Всеукраїнський форум було проведено з метою сприяння інтеграції моральних і духовних цінностей в освіту, формуванню ідеалу виховання особистості та його практичного впровадження, формуванню цілісного світогляду дитини. Організатори заходу ставили завдання розкрити, базуючись на результатах фундаментальних наукових досліджень,  роль духовно-морального виховання як відповіді на виклики, що стоять нині перед українським суспільством; а також здійснити аналіз стану, досвіду, викликів, проблем духовно-морального виховання, визначити завдання подальшого впровадження духовно-морального виховання у вітчизняній системі освіти.

Попередньо проведення форуму передбачалося у м. Києві у Міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок України («Жовтневий палац»), проте через епідеміологічну ситуацію захід відбувся у форматі онлайн.

Участь у Всеукраїнському форумі взяли представники Міністерства освіти і науки України, народні депутати України, освітяни, науковці, психологи, представники батьківської спільноти, учнівської та студентської молоді, представники органів влади й органів місцевого самоврядування, релігійних і громадських організацій, представники ЗМІ й інші зацікавлені особи, які підтримують, упроваджують та здійснюють духовно-моральне виховання у закладах освіти України. Загалом для участі у Форумі зареєструвалося більше 1040 учасників.

Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до учасників заходу з вітальним словом звернувся головуючий у ВРЦіРО, глава Української Греко-Католицької Церкви, верховний архиєпископ Києво-Галицький Святослав. У своєму вітальному слові він відзначив: «Видається глибоко символічним, що Ваш Всеукраїнський форум відбувається саме у ці Пасхальні дні, коли кожен з нас згадує і вшановує Христові смерть і Воскресіння, оцінює їхнє значення для кожного з нас особисто і для історії людства в цілому. Важко переоцінити значення Христового світла і Його вчення для формування культури й історії нашого народу. Відтак Ваш Форум набуває особливого значення, адже він покликаний не лише нагадати про значення Істини Священного Писання для нашого народу у минулому, але й наголосити на її визначальному значенні для майбутнього нашої країни, зокрема для виховання її майбутніх громадян».

За словами верховного архиєпископа Святослава, «впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування є основою формування особистості, а відтак нинішнього і майбутнього України. Мусимо констатувати, що, на жаль, нагальною проблемою сьогодення є брак духовності і моральності у суспільстві. Наш народ і наші діти потребують Слова Божого, єдності, миру та милосердя».

Звертаючись до освітян-учасників форуму, головуючий у ВРЦіРО наголосив: «Ваша активна діяльність задля збереження й утвердження духовно-моральних цінностей Українського народу, формування ціннісних орієнтирів у дітей і молоді, належного виховання молодих громадян викликає глибоку повагу. Ви передаєте учням не лише знання, а й глибинну духовну мудрість, даруєте їм тепло своїх сердець».

Відтак він побажав освітянам, щоб їхня праця і надалі сприяла утвердженню традиційних духовних і моральних цінностей, а у їхніх серцях панували віра, надія та любов.

З вітальним словом від імені Міністерства освіти і науки України до учасників форуму звернувся начальник головного управління загальної та дошкільної освіти Юрій Кононенко.

У своєму виступі він, зокрема, зазначив, що останніми роками активно здійснюється процес реформування системи освіти, який було розпочато у 2017 р. прийняттям Закону України «Про освіту». У минулому році був прийнятий новий Закон про повну загальну середню освіту. У цих законодавчих актах визначено основні підходи до реформування системи, у тому числі питання, пов’язані з національно-патріотичним вихованням, формуванням ціннісних орієнтирів дітей та підлітків. На виконання цього законодавства Міністерством у системі дошкільної освіти затверджено дві парціальні програми з духовно-морального виховання, ці питання інтегровані у типову освітню програму початкової освіти, у затвердженій типовій освітній програми для базової школи в 5-6 класах виділений певний начальний час для  викладання «Етики» або «Культури добросусідства» або інших курсів морального спрямування в рамках реалізації соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі.

Ю. Кононенко зазначив: «Ми високо цінуємо нашу співпрацю з Громадською радою з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями, яка багато років функціонує при Міністерстві, і маємо досить позитивний досвід взаємодії з цією Радою. Також багато закладів освіти у рамках Конституції України і  законодавства взаємодіють з церквами і релігійними організаціями для вирішення спільних задач  у сфері морального виховання, і ми сподіваємося, що така робота продовжуватиметься».

Звертаючись до педагогічних працівників дошкільної і загальної середньої освіти – учасників форуму, Юрій Кононенко наголосив, що Міністерство дбає про підвищення престижу і заробітної плати  педагогічних працівників, всіляко підтримує усіх педагогічних працівників, та висловив сподівання на  подальшу взаємодію з учасниками форуму.

На адресу Всеукраїнського форуму також надійшли численні привітання політичних, релігійних і громадських діячів.

Учасники заходу обговорили питання духовно-морального виховання дітей і молоді, християнського сенсу виховання, духовності у педагогічному вимірі, теоретико-методичні засади викладання предметів духовно-морального спрямування, зокрема питання духовно-морального виховання у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, здійснення позакласної і позашкільної роботи духовно-морального спрямування, питання програмного та навчально-методичного забезпечення викладання предметів духовно-морального спрямування, інтеграція духовних цінностей у навчальні дисципліни, а також роль батьківської громадськості у забезпеченні духовного і морального виховання здобувачів освіти.

Всеукраїнський форум завершився ухваленням резолюції, у якій учасники форуму констатували, що зараз період серйозних викликів, які загрожують національній безпеці та майбутньому України внаслідок нехтування фундаментальними законами природи, суспільного життя і суспільної діяльності, при цьому ефективним рішенням для розв’язання протиріч сьогодення вбачається рішуче повернення до духовно-моральних цінностей, які завдяки вітчизняному та міжнародному досвіду продемонстрували ефективність.

Учасники форуму з тривогою відзначили, що нині лише 12,64 відсотків учнів України охоплено викладанням курсів духовно-морального спрямування, спостерігається тривожна тенденція щодо скорочення обсягів такого викладання, що обумовлює пошук необхідних заходів з метою зупинення цього негативного процесу і збільшення охоплення учнів викладанням вказаних курсів. Відтак, учасниками було висловлено повну підтримку типовій освітній програмі для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 р. № 235, усі типові навчальні плани якої передбачають можливість вивчення у 5-6 класах Етики / Культури добросусідства /Інших курсів морального спрямування, і яка, таким чином, передбачає можливість вивчення у всіх школах України на рівні 5-6 класів за рахунок годин інваріантної (обов’язкової) складової Етики / Культури добросусідства / Інших курсів морального спрямування, що є безперечним позитивом.

Так само у резолюції форуму відзначається, що відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої указом президента України від 18 травня 2019 р. № 286, духовно-моральне виховання є однією з основних складових національно-патріотичного виховання, а впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування – основою  формування особистості.

Учасники Всеукраїнського форуму були одностайними у необхідності забезпечити можливість викладання курсів духовно-морального спрямування у закладах освіти з 1 до 11 класу за рахунок годин інваріантної (обов’язкової) складової навчальних планів.

Зважаючи на це, учасники заходу звернулися до Міністерства освіти і науки України з пропозицією усіляко сприяти поширенню викладання курсів духовно-морального спрямування у закладах освіти дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої та позашкільної освіти; передбачити викладання курсів духовно-морального спрямування за рахунок годин інваріантної складової з 1 до 11 класу; не допускати поширення у закладах освіти "гендерної ідеології", запобігати проникненню в заклади освіти сумнівних і шкідливих програм, які, за даними учасників форуму, фінансуються зарубіжними фондами та забезпечуються грантами для просування руйнівних для освіти і суспільства ідеологій; переглянути зміст, форми і методи діяльності антидискримінаційної експертизи, надавши цій важливій процедурі об’єктивний, а не гендерно заангажований характер, не допускати вилучення з підручників елементів, пов’язаних із традиційними національними, духовно-моральними, релігійними, сімейними та іншими цінностями українського народу під виглядом проведення антидискримінаційної експертизи тощо.

Також учасники форуму запропонували релігійним організаціям активно сприяти впровадженню викладання курсів духовно-морального спрямування у закладах освіти, зокрема шляхом забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків – вірних релігійних організацій щодо їхньої ролі у забезпеченні викладання вказаних предметів у кожному конкретному закладі освіти; а також сприяти діяльності місцевих міжконфесійних рад і місцевих міжфракційних депутатських груп, спрямованих на утвердження традиційних духовних і моральних цінностей.

Матеріали Всеукраїнського форуму буде розміщено на сайті https://tsinnosti.com/

Теги: