"Де-факто Департамент вже більше року не міг сповняти свої функції в тому обсязі, як це було до серпня 2019 року, а два останні місяці - цілком були присвячені згортанню усіх можливостей і потенціалу нашого підрозділу, - написав Андрій Юраш. - Позаду - майже 6 років винятково важливої і натхненної праці. У рамках Департаменту вдалося зібрати колектив, який за професійними та особистими якостями не мав аналогів протягом всіх років існування подібного держоргану у незалежній Україні: доктор наук, чотири кандидати наук, кілька аспірантів плюс більше десятка людей, чий професіоналізм був засвідчений унікальними і досконалими напрацюваннями впродовж багатьох років праці на посадах державної служби".


Як зазначає Андрій Юраш, завдяки кількісним і якісним змінам "було досягнуто прориву, якого відповідна ділянка не знала останніх півтора десятиріччя". Юраш наводить перелік з десяти головних досягнень Департаменту.


Зокрема, було відновлено системні, реально щоденні зв‘язки та комунікації з усіма т.зв. парасольковими структурами в обох площинах та налагоджено контакти в горизонтальній площині з майже всіма релігійними та етнонаціональними структурами; відновлено діяльність двох безпрецедентних за складом експертних рад, які до цього часу не функціонували майже 5 років - Експертну раду зі свободи совісті та діяльності релігійних організацій і Експертну раду з етнополітики, в рамках яких було зібрано майже 50 кращих у нашій Державі науковців та експертів у відповідних відтинках; було проведено близько 40 засідань цих рад і обговорено більше сотні питань, важливих як для виконавчих структур, так і для суспільства загалом; з ініціативи Департаменту було засновано міжвідомчі Комісії: З мінімізації актуальної міжконфесійної конфліктності та З питань дотримання законодавства у сфері свободи совісті, "які, щоправда, через неконструктивну позицію окремих партнерів з релігійного середовища не змогли досягти очікуваного і планованого результату"; було відновлено і виведено проблематику Департаменту на небачений до цього міжнародний рівень: якщо протягом 5-ти попередніх років було зафіксовано не більше 10-ти безпосередніх контактів чи фактів участі представників Департаменту у міжнародних комунікаціях, то від початку 2015 року, себто протягом останніх таких же 5-ти років, подібних контактів вже можна нарахувати більше сотні: не лише Департамент як інституція, але й ціла сфера перетворилися на чинник, який став відомим і шановним у всьому просторі, що дотичний до відповідної проблематики; зусиллями працівників Департаменту було утворено Раду етнонаціональних організацій України; Департамент долучився і став промотором безпрецедентної активності у законотворчій сфері, ставши ініціатором і центром комунікацій (спільно з відповідними Експертними радами та відповідними середовищами), результатом яких стала поява кількох винятково важливих законопроєктів тощо (повний перелік див. за писиланням).

"Але справді головним і неоціненним нашим здобутком уважаємо не лише створення унікальної атмосфери довіри і партнерства серед однодумців і фахівців Департаменту, але й витворення духу довіри і взаємного розуміння з практично усіма структурами і, в ширшому розумінні, з чільними та пересічними представниками тих сфер, з якими нам поталанило співдіяти і творити! Щиро дякуємо за це відчуття впевненості, гармонії і повносилої реалізованості!", - написав Андрій Юраш.


Від сьогодні працівники Департаменту тимчасово розпорошилися по майже 10-ти різним підрозділам і структурам системи виконавчої влади.

"Ми спільно і далі працюватимемо, щоб, як це було протягом 5 останніх років, рейтинг Украіни, як Держави, де визнають і неухильно дотримуються примату прав кожної особи на свободу власного релігійного чи національного самовираження, тільки зростав і зміцнювався, що було засвідчено найавторитетнішим дослідницьким центром у сфері свободи совісті - Pew Research Center, яка зафіксувала протягом останніх 5 років зміцнення рейтингу України з 4.2 до 3.8 пунктів на шкалі, де 10 - це найнижчий рівень, а 1 - найвищий рівень свобод і державного невтручання", - зазначив Андрій Юраш і доповнив свій текст відео, на якому знімає з адміністративного будинку табличку з навзвою Департаменту.

Теги: