Східна політика Ватикану
Бібліографічний опис: Бистрицька Е.В. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878 – 1964 рр.). Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2009. 416 с.
ISBN 978-966-07-1548-6
Формат 60х84/16 
Тираж 500
Монографія  є системним, комплексним дослідженням, яке узагальнює і осмислює історію російсько-радянсько-ватиканських міждержавних та церковних відносин, східної політики Ватикану впродовж майже столітнього періоду (1878-1964 рр.): геополітичні реалії та міжнародну стратегію напередодні та під час Першої світової війни і у радянський період, який відзначався масштабними гоніннями на Католицьку церкву та ідеологічним протистоянням між С.-Петербургом, Москвою і Ватиканом. 
На основі історичних фактів, архівних документів та матеріалів, частина яких уперше вводиться до наукового обігу, аналізується сукупність чинників, подій та особистостей, що визначали характер і перебіг російсько-радянсько-ватиканських відносин у широкому контексті європейської історії, роль у них Греко-католицької церкви та особисто митрополита А. Шептицького. 
Монографія  рекомендована до друку Вченою радою Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Протокол № 22 від 16 грудня 2008 р.). Рецензенти: доктор філософських наук В. Є. Єленський, доктор філософських наук В. В. Климов, доктор філософських наук, професор Л. О. Филипович. Науковий редактор доктор філософських наук, професор П. Л. Яроцький. 
Розрахована на науковців і викладачів, аспірантів і студентів та широкий читацький загал.
 
Автор - кандидат історичних наук, доцент кафедри стародавньої та середньовчної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 
Бібліографічний опис:
Бистрицька Е.В.
Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878 – 1964 рр.).
Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2009. 416 с.
ISBN 978-966-07-1548-6
Формат 60х84/16 
Тираж 500Монографія  є системним, комплексним дослідженням, яке узагальнює і осмислює історію російсько-радянсько-ватиканських міждержавних та церковних відносин, східної політики Ватикану впродовж майже столітнього періоду (1878-1964 рр.): геополітичні реалії та міжнародну стратегію напередодні та під час Першої світової війни і у радянський період, який відзначався масштабними гоніннями на Католицьку церкву та ідеологічним протистоянням між С.-Петербургом, Москвою і Ватиканом. 
На основі історичних фактів, архівних документів та матеріалів, частина яких уперше вводиться до наукового обігу, аналізується сукупність чинників, подій та особистостей, що визначали характер і перебіг російсько-радянсько-ватиканських відносин у широкому контексті європейської історії, роль у них Греко-католицької церкви та особисто митрополита А. Шептицького. 
Монографія  рекомендована до друку Вченою радою Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Протокол № 22 від 16 грудня 2008 р.). Рецензенти: доктор філософських наук В. Є. Єленський, доктор філософських наук В. В. Климов, доктор філософських наук, професор Л. О. Филипович. Науковий редактор доктор філософських наук, професор П. Л. Яроцький. 
Розрахована на науковців і викладачів, аспірантів і студентів та широкий читацький загал. Автор - кандидат історичних наук, доцент кафедри стародавньої та середньовчної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Теги: