Проект отримав назву «Є-ТОМУС» («єврейська традиційна освіта в модерному Українському суспільстві») і він реалізується з 3 липня до 31 жовтня. За цей час залучені експерти повинні написати 10 навчальних курсів, які потім будуть передані в Міністерство освіти України для офіційного затвердження і отримання державного статусу (в Україні вчителі отримують підвищення статусу, особливі кар'єрні категорії і підвищення зарплати якщо проходять винятково визнані державою освітні курси).
 
Як буде реалізовуватися проект потім, організатори поки точно не знають - можливо, будуть організовані семінари в самому Центрі єврейської освіти України в Києві або курси будуть реалізовуватися в обласних центрах післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. Так само не виключається можливість використання для регіональної реалізації декількох опорних структур, таких як «Бейт Хана» в Дніпрі, школа «ORT» в Одесі та інші. Це питання обговорюватиметься після позитивного рішення Міністерства освіти України.
 
Хто створює курси, за якими готуватимуться вчителя єврейських шкіл, а також вчителі з інших шкіл, які захочуть підвищити свою кваліфікацію використовуючи курс з єврейських предметів? Центр Єврейської Освіти повідомив наступне:

- два курси, «Єврейська освіта в Україні та світі: історія та сучасність» а також «Методика викладання дисциплін з юдаїкі» пише сама Наталя Бакуліна, директор ЦЕОУ, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН;
- два курси, «Традиційна культура єврейського народу» і «Традиційне єврейське музичне мистецтво» створює Раїса Гехтман, методичний консультант ЦЕОУ, співавтор ряду програм підвищення кваліфікації;
- курс «Історія єврейського народу» пише Ірина Фрідман, учитель вищої категорії, автор курсів з історії єврейського народу для учнів 5-11 класів;
- курс «Реалізація компетентнісного підходу на уроках івріту» створює Ольга Яковлєва, старший викладач Таврійського національного університету імені В. Вернадського, викладач івриту магістерської програми юдаїки НаУКМА;
- курс «Історія Голокосту на теренах України» пише Анатолій Подольський, кандидат історичних наук, директор Українського центру вивчення історії Голокосту;
- курс «Бабин Яр: пам'ять на тлі історії» створює Ольга Лимонова, історик, співавтор методичних розробок з історії Голокосту в Україні;
- курс «Неформальна єврейська освіта» пише Вікторія Єлфимова, координатор освітніх програм ЦЕОУ;
- курс «Клас як соціальна група» створює Мирослав Грінберг, голова правління ГО «Київський освітній центр «Простір толерантності».
 
При цьому рганізатори стверджують, що для них головними є не чиновники Міністерства, а саме вчителі: «Цільова аудиторія проекту – вчителі мови іврит, історії, традиції, мистецтва, музики єврейського народу у закладах освіти України, вихователі та музичні керівники дошкільних закладів освіти із єврейським етнокультурним компонентом, ведучі та керівники освітніх програм культурно-освітніх центрів і проектів неформальної єврейської освіти, зокрема клубів і дитячих таборів, керівники закладів освіти та культурно-освітніх програм, студенти, науковці та діячі культури, дослідницька та професійна діяльність яких пов’язана з юдаїкою, широке коло зацікавлених фахівців, які хотіли би розширити та поглибити свої знання з єврейських студій за для подальшої освітньої, наукової та культурно-мистецької діяльності, здійснення досліджень та проектів в царині українсько-єврейських взаємин, розроблення інтегрованих освітніх програм і навчально-методичних комплексів з гуманітарних дисциплін, які б розкривали особливості взаємопроникнення та взаємовпливу української та єврейської культур, – рассказала нашему сайту директор ЦЕОУ Наталья Бакулина, – цілі та завдання проекту: проаналізувати нормативні документи, методичні рекомендації та фахову науково-методичну літературу з проблематики проекту; вивчити стан вирішення проблеми в модерній українській і світовій освітній практиці; дібрати зміст навчальних модулів освітньої програми; визначити критерії до рівня сформованості фахових компетентностей відповідно до того чи іншого навчального модуля; розробити навчальні модулі з профільних і вибіркових курсів освітньої програми підвищення кваліфікації педагогів, фахівців і здобувачів формальної, неформальної й інформальної освіти, діячів науки та культури».

Теги: