Видання зроблено в перекладі Ярослави Стріхи, його випустило видавництво «Критика» під егідою «Українського наукового інституту Гарвардського університету» та «Інституту Критики» на 394 сторінках з ілюстраціями, картами Дмитра Вортмана і покажчиком.

В ході презентації автор, професор Йоханан Петровський-Штерн, не так розповідав про українське видання своєї книги, скільки про сам об'єкт своєї праці - єврейське містечко в його розвитку. Автор почав з пояснення того, чому широка публіка в основному знає про містечко під час його занепаду і деструкції, чому значно менше є наукових праць про ранній період розвитку цього феномена, а про період його розквіту книга є дуже рідкісним працею, докладно описуючи період з 1790 по 1840-і роки.

Завершив свою презентацію професор Петровський-Штерн тим, що назвав основну причину зникнення єврейського містечка явище, яке унеможливило існування такого соціально-культурного феномена.

Теги: