У Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) серед найбільш резонансних ініціатив парламентарів відзначають законопроєкт № 0931 щодо протидії дискримінації, проєкти Закону «Про медіа» та «Про працю».

Настороженість ВРЦіРО викликало те, що законопроєкт № 0931 (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу), опинився у переліку законопроектів, готових до розгляду у другому читанні. Очікувалося, що цей проєкт буде вказано серед питань, які доручається доопрацювати для розгляду на сесії, оскільки голова профільного Комітету з прав людини Дмитро Лубінець пообіцяв учасникам мітингу, що текст законопроєкту № 0931 буде переглянуто за результатами діалогу з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. Крім цього, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський також запевнив представників ВРЦіРО під час особистої зустрічі, що законопроєкт № 0931 не розглядатиметься у парламенті до того часу, поки не буде випрацювана компромісна редакція, яка влаштує релігійну спільноту та захистить свободу вираження поглядів в Україні.

Натомість проєкти Закону «Про медіа» (реєстр. № 2693 та альтернативний № 2693-1) будуть доопрацьовуватися для розгляду у першому читанні. При цьому Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій направила свої поправки до цієї ініціативи профільному Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

На думку ВРЦіРО, проблемними є положення п.3 частини 1 статті 37 цього проєкту про заборону поширення висловлювань, що є дискримінаційними стосовно окремих осіб та їх груп, за що передбачається штраф у розмірі від 23 615 до 236 150 гривень для друкованих медіа та навіть цілковите блокування для онлайн-медіа. Таке формулювання, на думку представників ВРЦіРО, є вкрай небезпечним для свободи слова та вираження поглядів в Україні, бо дискримінаційними можна назвати широке коло пропозицій та ініціатив.

"Викликають занепокоєння положення проекту Закону про медіа (реєстр. № 2693), які забороняють релігійним організаціям засновувати, володіти чи управляти аудіовізуальними медіа (ч. 3 статті 21 проекту), подібно як це робив атеїстичний, ідеологічно заангажований радянський режим", – заявила ВРЦіРО.

Також буде доопрацьовуватися проєкт Закону України «Про працю» (№ 2708) разом із альтернативними проєктами, які готуються до першого читання. Кожен із проєктів передбачає окремі виключення з антидискримінаційних положень у сфері трудових відносин, які покликані врахувати специфіку релігійних організацій.

Однак, на думку ВРЦіРО, недоліком є те, що "ці виключення не беруть до уваги відмінності, винятки чи переваги, а також випадки обмеження прав працівників, передбачені саме внутрішніми настановами релігійних організацій. Серед них можуть бути: заборона жіночого священства (православні і католицькі церкви, іудейські та мусульманські спільноти), целібат для католицьких священників та православних єпископів, моральні вимоги для інших працівників, зокрема неприпустимість одностатевих стосунків та ґендерно-рольових девіацій. У цій частині цей законопроект має бути доповнений робочою групою, утвореною при Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів".

Разом з тим відомо, що низку винятків із заборони дискримінації Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин залишив у законопроекті № 0931, а саме: не вважаються дискримінацією ситуації, в яких обмеження чи привілеї у визнанні, реалізації або користуванні правами особами та/або групами осіб за їх певними ознаками переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними, а також:

    здійснення позитивних дій;
    застосування заходів розумного пристосування з метою забезпечення потреб осіб з інвалідністю;
    здійснення заходів, спрямованих на збереження та розвиток етнічної, культурної, релігійної або мовної самобутності національних меншин і корінних народів;
    встановлення особливих вимог щодо певних ознак у сфері трудових відносин у випадках, коли такі ознаки відповідно до особливостей трудової діяльності або умов, у яких така діяльність здійснюється, становлять визначальну професійну вимогу, яка є правомірною та об’єктивно обґрунтованою;
    встановлення релігійними організаціями особливих вимог щодо релігійних переконань, статі у сферах відправлення культу (діяльності, безпосередньо пов’язаної з богослужінням, релігійними обрядами і церемоніями), а також релігійною освітою або релігійним вихованням.

При цьому Верховна Рада вирішила відхилити без розгляду, за висновками профільних комітетів, законопроект № 1104 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності релігійних організацій (автор – В. Новинський) та законопроект № 2404 про порядок повернення у власність релігійних організацій культових будівель, їх комплексів (автор – В.Рабінович).

Теги: