14-24 серпня 2015 року відбулась IV Міжнародна релігієзнавча літня школа «Вайшнавська традиція крізь століття» з обміну досвідом та поглиблення знань про вайшнавізм.

Школа проходила на базі Київської духовної академії Свідомості Крішни та Навчального вайшнавського центру «Новий Маяпур». ЇЇ організаторами стали кафедра філософії та основ загальногуманітарного знання філософського факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кафедра культурології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кафедра філософії Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, Центр релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків (Україна) за підтримки Київської Духовної Академії Свідомості Крішни, Навчального Вайшнавського центру «Новий Маяпур» (Дніпропетровськ), Теологічної академії Свідомості Крішни (Дніпропетровськ).


У заході взяли участь понад 28 дослідників (професорів, доцентів, аспірантів і студентів), які вже займаються науковими дослідженнями в галузі теології вайшнавізму.


Відкриття Школи відбулося в залі засідань Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.

Сергій Григорович Секундант – к.філос.н., доцент, завідувач кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені І.І. Мечникова – вручив подяки організаторам та зауважив: «В Україні історія східної філософії й сама східна філософія дуже слабо висвітлена». Він проитав лекцію на тему «Свідомість, самосвідомість та індивідуальна душа у вішишта-адвайті та двайта веданті», а також проводив факультативи з санскриту.


Тетяна Олександрівна Котлярова – к.філос.н., доцент, заступник зав. кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова – запевнила в цінності стратегії залучення молоді до подібних шкіл, а також у тому, що інтерес до вайшнавської традиції не вичерпається ніколи.


Віталій Леонідович Хромець – к.філос.н., керівник секції релігієзнавства відділення філософії та суспільствознавства Київської Малої академії наук учнівської молоді, доцент кафедри культурології інституту Філософської освіти і науки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, наголосивши на дефіциті матеріалів з проблематики школи, які можна обробити, обґрунтував унікальність концепції школи так: «Це поєднання релігієзнавчого підходу та залучення безпосередньо носіїв традиції, коли реалізується форма продуктивної співпраці в контексті збалансованого дескриптивного підходу дослідження традицій, інсайдерський підхід, яких виграє своєю глибиною».

Віктор Броніславович Окороков – д.філос.н., професор, зав. кафедри філософії ДНУ ім. Олеся Гончара – позитивно оцінив роботу форуму: «Школа надала філософсько-релігійний досвід, продуктивне знайомство з вайшнавською сучасною духовною традицією, гарних викладачів та вчене середовище, захоплююче продумане слідування східній культурі в цілому. Почав збиратись книжковий потенціал. Все на вірному шляху". Він поділився знаннями на тему «Змінений стан часу в діахронно-синхронічному просторі буття людини». Вчений підкреслив духовний потенціал Школи, висококваліфікованих, з  різнобічними інтересами учасників.


Олег Сергійович Кисельов – к.філос.н., учений секретар Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, президент Молодіжної асоціації релігієзнавців – нагадав про історію та засади створення релігієзнавчих шкіл, спрогнозував майбутній розвиток та великі перспективи школи.

Дмитро Васильович Базик – к.філос.н., вчений секретар Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди Національної академії наук України, науковий співробітник відділу історії релігії та практичного релігієзнавства – наголосив на існуванні нагальної потреби в підготовці релігієзнавців-дослідників та спеціалістів східної традиції, яких зараз обмаль, особливо із дослідження вайшнавізму. Тема його лекції – «Інтерпретація поняття «йога» в працях А. Ч. Бхактіведанти Прабгупади».


Юрій Юрійович Завгородній – д.філос.н., науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, працює у секторі історії східної філософії і вивчає індійську релігійно-філософську думку. Відмітив, що вайшнавізм закликає усіх звертатись до Бога, навіть прихильників інших релігій підсилювати своє віддане служіння. Він прочитав лекції «Ведійська релігія і вайшнавізм: спільне, відмінне, суперечливе» та «Огляд індологічної літератури бібліотеки Інституту індології та центрально-азійських досліджень Лейпцігського університету».


Абхінандана дас адхікарі – проректор Київської духовної академії Свідомості Крішни – наголосив на важливості пошуку абсолютної істини провідними вченими, які є золотим фондом України та можуть давати рос. «воспитание» (наивысшее «питание») - істинне виховання.


Євген Іванович Смицький – спеціаліст з релігієзнавства, викладач вайшнавського навчального центру «Новий Маяпур», керівник Школи – зауважив, що завдяки регулярності роботи Школи виховуються спеціалісти у галузі вивчення традиції вайшнавізму. Він надав повний звіт про виконану роботу.


Перші три дні учасники Школи занурювались у глибини ведичної культури в Київській духовній академії Свідомості Крішни: слухали лекції та проходили майстер-класи на теми "Шрімад-Бхагаватам", "Бенгальська мова", "Гаудія-вайшнавізм", "Панчаратрика та Бхагавата Марг", "Вайшнавський етикет", "Гріхастха ашрам", "Діти вайшнавських сімей"; брали участь у ранкових та вечірніх програмах, недільному фестивалі; снідали, обідали, вечеряли по-вайшнавськи.

Адікаві дас адгікарі та Матаджі Раса Ліла ‒ викладачі КДАСК ‒ прочитали лекції та провели майстер-класи «Етикет вайшнава: поведінка та чистота, одяг та зовнішній вигляд», «Гріхастха ашрам або сімейний уклад життя у вайшнавізмі».

Бриджабасі дас адгікарі ‒ санскритолог, викладач КДАСК ‒ провів заняття з «бенгальської мови у бенгальському вайшнавізмі».

Дамодара Чаран дас брахмачарі ‒ ректор КДАСК ‒ прочитав лекцію «Філософія практики в гаудія-вайшнавізмі на прикладі МТСК».


Вамші Біхарі дас адгікарі, практикуючий психолог, виступив з лекцією «Діти вайшнавських сімей як повноцінне покоління».


Нітянанда Рая дас брахмачарі ‒ старший брахмачарі, викладач КДАСК ‒ зробив доповідь «Панчаратрика та Бхагавата марг як два шляхи духовного розвитку у вайшнавізмі».


Наприкінці четвертого дня учасники виїхали до навчального вайшнавського центру «Новий Маяпур», де продовжили поглиблювати свої знання та практику у вайшнавській традиції.


Ксенія Юріївна Петрова ‒ аспірантка Національного дослідницького Томського державного університету ‒ винесла на обговорення тему «Сприйняття багатоманіття релігійних культур духовними наставниками: концепції протоієрея Олександра Меня та Нама-ачар’ї Харідаса Тхакура», після чого відбулася дискусія між професорами Секундантом С. Г. та Карпицьким М. М.

Юлія Сергіївна Філь – молодший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України – презентувала свою роботу "Соціальний і культурний контекст діяльності Бхактівіноди Тхакура".


Наталія Ігорівна Павлик – студентка 3 курсу Національного університету “Києво-Могилянська академія" – зробила змістовну доповідь «Уявлення про йоґу в "Бгаґавад-ґіті" та "Йоґа-сутрі" Патанджалі: порівняльний аналіз» та успішно захистила викладену позицію перед ученими, вичерпно відповівши на поставлені питання.


Олена Олегівна Любарська – аспірантка кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – доповідала на тему «Атман, Брахман і Дживатман у традиції Веданти».

Василь Олександрович Корчевний – студент 3 курсу, Національний університет «Києво-Могилянська академія» – доповідав на тему «Теологія вайшнавізму».

Логічним завершенням IV Міжнародної релігієзнавчої літньої школи стала робота круглого столу «Традиційна ведична культура в сучасності», який проходив 24 серпня 2015року у Дніпропетровському Національному університеті ім. О. Гончара.

Обговорювалися теми «Веди і ведійська традиція в академічних дослідженнях та релігійному житті: міркування, факти, питання», «Традиційна ведична культура на сучасному етапі», «Вивчення ведичної спадщини ‒ принцип доповнюваності», «Традиційна ведична культура і сучасному світі», «Значущість та особливості вайшнавізму як ведичної спадщини на сучасному світі», «Індійське відродження та реформаторський рух у світлі вайшнавської традиції», «Відречення для сучасного світу на прикладі гаудія вайшнавїзму».


Усім учасникам та спонсорам школи в заключній святковій частині були вручені сертифікати та подяки. Організатори планують і далі щороку проводити Школи, збільшуючи масштаби, матеріальну базу та науковий рівень досліджень.

Теги: