Хижняк З. І., Маньківський В. К. Історія Києво-Могилянської академіїХижняк 3.І., Маньківський В.К.

Історія Києво-Могилянської академії.

К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003
Стор.: 184

ISBN 966-518-216-1

Книгу присвячено славетній Києво-Могилянській Академії — найстарішому вищому навчальному закладу Східної Європи. Монографія охоплює усю двохсотрічну історію цієї школи (1615-1817). В окремих розділах розглянуто передумови створення Київської братської школи, її діяльність у «домогилянський період», об’єднання братської школи з лаврською, діяльність митрополита Петра Могили, розквіт Академії у XVIII столітті, її внутрішній устрій, матеріальне забезпечення, навчальний процес, вплив на суспільне життя України, міжнародні зв’язки, причини закриття Академії у 1817 р. Особливу увагу автори приділяють впливу Києво-Могилянської Академії на становлення шкільної освіти в Росії та діяльності «могилянців» у різних галузях суспільного життя.

Теги: