УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
М ОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.В. ЛОМОНОСОВА
за участі
МОЛОДІЖНОЇ АСОЦІАЦІЇ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
за підтримки
журналу «Релігієзнавчі дослідження» і порталу «Religious-Life.Ru»
проводять Міжнародну релігієзнавчу школу
ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЇ:
Релігійна карта світу і простір сакрального

7 -12 березня 2012 року, Львів, Україна
Географія релігії – нова галузь знань на перетині географічних та релігієзнавчих
досліджень, що активно розвивається та приваблює представників інших дисциплін –
історії, філософії, теології, культурології, соціології. Історії та сучасному стану,
проблематиці, основним напрямкам та ключовим постатям географії релігії, а також її
галузі, що розвивається з певного періоду самостійно – екології релігії, - і буде
присвячено цю школу.
Основними формами роботи школи будуть лекції, доповіді та аналіз текстів на
reading-групах. В рамках Школи спеціалістами з університетів України, Росії та Польщі
буде прочитано лекційний курс, що вводитиме в проблематику географії релігії.
Доповідачі та слухачі Школи за результатами прослуховування лекційного курсу,
виступів з доповідями і роботи на reading-групах матимуть можливість отримати
сертифікат Міжнародної релігієзнавчої школи.
ПРИБЛИЗНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ:
— Географія релігії в структурі релігієзнавчого та географічного знання
— Історія географії релігії та історична географія релігій
— Основні напрямки й ключові постаті географії релігії
— Святе місце та сакральний простір між феноменологією і географією релігії
— Релігійна мапа світу в контексті релігієзнавчого дослідження
— Від географії релігії до екології релігії: розвиток предметного поля
— Паломництво і релігійний туризм: перспективи розвитку
Оргкомітет Міжнародної релігієзнавчої школи:
1. Турій Олег, проректор з наукової роботи Українського католицького університету;
2. Хромець Виталій Леонідович, заступник директора Інституту філософської освіти і
науки НПУ імені М.П. Драгоманова;
3. Костилєв Павло Миколайович, с.н.с. кафедри філософії релігії та релігієзнавства
філософського факультету МДУ імені М.В. Ломоносова, головний редактор журналу
«Релігієзнавчі дослідження».
Контактна адреса: religiography@gmail.com

Теги: