Напрямки роботи конференції:
 
1. Б. Дибовський — видатний науковець кінця ХІХ — початку ХХ століть та його спадщина.  2. Продовження справи Б. Дибовського: теоретичні й практичні підходи до вивчення й оцінки сучасного стану біотичних систем. 3. Позанаукові напрями діяльності Бенедикта Дибовського.
 
Для участі у конференції необхідно подати до 1 березня 2018 року електронну заявку учасника конференції, назву та тези доповіді до 1000 знаків українською, польською чи російською мовами. Автори найкращих тез будуть запрошені до подання наукових статей (по 4 наукові статті з кожної країни, обсяг статті – 15-20 сторінок). Термін подання наукових статей – 10 березня 2018 р. Заявку учасника необхідно надіслати електронною поштою на адресу vasyl.khimyak@pl-by-ua.eu
 
За результатами конференції планується видання збірника матеріалів конференції мовами оригіналу (доповідачів) з англійським резюме.
 
Учасникам конференції електронною поштою будуть надіслані запрошення та супровідна інформація щодо організаційних питань. Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору наукових статей. Теми виступів та їх зміст, що не відповідатимуть заявленій тематиці конференції, не будуть братися до уваги.
 
Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська.

Теги: