относительности нередко приводят в качестве доказательства равной познавательной ценности научного исследования и веры в Бога. Знаменитого физика принято считать религиозным. Но что это была за религиозность и достаточно ли оснований, чтобы считать его верующим? Подборка материалов в настоящем сборнике связана с отношением Альберта Эйнштейна к религии и дает читателю возможность сделать собственные выводы на основании его подлинных высказываний.

Боги, гробницы, ученые

9 02 2012 Нові надходження, Книжки

Боги, гробницы, ученые

Автору этой книги, впервые вышедшей в свет в 1949 г., удалось казалось бы, невозможное: увлекательно и в то же время достоверно ввести в мир археологической науки. От Европы через Ближний Восток вплоть до Центральной Америки К.В.Керам идет по следам великих исследователей и авантюристов. У читателя возникает ощущение, что он присутствует, когда Шлиман открывает Трою, Картер вскрывает легендарную гробницу Тутанхамона, Кольдевей откапывает Вавилон, а Томпсон ныряет за украшениями майя. Так, страница за страницей, потерянные миры раскрывают свои тайны.

Афон. Стояние в молитве

9 02 2012 Нові надходження, Книжки

Афон. Стояние в молитве

Афон... При этом слове слышится небесный звук чистой молитвы... Святая гора Афон - земной удел Божией Матери. Исключительно иноческая страна, монашеская обитель, соединившая в себе двадцать монастырей. Это сердце и душа Православия. Здесь особенно чувствуется присутствие Божие. После храма Гроба Господня в Иерусалиме - это главное место в мире. Почему? Если бы не молитвы Афона, мир давно провалился бы в черные дыры безбожия. И приехать сюда можно только с единственной целью - помолиться Богу.

НОВИНИ

Всі матеріали

останні коментарі

Победить Россию. Почему нужно воспитывать гражданина, а...

Абракадабра

Абракадабра написал:

Удивила госпожа Щеткина. Не она ли выступала постоянной русофобкой в своихже статьях? А вот теперь так радикально увидеть свет в конце туннеля: нужно, оказывается, не только воевать, нужно еще как-то о благе, о развитии страны думать. Да... Видно нашему правительству совсем туго, раз уж такие заказы против него пошли. Впрочем, вполне справедливые.

Победить Россию. Почему нужно воспитывать гражданина, а...

josephus

josephus написал:

Якщо мадам Щеткина не хоче (не може) стати української патріоткою, то хоча би вже була корисною Україні громадянкою і воякам шкарпетки вязала, а не отакі "глыбы" невідомо про що писала fellow  

Социолог Владимир Паниотто: Безответная любовь украинце...

josephus

josephus написал:

"...у украинского общества безответная любовь к России... многие больше доверяют российским каналам...сейчас Батькивщина занимает первое место, и в партийном рейтинге, и Тимошенко опережает остальных в президентском рейтинге" - фсбешный <...>! Зачем украинский сайт работает на кремль? am

Отредактировано.
админ

Помощник главы Богословской комиссии УПЦ придумал образ...

Onufriy

Onufriy написал:

составил для верующих образец заявления отказа от ИНН за умерших

У/РПЦ. Торжество "канонічного" маразму

Нічого якісно нового

Возле мэрии Николаева прошел пикет против строительства...

Over200

Over200 написал:

Сильний пікет та багато мітингувальників. Браво. lol

Церкви Одеси просять не дотувати УПЦ з міського бюджету

Філософ

Філософ написал:

Та ж Церква відділенна від держави, чи на цьому відділенність гундяївців закінчується?

Католицькі єпископи України розглянули релігійно-політи...

josephus

josephus написал:

Коли ставати на коліна? Вияснили? Головне перед ким стояти на колінах, вимолюючи реєстрацію! У слуги сатани з кремля - ганьба РКЦ!!!  

Духовенство УАПЦ взяло участь у прибиранні тернопільськ...

dima222

dima222 написал:

А что остается делать этим бедным батюшкам как только парки убирать - УАПЦ в другом бездеятельна. Теперь епископ Б. поганяет тернопольских иерев Божииих с молебнами возле памятников, скульптур и досок по городу, по паркам и скверам, раскажет сколько у них должно быть зарплаты по закону, соберет еще пять-шесть Соборов в год, на том и завянут. Беда)  

У Криму служителі УПЦ освятили окупаційну "прикордонну...

Onufriy

Onufriy написал:

Цитата: PapaZol
Як приклад маємо таку ж ситуацію що то теперішнього патріарха Філарета
 
Непогано, що Ви визнаєте його патріархом! +5!!
Але приклад Філарета тут не допоможе - в УПЦ КП немає таких плідних стосунків з ФСБ, якими може похвалитися У/РПЦ smile 

замість проповіді Євангелія говорять про політику

То булоб іще пів біди, якби РПЦ просто порола політику!.. Проблемка трохи гостріша - вони відверто порять святоросійську етнофілетичну єресь 

Так що яке там "євангеліє"...

Церкви Одеси просять не дотувати УПЦ з міського бюджету

PapaZol

PapaZol написал:

Маячня, бо вони б і хотіли таку підтримку - та народ проти.

У Криму служителі УПЦ освятили окупаційну "прикордонну...

PapaZol

PapaZol написал:

Ну це ви загнули wink
Як приклад маємо таку ж ситуацію що то теперішнього патріарха Філарета  - він ще тоді загравав з владою за що йому і не дали патрірший куколь, хоча його це не спинило. А на рахунок освящення зброї - то погугліть, бо філарет на всіх урочистостях підтримує партію війни.
Коли замість проповіді Євангелія говорять про політику , закрадається відчуття ща нас знову намахали. Але тепер вже за нашим бажанням. sad

Німецькі протестанти-благодійники взяли під опіку Рівне...

josephus

josephus написал:

Слава Богу! Подяка справжнім братам! 

Помер митрополит УПЦ, звільнений півроку тому від управ...

josephus

josephus написал:

Сводки с фронта -  рпц: 200 - 1 fellow
У нас - подорвали склады в Балаклее am  

Швейцарский экономист и теолог стал священником Киевско...

dima222

dima222 написал:

Приятно, что КП выходит на международный уровень. А вместе с ним и Украина. Меня лично порадовало и то, что грузины Украины планируют строить храм в Киевском Патриархате.  https://www.cerkva.info/posts/patriarkh-filaret-zustrivsia-z-predstavnykam
y-hruzynskoi-diaspory-v-ukraini

 

У Криму служителі УПЦ освятили окупаційну "прикордонну...

Onufriy

Onufriy написал:

В прикордонної служби [ФСБ РФ] з Сімферопольською і Кримською єпархією [УПЦ (МП)] склалися доволі плідні стосунки

Так - стосунки у них, за рівнем гармонійності, близькі до подружніх
Що ж до плодоносіння У/РПЦ... request
По їхніх плодах ви пізнаєте їх


П.С. "На всі заходи регулярно запрошуються путінослужителі"
Огляд блогосфери

Всі огляди