Курс лекцій побудовано у вигляді декількох змістовних блоків, центральним з яких є розділ «Православне вчення про Пресвяту Трійцю». Під час написання автор використав твори святих отців, а також праці сучасних богословів. Для більш ефективного засвоєння матеріалу наприкінці кожного розділу подаються питання для самоконтролю, список обов’язкової і рекомендованої літератури.

У передмові до підручника керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, професор КДА, зазначив, що «видання Київською духовною академією україномовного варіанту посібника з догматичного богослов’я, безумовно, сприятиме розвитку богословської освіти та науки в духовних школах УПЦ».

Переклад українською мовою здійснено студентом ІІ курсу магістратури КДА ієреєм Михайлом Антонюком під редакцією протоієрея Ростислава Снігірьова, доктора богослов’я.

Рецензентами навчального посібнику виступили: Сергій Михайлович Бортник, доктор богослов’я, професор КДА та Олександр Вадимович Левко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Посібник був рекомендований до друку Вченою радою КДА.

У передмові до книги, написаній перекладачами, вказується, що вони у своїй роботі дотримувалися сучасних правил перекладу богословських текстів. Цитати зі Святого Письма Нового Завіту у підручнику подано за виданням Нового Завіту, здійсненим Видавничим відділом УПЦ у 2017 році. Цитати зі Святого Письма Старого Завіту взяті з Ювілейного видання Біблії 1988 року та гармонізовані за правилами, покладеними в основу видання Нового Завіту 2017 року. Водночас перекладачі зазначають, що їм довелося виправляти деякі помилки, наявні у виданні 2017 року.


Власні імена в книзі наведено згідно з правилами сучасної української ономастики, як це наприклад робиться у Православному церковному календарі УПЦ (Єрусалим, Олександрія і т.д.). Розділові знаки у цитатах зі Святого Письма вжито згідно із сучасними правилами пунктуації.


Перекладачі зазначають, що створення термінологічного тезауруса було для них ускладнено відсутністю загальноприйнятого українського православного богословського словника. Це суттєво ускладнило чітку контекстуалізацію існуючих різноманітних прецедентних перекладів. Перекладачі вказують, що обирати з цих перекладів ті, що видавалися їм найбільш адекватними та частіше вживаними.


Виданий підручник відповідає навчальній програмі другого курсу бакалаврату. Очікується підготовка в КДА підручників з догматичного богослов’я для третього та четвертого курсу бакалаврату.

Теги: