В Україні видана колективна монографія "Практичне релігієзнавство"Українська конфедерація журналістів та Українська асоціація релігієзнавців нещодавно, у 2012 році, видали колективну монографію "Практичне релігієзнавство" за редакцією професорів Анатолія Колодного і Людмили Филипович, повідомляє кореспондент "Релігії в Україні".

Видання рекомендовано до друку Вченою радою Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.

В монографії розглядаються питання предмету і змістовного наповнення практичного релігієзнавства — нової дисциплини, започаткованої українськими науковцями. Автори книги на основі опрацювання і узагальнення українського поліконфесійного досвіду релігійного життя прагнули розкрити зміст різних питань цієї сфери знання.

Книга складається з вступу і чоторьох розділів — "Функціонуюча релігія в її цінності і практичній значимості", "Релігія в умовах свободи її буття", "Процес оприсутнення релігії в соціумі", "Релігія в системі її відносин". Вміщено також Тематичний план курсу "Практичне релігієзнавство" (проект) і відгуки академічних релігієзнавців України з проблем практичного релігієзнавства.

Кинга розрахована на науковців-релігієзнавців, практиків сфери релігійного життя, масового читача. Друкується в редакції авторів її параграфів.

Теги: