26 сер­пня у но­вос­тво­ре­ну прийом­ну сім’ю на ви­хо­ван­ня та спіль­не про­жи­ван­ня влаш­то­ва­но двох ді­тей, поз­бавле­них бать­ківсь­ко­го пік­лу­ван­ня, які між со­бою є рід­ни­ми. Ро­ди­на Тра­чу­ків ви­хо­вує чет­ве­ро влас­них ді­тей.

Андрій Трачук є колишнім священником УПЦ (МП), настоятелем у Свято-Мефодіє-Кирилівській Істинно-Православній Общині. За інформаціює 2018 року, священник знаходиться в юрисдикції Святої Православної Церкви в Північній Америці (HOCNA).

За­га­лом у міс­ті Ше­пе­тів­ці фун­кці­онує 5 прийом­них сі­мей, у яких ви­хо­ву­ють 10 ді­тей­-си­ріт, ді­тей, поз­бавле­них бать­ківсь­ко­го пік­лу­ван­ня, та 2 осіб з їх чис­ла. Та­кож під опі­кою або пік­лу­ван­ням гро­ма­дян міс­та Ше­пе­тів­ки пе­ре­бу­ває 55 ді­тей вка­за­ної ка­те­го­рії.

Теги: