АНОНС: науковці проведуть круглий стіл із філософії релігії (Киів, 24 квітня)24 квітня відбудеться черговий Круглий стіл із філософії релігії. Орієнтовна тема: "Сучасні підходи у філософії релігії як стратегії осмислення предмету чи способи розкриття інтерпретативного потенціалу міркувань про нього", повідомили для "Релігії в Україні" організатори заходу.

Учасниками події стануть:

Ларіонова Вікторія Костянтинівна (д.філос.н., професор, зав.кафедри філософії Прикарпатського Національного педагогічного університету ім. В.Стефаника, м.Івано-Франківськ)

Филипович Людмила Олександрівна (д.філос.н., професор, зав.відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, м. Київ)

Яроцький Петро Лаврентійович (д.філос.н., професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України): “Сучасне осмислення сутності й функціональності філософії Магістеріумом Католицької Церкви”

Чорноморець Юрій Павлович (д.філос.н.

Черенков Михайло (д.філос.н., професор кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м.Київ): “Философия религии между теологией и философией: движение «между» и «сквозь»” (російською мовою)

Сарапін Олександр Васильович  (к.філос.н., доцент кафедри релігієзнавства КНУ імені Т.Шевченка):  ”Пропозиції стосовно конструктивного вивчення філософії релігії і презентація одного з можливих її проектів”

Кирюшко Микола Іванович (к. філос. н., провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, президент Українського центру ісламознавства): “Філософія релігії і філософія в релігії (на прикладі ісламу)”

Гаврилюк Тетяна Вікторівна (к.філос.н., докторант філософського факультету КНУ імені Т. Шевченка):  ”Гносеологічні можливості основних методологічних підходів до вивчення релігій

Волошин Володимир Вікторович (к. філос. н., доцент; докторант кафедри філософії Донецького національногоуніверситету) : “Епістемологічна складова філософії релігії”

Горкуша Оксана Василівна (к.філос.н., наук.співробітник ВР ІФ НАНУ )

Новікова Катерина (Інститут релігієзнавства Яґеллонського університету в Кракові (Польща)): “Шлях via negationis у філософії релігії”.

Із запитаннями та за додатковою інформацією звертатись: slovosvit@ukr.net

Теги: