“Це збірник, що покликаний ввести в науковий обіг України засадничі тексти з екологічної тематики в релігієзнавстві провідних науковців та філософів світу, а також реактуалізувати і озвучити те, що вже було зроблено українськими вченими у цьому напрямку. Це спроба розглянути, як релігії у цілому світі формують уявлення та практики, пов’язані з довкіллям, й навпаки, як довкілля впливає на наявне в тій чи іншій релігії сприйняття природи. Де закінчується одне, й де починається інше? Саме тому питання меж «природного» та «релігійного» для авторів проєкту видалося нетривіальним. Воно показує взаємопроникність двох сфер, їхню взаємозалежність та доповнюваність. Людина не здатна вирішити екологічні проблеми, не розуміючи складних взаємовідносин між людськими культурами, релігіями та довкіллям. Ця колективна праця покликана розкрити широке коло етичних, історичних та філософських питань взаємозв’язку релігії і природи у різних культурах світу – від Європи через Азію аж до Океанії”, – зазначають автори збірки.


Зміст видання:


ВСТУП
І. МЕТОДОЛОГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА
Ірина Фенно. Співвідношення екології та релігії як релігієзнавча проблема
Оке Хульткранц. Екологічний підхід до релігії (Переклад: Віталій Щепанський)
Девід Абрам. Невидимі: до феноменології духів (Переклад: Ольга Свиріпа)
ІІ. РЕЛІГІЯ І ПРИРОДА В ТРАДИЦІЯХ АЗІЇ ТА ОКЕАНІЇ
Юлія Філь Онтологія індуїстського ставлення до природи та екологічний стан сучасної Індії
Олександра Бібік. Гори в корейській культурі: сакралізація, персоніфікація, анімізм
Дмитро Марков. Культ дерев в Непалі: історико-антропологічна замітка
Віталій Щепанський. Сонце, пальма і кокоси на островах архіпелагу Бісмарка: історія та вчення релігійного «ордену сонця» Авґуста Енґельгардта
ІІІ. РЕЛІГІЯ І ПРИРОДА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
Миколай Карпіцький, Галина Транапольська. Антиномії християнського ставлення до природи в релігійному досвіді
IV. ПРИРОДНЕ ТА РЕЛІГІЙНЕ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
Валентин Долгочуб. Уявлення про природу і «природне» в середовищі українських неоязичників
Павло Тутковський. Культ лісів колись і тепер
Юрій Завгородній. Сучасна взаємодія людини із заповідним простором острова Хортиця (на прикладі кількох об’єктів)
РЕЦЕНЗІЇ
Віталій Щепанський. Дерева і культура слов’ян. Рецензія на: Агапкіна Т. (2019), Деревья в славянской народной традиции: Очерки, Москва.
Юлія Філь. Хто такий(ка) дерево? Рецензія на: Haberman D. L. (2013), People Trees. Oxford University Press.

Придбати книгу можна через телеграм: @Kairuku_waitaki. Ціна: 400 грн.

Теги: