Бібліографічний опис: ISBN 978-966-651-674-2
Формат 60x84 16. 
Наклад 1000 прим.
Стислий опис: Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721-1786 pp.). - К., Фенікс, 2008. - 296 с.
Книга є першим дослідженням єпархіальних колегіальних структур управління в контексті становлення та поступової уніфікації органів різних рівнів та компетенцій у Російській імперії у XVIII ст. Використавши широку джерельну базу, автор розглядає функціонування духовної консисторії та підпорядкованих їй колегій на місцях (духовних правлінь) через призму біографій безпосередніх виконавців, їх повноважень, а також через практичну діяльність, шляхом порівняння офіційних реалій із поточною практикою. Видання розраховано на фахівців та всіх тих, хто цікавиться історією Церкви в Україні ранньомодерного часу.

Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721-1786 pp.)Прокоп'юк Оксана Борисівна. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721-1786 pp.). - К., Фенікс, 2008. - 296 с. Наклад 1000 прим.

Стислий опис: Книга є першим дослідженням єпархіальних колегіальних структур управління в контексті становлення та поступової уніфікації органів різних рівнів та компетенцій у Російській імперії у XVIII ст. Використавши широку джерельну базу, автор розглядає функціонування духовної консисторії та підпорядкованих їй колегій на місцях (духовних правлінь) через призму біографій безпосередніх виконавців, їх повноважень, а також через практичну діяльність, шляхом порівняння офіційних реалій із поточною практикою. Видання розраховано на фахівців та всіх тих, хто цікавиться історією Церкви в Україні ранньомодерного часу.

Теги: