НОВИНКА: видана збірка "Релігійна свобода: науковий щорічник" (К., 2010)Релігійна свобода: науковий щорічник. Відділення релігієзнавства інституту філософії ім. Г. С. Сковороди HAH України. Збірник наукових статей з теми "Свобода релігії і демократія — старі і нові виклики".  За загальною редакцією д. філос. н. А. Колодного. - Київ: УАР, 2010. - №15. - 395 с. - Укр., рос, англ.

ISBN 966-531-204-9

Наклад 330 прим.

Формат 60х84 1/8.

Щорічник укладено із текстів доповідей і повідомлень, надісланих учасниками Міжнародної наукової конференції «Свобода релігії і демократія: старі і нові виклики». Конференція відбулася 5-6 серпня 2010 року при безпосередній участі в її організації Координаційної ради країн СНД і Балтії з питань теоретичного і практичного релігієзнавства, Української асоціації релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди HAH України та Міжнародного центру права і релігієзнавства Університету Бригама Янга (США). До організації конференції прилучилися: Міжнародна Академія свободи релігії і віровизнань, Міжнародна Асоціація релігійної свободи в особі її Українського відділення - УАРС, Державний Комітет України у справах національностей і релігії. Щорічник ввібрав в себе статті не лише українських науковців, а й дослідників проблеми з деяких країн СНД, далекого зарубіжжя. Статті подаються в авторській редакції, на мові їх оригіналу.

Видання рекомендовано до друку Вченою Радою Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С Сковороди HAH України (протокол № 12 від 29 червня 2010 року).

Теги: