Конференція, враховуючи умови пандемії COVID-19, проходила в дистанційному форматі, і аспект пандемії був відображений в доповіді оного з провідних спікерів конференції професора Валентина Рибалка, почесного академіка АПН України, доктора психологічних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна АПН України, тема якого звучала так: «Ноосферно-особистісний підхід в розумінні природи пандемії COVID-19 і шляхів її подолання».

Також співголова організаційного комітету конференції ректор МГПИ «Бейт Хана» Римма Аронова відзначила виступи на конференції Самодріна О.П., доктора педагогічних наук, проректора з науки Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-Хана», професора кафедри педагогіки і психології; Подячего М.І., доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента Міжнародної Слов'янської Академії освіти імені Яна Амоса Коменського, головного наукового співробітника відділу профільного навчання Інституту педагогіки АПН України; Самойлова О.Є., доктора психологічних наук, завідувача кафедри педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-Хана»; Поддячего В.М., кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна АПН України; Ріни Банті, PhD (історія), фахівця в галузі освіти (Єрусалим, Ізраїль), а також Леві Коена, рабина, викладач юдаїки, посланника Міністерства освіти Ізраїлю (Київ, Україна).

Теги: