Католики, православні, протестанти і науковці готують у Києві спільну конференцію з релігієзнавства та релігійних дисциплін3 грудня 2012 року у Києві відбудеться міжнародна наукова конференція "Проблеми релігієзнавчих та релігійних дисциплін у вищому навчальному закладі", повідомляє "Релігія в Україні".
 
Організатори конференції заявлені Українська асоціація релігієзнавців, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ, Київська духовна академія УПЦ (МП), Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Донецький християнський університет, Українська євангельська семінарія богослов’я, Український католицький університет. Інформаційна підтримка -- портал "Релігія в Україні".

Конференція передбачає таку програму:

Місце події: Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського (Київ, вул. Якіра, 13, Актова зала на першому поверсі).

Реєстрація учасників 9.30-10.00.

10.00.-11.30. Перше пленарне засідання

Вступне слово

О. Петр Балог, віце-директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського (Київ).

Вітальне слово

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор КДА, Керуючий справами УПЦ

Богослов'я як наукова і навчальна дисципліна в сучасній Україні

Віктор Дмитрович Бондаренко, доктор філософських наук, проф., директор департаменту атестації кадрів Міністерства освіти, молоді та спорту України, завідувач кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Траєкторії розвитку богословської освіти

Єпископ Ірпінський Клімент, голова Учбового комітету УПЦ, проректор КДА.

Міжнародний досвід в сфері релігійної освіти та проблеми імплементації в різних країнах світу

Дерек Девіс, доктор, професор, директор Інституту церковно-державних відносин (1995-2006) Бейлорского Університету (Техас, США).

Право на свободу совести и религиозное образование

Елена Михайловна Мирошникова – доктор философских наук, профессор кафедры философии, культурологии, прикладной этики, религиоведения и теологии им. А.С.Хомякова Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого (г. Тула, Россия).

11.30.-12.00 кава-брейк

12.00-14.00. Друге пленарне засідання

Актуальність релігієзнавчої освіти на початку третього тисячоліття

Филипович Людмила Олександрівна, доктор філософських наук, професор, зав. відділом Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України, професор кафедри філософії та релігієзнавства НАУКМА.

Презентація моделі релігієзнавства як навчальної дисципліни: методологічні орієнтири та новації

Олександр Васильович Сарапін, кандидат філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко, доцент кафедри філософії та релігієзнавства НАУКМА

Університет і життєвий контекст теології

Андрій Баумейстер, кандидат філософських наук, доцент, докторант філософського факультету Університету ім. Т.Г. Шевченка, викладач Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського

Теологія та університет: межі та форми взаємодії в українських умовах.

Юрій Чорноморець, доктор філософських наук, професор кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Богословие в государственных университетах: опыт Православных Церквей Европы

Володимир Вікторович Бурега, проректор КДА, проф., кандидат історичних наук, кандидат богослов'я.

Специфіка викладання релігієзнавчих дисциплін та відкриття відділення теології в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова

Хромець Віталій Леонідович, заступник директора, доцент кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидат філософських наук

Сучасний стан викладання філософії релігії на пост-радянському просторі

Хромець Ірина Сергіївна, старший викладач кафедри культурології, директор Центру дослідження філософії релігії при МГО "Молодіжна асоціація релігієзнавців", кандидат філософських наук

Презентація книг: «The Routledge International Handbook of Religious Education» (Edited by Derek Davis, Elena Miroshnikova), «Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання» (Андрій Баумейстер);

журналів: «Труды Киевской Духовной Академии» (№ 16),

«Богословские размышления» (специальный выпуск «Церковь и миссия),

«Філософська думка-Sententiae» (спеціальний випуск «Теологія та філософія релігії»).

14.00-14.30 Обід

14.30-17.00

Круглий Стіл «Проблеми і перспективи релігійної освіти в Україні з урахуванням світового і вітчизняного досвіду»

Актуальні проблеми становлення духовної освіти в Україні

Протоієрей Сергий Ющик, перший проректор КДА

Сучасний стан і майбутнє протестантської освіти в Україні

Русін Іван Іванович, ректор Української євангельської семінарії богослов'я.

Духовний і академічний виміри теологічної освіти на прикладі філософсько-богословського факультету УКУ та Львівської духовної семінарії.

Віктор Жуковський, канд. філос. наук, завідувач кафедри богослов'я Українського Католицького університету.

Інтелектуальний клімат постсекулярної епохи та проблеми богослов'я в Україні

Анатолій Денисенко, викладач богослов’я УЕСБ

Богословська освіта в Чехії та Словаччині

Ілля Бей, викладач КДА

Досвід тематичних випусків протестантських богословських журналів

Денис Кондюк, академічний декан УЕСБ

Философско-теологический журнал в современном ВУЗе

Ноговицин Олег Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии гуманитарного факультета Государственного университета аэрокосмического приборостроения, главный редактор журнала "EINAI: проблемы философии и теологии"

Философско-теологический научный центр в современном ВУЗе

Бирюков Дмитрий Сергеевич, кандидат философских наук, научный руководитель Научно-образовательного центра проблем философии, религии, культуры при Государственном университете аэрокосмического приборостроения

Конференции по философско-теологической тематике в современном ВУЗе

Иванов Виталий Львович, научный сотрудник Научно-образовательного центра проблем философии, религии, культуры при Санкт-Петербургском Государственном университете аэрокосмического приборостроения

Досвід організації навчання та виховання регентів в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова

Протодиякон Димитрій Болгарський, кандидат мистецтвознавства, викладач КДАіС, докторант кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

Теологія та культура

Ігумен Сильвестр (Стойчев), викладач КДА

Досвід викладання біблієзнавства в університеті

Сергій Іванович Головащенко, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства НАУКМА

Актуальні питання правового забезпечення релігійної освіти в Україні

Юрій Решетніков, к.філос. н., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, заступник голови громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти, науки, молоді та спорту

Досвід і перспективи існування кафедри богослов'я у світському закладі освіти

Протоієрей Діонісій Мартишин, викладач КДА, завідувач кафедри православної культури та теології Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Діалог філософії та теології як запорука можливості релігійних дисциплін у світській освіті

Протоієрей Євгеній Паламар, викладач Полтавської Духовної семінарії

Досвіт викладання предмету «Основи християнської культури» в університеті.

Геннадій Христокін, канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та політології Національного університету державної податкової служби України

Проблема інтеграції наукових та викладацьких кадрів із західною богословською освітою в умовах сучасної України

Євгеній Шаталов, викладач Київського християнського університету, магістр теології.

Релігієзнавчий аналіз сучасних спроб утвердження теології в якості науки

Оксана Василівна Горкуша, кандидат філософських наук, науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ

Релігієзнавство як навчальна дисципліна в конфесійно-плюральному світі

Наталя Сергіївна Гаврілова, кандидат філософських наук, науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ

Максим Васін, виконавчий директор Інституту релігійної свободи

Законодавче врегулювання викладання релігійних дисциплін у освітніх закладах

Теги: