На презентації наголошувалося, що практично вперше у такому форматі виходить словник для студентів світських вузів. Матеріал словника має дати користувачеві певне загальне уявлення про церковне життя, історію, богослужіння, церковне мистецтво християнства. Актуальність виходу словника «Церковні терміни» обумовлена тим, що проблеми релігії, християнської віри, моралі, духовності постійно перебувають у фокусі дослідників, були і залишаються темою постійних дискусій між науковцями і священнослужителями.

Владика Гавриїл у своєму слові зазначив: «Проблеми взаємовідносин Православної Церкви України та вищих навчальних закладів досить, активно обговорюються на конференціях і наукових семінарах, але незважаючи на низку книг, монографій, підручників, навчальних посібників із релігієзнавства, історії, ще й досі залишаються нерозкритими численні питання саме богослужбового та парафіяльного життя православних християн... Свій помітний внесок у розв'язання цього вкрай важливого духовного питання для національної безпеки України зробила і намагається робити також кафедра українознавства, православ’я та теології Міжрегіональної Академії управління персоналом, високопрофесійний колектив ДП «Видавничій дім «Персонал», які лише останнім часом підготували низку церковних видань, навчальних посібників з православної теології, соціального служіння та християнської філософії історії... З огляду на все це та інші обставини випуск великоформатного понятійно-термінологічного словника з православного віровчення є дуже своєчасним і значною мірою заповнюватиме названу вище прогалину».

За його словами, пропонований понятійно-термінологічний словник «Церковні терміни» є своєрідним, дещо специфічним виданням для світської аудиторії. Але відчутно, що, приступаючи до підготовки словника, редакційна колегія, авторський колектив виходили з того, що осмислення взаємодії християнства та сучасної науки є важливими як для Православної Церкви в Україні, так і для подальшого науково-теоретичного та інформаційно-аналітичного осмислення релігії, історії, культури та мистецтва України.

«Слід відзначити, що Православна Церква сьогодні знов повертається до школи, коледжів, університетів та академій. Саме тому знані українські науковці, автори словника — Євген Романенко, Ростислав Щокін, Денис Мартишин і Анатолій Богданенко вважали за потрібне спробувати додати до освітнього процесу церковної термінології, понять та визначень, які ними певною мірою були запозичені з інших словників та книг. Це пояснюється тим, що автори намагалися зібрати різну інформацію та проаналізували чимало богословської літератури, про що свідчить список використаної літератури та додаток про духовне й релігійне життя у МАУП», - зазначив єпископ  Гавриїл, професор, академік Міжнародної академії богословських наук.

Теги: