Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України проводить Історико-філософські читання, присвячені 120-річчю з дня народження Д.І. Чижевського (1894-1977), видатного культуролога, філософа, літературознавця, релігієзнавеця, дослідника української і слов'янської літератур, релігійної думки й слов'янської духовності, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".

Програма заходу передбачає вступне слово академіка НАНУ М.В Поповича, директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, а також доповіді учасників читань:

д.філос.н., проф. А.М. Єрмоленко
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Філософія Дмитра Чижевського у світлі прагматично-семіотичного повороту

д.філол.н., проф. М.К. Наєнко
КНУ імені Тараса Шевченка
Трактування культурно-історичних епох Дмитром Чижевським і слов’янські літератури

д.філос.н. Л.М. Довга
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
Образ українського Бароко у працях Дмитра Чижевського: сучасні рецепції

д.філос.н. С.В. Руденко, д.філос.н., проф. В.Л. Чуйко
КНУ імені Тараса Шевченка
Д. Чижевський і методологічна самовизначеність українського філософування

д.філос.н. С.Л. Йосипенко
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Д. Чижевський – історик української та російської філософії

д.філос.н. Ю.П. Чорноморець
НПУ імені М.П. Драгоманова
Міф про природний ірраціоналізм української філософії

д.філос.н. Н.П. Поліщук
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Д.Чижевський і В.Петров про творчість П.Куліша: збіги та розбіжності в інтерпретаціях


к.філос.н. І.В. Валявко
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Дмитро Чижевський та його сучасники: Юрій Шевельов, Омелян Пріцак та Юрій Бойко-Блохин

к.філос.н. Н.Г. Філіпенко
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
З історії філософської думки в Україні: Київське науково-філософське товариство (1914-1919)

к.філос.н. О.М. Сирцова
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Дмитро Чижевський як дослідник Апокрифів

к.філос.н. Б.К. Матюшко
НПУ імені М.П. Драгоманова
Дмитро Чижевський як критик позитивізму

к.філос.н. В.В. Пітулей
Івано-Франківський обласний військовий комісаріат
Феномен українського бароко у творчості Д. Чижевського

к.філос.н. В.О. Артюх
Сумський державний університет
Про деякі філософсько-історичні ідеї в творчості Дмитра Чижевського

к.філос.н. О.О. Чорний
Чернігівський НПУ імені Т.Г. Шевченка
Філософія як репрезентатор національної культури і світогляду та проявлення її ключових ідей в історії України

Читання відбудуться 18 листопада 2014 року у залі засідань Вченої ради Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ, вул. Трьохсвятительська 4, к. 318. Початок роботи – 11.00 (початок реєстрації – 10.30).

Фото wikipedia.org

Теги: