Мета цієї конференції полягає в ініціюванні дискусії навколо методологічних проблем сучасних досліджен усферіеклезіології та публічної теології. Учасники конференції намагатимуться відшукати відповіді на питання про те, як богословські ресурси християнства, його духовно-релігійні  практики та соціально-етичне вчення здатні сприяти
загальному  благу  суспільства; якою має бути самосвідомість церкви, аби адекватно відповідати н  виклики плюралізму, секуляризації та глобалізації.

Напрямки роботи:

- Релігія в публічній сфері: тенденції, виклики, перспективи
- Богослов’я вдячності та спілкування як перспективні напрями переосмислення ролі церкви у публічній сфері
- Богослов’я прощення і примирення у контексті сучасних соціально-політичних конфліктів
- Виклики соціально-економічної несправедливості та потенціал їх розв’язання завдяки діалогу теології та економіки, справедливість як богословська чеснота
- Міжрелігійний діалог у світлі миротворчої функції церкви
- Еко-богослов’я та проблеми екологічної несправедливості
- Поняття публічного богослов’я, його біблійні основи та історичний досвід
- Публічна теологія і основні тенденції розвитку освітніх та соціальних теорій
- Політика, церква і спільне благо
- Релігія і права людини: амбівалентна історія і пошук консенсусу
- Вчення про церкву в історико-богословській ретроспективі та основні напрями сучасних еклезіологічних пошуків
- Літургія і свідоцтво церкви у публічному контексті.

До оргкомітету входять о. Роман Завійський, доктор богослов'я, декан  філософсько-богословського факультету Українського католицького університету (Україна); Роман Соловій, доктор філософських наук, директор Східноєвропейського інституту теології (Україна); Корнеліу Константінеану, доктор богослов’я, директор Центру міжкультурних та міжконфесійних досліджень Університету «Аурел Влайку», Арад (Румунія).

Контакти: Conference2019@e-aaa.info

Фото Facebook

Теги: