Українська Душевна спільнота (віруючих в найвищу цінність людини) розпочала випуск релігійного бюлетеня «Ідеаліст», повідомляє "Релігія в Україні".

 

Бюлетень виходитиме два рази на місяць. З 2013 року на нього можна буде підписатись на будь-якому відділенні Укрпошти.

Два перших випуски доступні в Інтернеті, на сайті віртуального Храму Божественного Одкровення за лінками:
https://temple.org.ua/doc/1-idealist.pdf
https://temple.org.ua/doc/2-idealist.pdf

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 19005-7795Р, виданого Державною реєстраційною службою України 05.06.2012 р., програмними цілями нового релігійного видання є: "Утвердження індивідуальності та гласності; пропаганда ідеологій креативного ідеалізму та суверенітету особистості; відкрите вираження і вільне поширення релігійних переконань віруючими громадянами віросповідання (релігії) Віри в Найвищу Цінність Людини; проповідь одкровень; реалізація прав на свободу слова, світогляду і віросповідання, на інформацію; критика і подолання дискримінації за ознакою масовості (колективності) та інших видів протиправної дискримінації; захист і розвиток вільної душі, прав, свобод, інтересів людини і громадянина, суспільного блага, соціальних цінностей, істини, віри, добра, відповідальності перед Богом, народом, власною совістю, здорового глузду та верховенства права".

Представник Душевної спільноти журналіст Юрій Шеляженко заявив про протиправну відмову у реєстрації НПТ-РЦ "Душевна спільнота". За його словами, "Українська Душевна спільнота розцінює це як прояв індивідофобії - дискримінації віруючих в найвищу цінність людини за ознакою масовості, яка є незаконною та необ'єктивною. Слід зазначити, що у протиправній відмові за підписом Ю. Богуцького, дослівно, вказано про неможливість об'єктивного розгляду заяви про реєстрацію. З цього приводу подано скаргу на ім'я Міністра культури". Обставини детальніше викладено у статті "Індивідофобія - хвороба української культури", опублікованій в газеті "Правдошукач" та бюлетені "Ідеаліст".


На днях Юрій Шеляженко звернувся з відкритим листом до Президента України та учасників Конституційної Асамблеї з пропозицією доповнити Конституцію України такою законодавчою новелою: «Людина і держава, фізичні та юридичні особи в Україні є рівноправними суб’єктами права. Держава гарантує людині суверенітет особистості та визнає об’єднання громадян у складі однієї фізичної особи повноправним об’єднанням громадян. Забороняється дискримінація об’єднань громадян за ознакою масовості. Фізичні особи можуть одноосібно засновувати юридичні особи для ведення законної господарської, суспільно-політичної, громадської, релігійної та іншої діяльності».

Теги: