А хто ще не знає про Європейський словник філософій? Вже вийшов четвертий том словника українською мовою. Це - Подія для всіх, хто цікавиться українською науковою термінологією, перекладами українською мовою класичної і сучасної літератури.

"Словник" - це не просто переклад міжнародного проекту «Європейський Словник філософій», здійснюваного під керівництвом Барбари Кассен, і який має на меті діалог між різними філософськими традиціями Європи завдяки з’ясуванню філософських неперекладностей європейських філософських мов. Це - справжня вершина для української сучасної філософської науки, навіть - революція. Оскільки пояснення кожного філософського терміна однією мовою цілком природно відрізняється від аналогічного пояснення іншою мовою, то робота над Словником у кожному мовному просторі – це не лише переклад, а й адаптація, розвиток, доповнення. ТВОРЕННЯ мови.

Вчора відбувся Семінар і круглий стіл з філософського перекладу, де прозвучала гарна характеристика "Словника". Французи, будучи відкриті до іншості, до мультиверсуму європейських філософій і мов, запросили українську спільноту приєднатися до цього мультиверсуму, інтегрувати нашу мовну стихію у цей полілог. Це - велике запрошення. Але виявилось, що українській мові це запрошення важко підняти. Наша мова, скалічена віками репресій та лінгвоциду, маргіналізована, стикається із складними розробленими філософськими мовами імперського типу, які мають власні однозначні і складні системи (французька, іспанська, англійська, німецька тощо). Ми отримали запрошення стати на тому ж щаблі - і перекладачі всі досвідчили те, що таке запрошення змусило переосмислити і відкрити в укр.мові джерела і сили, яких нам бракувало і бракує досі. Це і брак єдиної стандартизованої норми, і брак загальновживаних традицій, і просто незвичність говорити про багато речей.

Не секрет, що справа із перекладом та термінологією у нас просто кепська. По-простому кажучи: "лебідь, рак і щука", кожен перекладає сам собі як йому дозволяє смак і компетентність. І якщо в рос.мові, наприклад, це здебільшого компетентність в іноземній мові, то у нас під питанням стоїть компетентність більшості перекладачів у самій українській мові (враховуючи те, що для доброї частки перекладачів укр.мова не є рідна ані як мова матері, ані як мова мислення). В результаті якісний переклад, що вловлює філософську тонкість оригінального тексту і передає її глибинними засобами української мови - це рідкість, а голівари навіть про такі азбучні речі, як транслітерація слів чи правописи, справи, абсурдні для рос. чи польської мови - для нас норма. А тим часом, студенти і молоді вчені ростуть без якісних перекладів українською, черпаючи все із того ж російського джерела.

Цей Словник - це грандіозна Подія для гуманітарних наук і укр. термінології. Він нарешті дає кваліфіковану і доглибну відповідь на питання, що нарешті значать фундаментальні гуманітарні (чи то філософські) поняття: "історія", "час", "сутність", "закон", тощо, як вони співвідносяться із класичними поняттями в європейських мовах, в чому проблема перекладу слів "Тора" чи rule of law, staat, Dasein чи "логос", чи навіть "experience"? Це - не просто переклад. Кожна стаття не тільки дає переклад, вона вводить в історію слів, у внутрішню таємницю тих понять, відкриває історію культури Європи.

Українська версія "Словника" - це не тільки переклад і редакція статей французького видання, а й написання авторських статей з унікальних неперекладностей української філософської мови (наприклад, про слово "громада", "правда", "народ" тощо). Вийшов шедевр, який покликаний вивести справу перекладу і наукової (гуманітарної) термінології на вищий рівень.

Словник - ще й символ перемоги України. А #перемога в тому, що українська команда Дух і Літера І Со почали працювати над перекладом і з французькими видавцями чи не найпершими в Європі. Французький оригінал видання Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles вийшов друком у Парижі 2004 року, а 2010 року вийшло уточнене видання.

Українською уже 2009 р. вийшов перший том, а цього року - 4-й. Англійською повний переклад під назвою Dictionary of Untranslatables. A Philosophical Lexicon (Princeton University Press), російською - лише у 2015 лише перший том, арабською перший том вийшов у 2012. Словник перекладають також іспанською, португальською, румунською та фарсі. Volens-nolens, українці опинились на чолі цього всеєвропейського процесу.

І зараз команда "Словника" запрошує тих, хто не байдужий до праці та ідей такого роду, що озвучені у "Словнику" - приєднуватись, давати свої пропозиції та ідеї.

Детально про словник можна почитати тут: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415726928454759&id=188492831178181

Facebook.com/wolwolkowski

Теги: