6 листопада на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 173. 01 в Інституті української мови Національної академії наук України відбувся захист деканом богословського факультету Київської православної богословської академії кандидатом богословських наук, доцентом Олександром Мирончуком дисертації «Назви чинів святості в історії релігійного стилю української мови» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 02. 01 – українська мова, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ КП.

Роботу виконано у відділі стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України (у 2008 – 2012 роках здобувач наукового ступеня О. Я. Мирончук навчався в аспірантурі Інституту) під науковим керівництвом завідувача названого відділу доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Світлани Єрмоленко.

Із позитивними відгуками про дисертацію виступили офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Марія Скаб та кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Галина Наєнко.

Позитивно про автореферат відгукнулися доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Петро Мацьків; доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української та іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Надія Бобух; доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леся Звонська; завідувач кафедри історії та культури української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки кандидат філологічних наук, професор Світлана Богдан; кандидат філологічних наук, асоційований професор кафедри сучасних мов Університету Пейс (Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки) Андрій Даниленко; кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства Херсонського державного університету Жаннетта Красножан; кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені професора Каленика Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету Наталія Кірілкова; кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Оксана Ципердюк; кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Наталія Піддубна; кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Юлія Браїлко; кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Юрій Осінчук.

У дискусії, обговоренні дисертації взяли участь директор Інституту української мови та голова спеціалізованої вченої ради доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко; члени спеціалізованої вченої ради: професор кафедри української мови Запорізького національного університету доктор філологічних наук, професор Петро Білоусенко; ректор Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка доктор філологічних наук, професор Микола Степаненко; завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького доктор філологічних наук, професор Ганна Мартинова, а також старший науковий співробітник відділу історії української мови Інституту української мови НАН України кандидат філологічних наук Наталія Пуряєва та провідний науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди доктор філософських наук, професор Віталій Шевченко.

Від професорсько-викладацького колективу Київської православної богословської академії на засіданні був присутній її перший проректор та професор кафедри церковно-практичних дисциплін, доктор богословських наук протоієрей Олександр Трофимлюк.
Відповідно до пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», на підставі прилюдного захисту дисертації та за результатами таємного голосування («за» – 14, проти – немає, не дійсних бюлетенів – немає) спеціалізована вчена рада Д 26. 173. 01 Інституту української мови НАН України присудила Мирончукові Олександру Яковичу науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10. 02. 01 – українська мова.

Теги: