Роман Соловій у 1996 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Історія України», в 1999 р. - аспірантуру філософського факультету ЛНУ. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Конфесійна та культурно-просвітницька діяльність Української євангельсько-реформованої церкви у Західній Україні (1925-1939 рр.)», у 2001 р. одержав ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «релігієзнавство». У 2011-2016 рр. - стажувався у Протестантському богословському університеті (м. Лювен, Бельгія). Впродовж професійної діяльності викладав предмети з історії християнства, богослов’я, філософії та релігієзнавства. Автор багатьох наукових публікацій. Сфера наукових інтересів: сучасне протестантське богослов’я, континентальна філософія релігії, християнство постмодерну.

Тема дисертації - «Феномен Виникаючої церкви у контексті теологічних та еклезіологічних трансформацій у сучасному західному протестантизмі».

Науковим консультантом Р. Соловія був доктор філософських наук, професор Віктор Бондаренко (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, завідувач кафедри культурології).

Офіційними опонентами виступили: доктор філософських наук, професор Людмила Филипович (Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Відділення релігієзнавства, завідувач відділу філософії та історії релігії), доктор філософських наук, доцент Андрій Баумейстер (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри теоретичної і практичної філософії), доктор філософських наук, професор Людмила Шугаєва (Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри філософії).

Теги: