У засіданні Комітету взяли участь представники Православної Церкви України, Української Православної Церкви (Московський Патріархат), Української Греко-Католицької Церкви та євангельських протестантських церков. Позицію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) членам Комітету представив голова юридичного відділу УПЦ (МП) священник Олександр Бахов.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій запропонувала Комітету доповнити законопроект № 0931 застереженням у частині третій статті 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» наступного змісту: “Не є дискримінацією дія чи бездіяльність особи та/або групи осіб при реалізації своїх прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання”.

До прикладу, вважають у Раді Церков, не повинні вважатися дискримінацією ситуації, коли з’являються заперечення на підставі релігійних переконань та свободи совісті, керуючись якими лікар-гінеколог та акушер відмовляється робити аборти, евтаназію чи операцію зі зміни статі; посадовець відмовляється оформлювати одностатеві шлюби; підприємець відмовляється робити продукцію з гаслами, що пропагують аморальні ідеї, які суперечать його совісті; а релігійні діячі на підставі Священного Писання публічно проповідують про гріх гомосексуалізму чи ведуть публічну дискусію, аргументуючи на користь конституційної норми про шлюбний союз лише для одного чоловіка та однієї жінки.

Натомість голова Підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Неллі Яковлєва заявила, що запропоновані релігійною спільнотою поправки “повністю розбалансовують законопроект”, а тому мають бути відхилені. На її думку, “ця правка суперечить європейському законодавству”, оскільки Європейська Конвенція з прав людини забороняє всі види дискримінації без будь-яких винятків.

Проти поправок, спрямованих на захист свободи совісті та свободи вираження поглядів, також виступила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.

Законопроект № 0931 передбачає накладання штрафів від 3400 до 11900 гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації. Таким порушенням може вважатися “пряма або непряма дискримінація, утиск, відмова в розумному пристосуванні, підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації чи віктимізація”, а також “множинна дискримінація або повторне протягом року вчинення будь-якого правопорушення”, передбаченого цією статтею.

Незважаючи на слова голови підкомітету, все ж такі деякі винятки з заборони дискримінації Комітет залишив у законопроекті. Не вважаються дискримінацією ситуації, в яких обмеження чи привілеї у визнанні, реалізації або користуванні правами особами та/або групами осіб за їх певними ознаками переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними, а також:

    здійснення позитивних дій;
    застосування заходів розумного пристосування з метою забезпечення потреб осіб з інвалідністю;
    здійснення заходів, спрямованих на збереження та розвиток етнічної, культурної, релігійної або мовної самобутності національних меншин і корінних народів;
    встановлення особливих вимог щодо певних ознак у сфері трудових відносин у випадках, коли такі ознаки відповідно до особливостей трудової діяльності або умов, у яких така діяльність здійснюється, становлять визначальну професійну вимогу, яка є правомірною та об’єктивно обґрунтованою;
    встановлення релігійними організаціями особливих вимог щодо релігійних переконань, статі у сферах відправлення культу (діяльності, безпосередньо пов’язаної з богослужінням, релігійними обрядами і церемоніями), а також релігійною освітою або релігійним вихованням.

На думку фахівців Інституту релігійної свободи, якщо Верховна Рада прийме законопроект № 0931 без поправок, підготовлених релігійною спільнотою, то законодавство з протидії дискримінації може стати інструментом для обмеження свободи совісті та свободи вираження поглядів в Україні.

Олександр Турчинов, координатор Всеукраїнського Собору, який об'єднує протестантські громади України, виступив із заявою, в якій піддав критиці рішення профільного парламентського Комітету.

Теги: