30 листопада в Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ відбудуться V давньоруські історико-філософські читання пам’яті професора Вілена Горського на тему "Філософські ідеї в культурі Київської Русі", повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".


Читання проводить Відділ історії філософії України Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Подія присвячується світлій пам’яті видатного українського філософа, професора Горського Вілена Сергійовича.

З вітальним словом виступить директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України академік Мирослав Попович.


На читаннях відбудеться презентація 4-го випуску збірника наукових праць «Філософські ідеї в культурі Київської Русі»

Наукові доповіді виголосять:


Лисий Іван Якович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» («Концепт національної ідентичності у дослідженнях культури»),


Ярмола Олександр Володимирович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та політології Білоцерківського національного аграрного університету («Модель давньоруської історії в контексті філософських досліджень»)


Захара Ігор Степанович, кандидат філософських наук, професор кафедри історії філософії Львівського національного університету імені Івана Франка («Три філософські розмисли про “Слово про Ігорів похід»)


Йосипенко Сергій Львович, доктор філософських наук, завідувач відділу історії філософії України Інституту філософії НАН України («Ідея філософської культури В.С. Горського та історико-філософське українознавство другої половини ХХ ст.»)


Целік Тетяна Віталіївна, кандидат філософських наук, доцент Донецького національного університету («Концепт «внутрішньої людини» у філософській культурі Київської Русі»)


Чайка Тетяна Олексіївна, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України («Феномен чуда в літописній та агіографічній традиції. Порівняльний аналіз»)

Гуменюк Світлана Миколаївна, доцент кафедри українознавства, педагогіки і психології Національного університету водного господарства та природокористування («Ідеал смиренномудрія як інтенція києворуської культури»)


Гордієнко Дмитро Сергійович, магістр історії, провідний археограф Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України («Літературна діяльність Константина Порфирогенета як автолегітимізація влади»)


Киричок Олександр Борисович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» («Уявлення про зовнішньополітичні відносини в сакральній топології Київської Русі»)


Воропаєва Тетяна Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка («Порівняльний аналіз міфологічних систем Київської Русі і
Давнього Риму»)


Артюх В’ячеслав Олексійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Сумського державного університету («Філософські ідеї в культурі Давньої Русі: від міфу до логосу?»)


Завгородній Юрій Юрійович, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу зарубіжної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України («Про матеріали міжнародного симпозіуму «Вогонь і світло у сакральному просторі». – Москва, 27-29 вересня 2011 р.»)

Заявки на участь у читаннях можна надсилати за адресою:  01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4, Інститут філософії НАН України, відділ історії філософії України, кім. 415, або на е-mail: der_schura@hotmail.com

Теги: