Религиозное образование в школах ЕвропыРелигиозное образование в школах Европы. Куїк Е. та ін. Пер. з англ. / К.: Дух і Літера, 2013. – 416 с. – Мова рос. – Обкл. тверд. – Форм. 84х108/32 – ISBN 978-966-378-323-9

Книга пропонує читачеві систематичний огляд форм і методів організації релігійної освіти і викладання знань про релігію в школах Європи. Збірник охоплює більше тридцяти європейських країн, тринадцять з яких – країни колишнього соціалістичного табору. Автори статей – визнані експерти, відомі міжнародній науковій громадськості своїми публікаціями на педагогічні та релігійні теми, – описують ситуацію зі шкільною релігійною освітою «зсередини», приділяючи увагу як історичним аспектам системи, що склалася в їхній країні, так і проблематики сьогоднішнього дня. Автентична презентація національного досвіду становить одну з головних переваг збірника. Інша перевага, що виокремлює видання серед тематичних аналогів – рівень наукової критики і рефлексії щодо описуваних підходів. Статті побудовані за єдиним планом, що включає опис демографічної ситуації, устрій освітньої системи, чинного законодавства в галузі відносин релігії і школи, сформованої практики цих відносин, історії її становлення і викликів, які ця практика зустрічає сьогодні. Для членів редакційної колегії це далеко не перший, але, безумовно, найбільш успішний плід багаторічної роботи з систематизації існуючих у сучасній Європі підходів до реалізації релігійного компоненту шкільної освіти.


Книга може бути рекомендована як базовий довідковий посібник для широкого кола фахівців (педагогів, юристів, філософів, менеджерів освіти та ін.), що займаються питаннями релігійної, релігієзнавчої, духовно-моральної освіти, виховання і розвитку школяра, а також інших напрямків діяльності школи, так чи інакше пов’язаних з релігією. У ситуації нинішнього дефіциту перекладної наукової літератури педагогічної спеціалізації знайомство з матеріалами збірника може бути надзвичайно корисним під час професійної підготовки й підвищення кваліфікації працівників освіти, зайнятих у відповідних сферах.

Теги: