Початок див. тут

Серед законопроектів, спрямованих на обмеження свободи совісті, слід назвати законопроект про внесення змін до Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації” (щодо запобігання діяльності релігійних культів деструктивного типу та тоталітарних сект) (реєстр. № 2419 від 21.04.08; автор – Г.Москаль) [37]. Відповідно до пояснювальної записки, цей законопроект спрямований проти діяльності релігійних культів деструктивного типу, які, на думку автора, створюють реальну загрозу правам людини й свободам громадян України.

До основних негативних моментів цього законопроекту можна віднести збільшення необхідної для одержання релігійною громадою статусу юридичної особи кількості її членів до п’ятидесяти осіб, обмеження права на існування автономних релігійних громад та практичне позбавлення права релігійної організації на вихід із складу релігійного об’єднання, обмеження поля діяльності релігійної громади, пропозиція щодо зазначення в назві релігійного об’єднання слів „центр” або „управління”, встановлення цензу існування громад на території України для утворення ними релігійного об’єднання, запровадження „переліку елементів релігійного культу”, використовувати які мають право лише зареєстровані релігійні організації, збільшення терміну розгляду документів, поданих на реєстрацію, до не менш ніж шести місяців, а в окремих випадках – до дванадцяти та запровадження щорічної перереєстрації у державному органі у справах релігій впродовж перших десяти років діяльності релігійних громад, які не належать до вже зареєстрованих в Україні релігійних об’єднань, заборона іноземним громадянам належати до релігійних організацій та обіймати в них керівні посади тощо.

Таким чином його ухвалення насправді мало б негативні наслідки для усієї релігійної спільноти України, а найбільше для римо-католицьких та юдейських релігійних організацій, з огляду на те, що близько 50 відсотків їхніх священнослужителів є іноземцями. Відповідно ухвалення законопроекту мало б негативні наслідки для міжнародного іміджу України, ускладнило б її відносини з європейською та світовою спільнотами.

При цьому зазначений законопроект суперечить низці статей Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, а також позиції ПАРЄ, зокрема висловленій у доповіді від 5 жовтня 2005 року „Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною”.

Враховуючи зазначене, законопроект отримав обґрунтовану критику з боку Головного науково-експертного управління, Міністерства юстиції України [20], Державного комітету України у справах національностей та релігій, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України та Комітету з питань культури і духовності і врешті-решт 7 липня 2011 року був знятий з розгляду Верховної Ради України.

До цієї ж групи відносяться і аналогічні за спрямованістю законопроекти І.Рибакова та В.Лук’янова (реєстр. № 5473 від 24.12.2009) і абсолютно тотожній останньому законопроект Л. Бірюка (реєстр. № 6493 від 07.06.2010 р.) [36; 39].

Що стосується законопроекту І.Рибакова – В.Лук’янова, то він був внесений в самий розпал президентських виборів 2009-2010 рр., як можна здогадуватися з метою завоювання виборчих симпатій у певного сегменту віруючих. Проте він отримав однозначно негативну реакцію усієї релігійної спільноти України, що загрожувало суттєвими електоральними втратами, внаслідок чого його автори вимушені були буквально через місяць відкликати його з розгляду.

Але через півроку тотожній за змістом законопроект був внесений на розгляд Верховної Ради України Л.Бірюком (реєстр. № 6493 від 07.06.2010 р.), який так само отримав очікувано негативну реакцію релігійної спільноти. Через це, а також враховуючи те, що законопроект суперечив демократичним програмним засадам Блоку Юлії Тимошенко, до фракції якого належав автор, останній через два тижня відкликав зазначений проект.

До третьої групи можна віднести законопроект Р.Ткача про внесення змін до Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації” (№ 1276 від 25.12.2007), внесений з метою нормативно-правового закріплення набуття статусу юридичної особи релігійною організацією з дня її державної реєстрації, підстав відмови релігійній організації у реєстрації її статуту (положення) та розширення переліку суб’єктів надання висновків, до яких орган, що здійснює реєстрацію, має право звертатися за необхідними роз’ясненнями [35]. Проте законопроект не розв’язував наявної проблеми „подвійної реєстрації” релігійних організацій. Разом з тим, введення релігійних центрів (управлінь) до переліку органів, до яких має право звертатися за необхідними роз’ясненнями орган, що здійснює реєстрацію статуту (положення) релігійної організації, містило небезпеку порушення принципу рівності релігійних організацій, фактичну легалізацію можливої конфесійної упередженості осіб, відповідальних за реєстрацію статутів релігійних організацій. З огляду на зазначене, Головне науково-експертного управління у своєму висновку висловилось щодо доцільності направлення зазначеного законопроекту на доопрацювання, а Комітет з питань культури та духовності рекомендував відхилити даний законопроект.

Враховуючи зазначене, законопроект не було включено до порядку денного сесійних засідань Верховної Ради України.

До цієї ж групи можна віднести і вищезгаданий законопроект Ю.Мірошниченка (реєстр. № 10221 від 16.03.2012), а також законопроект С.Терещука «Про паломництво» (реєстр. № 8792 від 13.07.2011) [46]. Останній проект був внесений з метою створення належних умов для паломництва на території України та врегулювання питань паломницької діяльності. Для забезпечення здійснення паломницької діяльності передбачалось створення органами місцевого самоврядування установ, що здійснюватимуть керівництво та координацію заходів з прийому, реєстрації, обліку паломників та забезпечуватимуть перебування паломників на території об’єкту паломництва. Саме ці установи повинні були отримати монопольне право на здійснення керівництва заходами з паломництва на певній території. Таким чином релігійні організації, які традиційно займаються здійсненням паломницької діяльності з огляду на те, що паломництво є одним з видів релігійної діяльності (що, до речі, визнається і у законопроекті), практично усувалися від її забезпечення. Зважаючи на це, законопроект цілком прогнозовано викликав негативну реакцію в релігійному середовищі, зокрема відповідні звернення були зроблені з боку Синоду Української православної церкви [8] та Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій [5]. Зважаючи на це, автором законопроекту було прийнято рішення про його відкликання.

Крім того, до вказаної групи відносяться і законопроекти, що потребують всебічного обговорення і діалогу між представниками політикуму та релігійної спільноти для визначення доцільності їх ухвалення. Наприклад, законопроекти щодо надання податкових пільг при будівництві культових споруд. Підтримуючи в цілому таку ідею, такі пільги, на наш погляд і виходячи із конституційного принципу рівності релігійних організацій в Україні, повинні встановлюватися для усіх релігійних організацій, а не лише для окремих.

Зокрема, йдеться про проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування під час будівництва Кафедрального собору у м. Києві)” (реєстр. № 7441, автори –О.Єдін, М.Зубець) та проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування під час будівництва Кафедрального собору УПЦ (МП) в м. Києві, Кафедрального собору УПЦ КП у м. Львові, Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ в м. Києві, Церкви святої Покрови УАПЦ в м. Тернополі) (реєстр. № 7441-1, автори – В.Яворівський, Я.Кендзьор, М.Косів) [43; 44]. Першим із вказаних законопроектів пропонувалось надати податкові пільги на період будівництва Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового у м. Києві особам, що беруть участь або надають допомогу цьому будівництву. Другим пропонувалось поширити передбачені першим зміни до законодавства і на будівництво кількох інших храмів різних церков. Проте і перший, і другий законопроекти не встановлювали загальні правила сприяння держави будівництву культових споруд через пільговий режим оподаткування, а передбачали встановлення преференцій при будівництві лише окремих храмів. Відтак вони не відповідають зазначеному принципу рівності релігійних організацій перед законом. Зазначені законопроекти не були включені до порядку денного сесійних засідань Верховної Ради України.

Так само до цієї групи можна віднести і низку законопроектів, присвячених питанням повернення окремим церквам реквізованих у них в минулому культових споруд або відновлення таких споруд. Зокрема, йдеться про законопроект Ю.Мірошниченка «Про відродження унікального Символу православ'я - церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві» (реєстр. № 9196 від 21.09.2011 р.) [23], а також законопроект «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об'єктів культурної спадщини релігійним організаціям) (реєстр. № 9690 від 12.01.2012 р., автори – А.Деркач, В.Горбаль, Д.Шенцев, С.Гриневецький, О.Голуб, І.Рибаков) та аналогічний за назвою законопроект авторства В.Яворівського (реєстр. № 9690-1 від 20.01.2012 р.) [28; 29].

Зазначеним законопроектом Ю.Мірошниченка пропонується вжити заходів задля відродження Десятинної церкви Богородиці із створенням на її основі Національного православного комплексу. Проте, як слушно зазначається у висновку Головного науково-експертного управління, реалізація законопроекту вестиме до порушення принципу рівності релігійних організацій перед законом, а в умовах міжправославного роз’єднання в Україні (і зважаючи на те, що принаймні і Українська православна церква і Українська православна церква Київського патріархату претендують на відновлення Десятинної церкви) і до посилення міжправославного протистояння. Зважаючи на це, а також на дискусійність усього комплексу питань, що відносяться до можливості відновлення Десятинної церкви, законопроект не був включений до порядку денного сесійних засідань Верховної Ради.

Що стосується двох інших законопроектів, то першим з них пропонується створити правові умови для передачі Свято-Богоявленському жіночому монастирю Тернопільської єпархії, Почаївській Свято-Успенській Лаврі та Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі Української православної церкви низки об’єктів, що нині перебувають у Переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Другий же, практично, спрямований з релігійно-політичних причин на унеможливлення такої передачі (особливо що стосується Києво-Печерської Лаври) шляхом встановлення заборони на передачу у власність релігійним організаціям культових будівель і майна та усіх пам’яток, що перебувають у державній власності і входять до складу об’єктів культурної та природної спадщини, включених і запропонованих для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. При цьому не можна не погодитись з позицією Головного науково-експертного управління щодо того, що «питання реституції на законодавчому рівні слід врегульовувати не щодо окремих культових будівель і майна, окремих релігійних організацій, а комплексно, на підставі спеціального законодавчого акту. Зазначене випливає зі змісту зобов’язань України, взятих під час вступу до Ради Європи у 1995» (році) [2]. Враховуючи зазначене, вказані законопроекти також не були включені до порядку денного сесійних засідань Верховної Ради України.

Окрему групу законопроектів складають проекти правових актів, присвячені вшануванню пам’яті священнослужителів і вірян, постраждалих у часи комуністичних репресій. До їх числа відносяться проекти Постанови Верховної Ради України «Про вшанування пам’яті безневинно загиблих священнослужителів та вірян, які пали в часи правління комуністичного режиму в Україні» (реєстр. № 6704 від 14.07.2010 та № 7216 від 05.10.2010, автор – Л.Бірюк) [47; 48] та проекти Постанови Верховної Ради України «Про надання Українській Греко-Католицькій Церкві статусу репресованої церкви» (реєстр. № 4845 від 17.07.2009 та № 7104 від 08.09.2010, автори – В.Деревляний, І.Денькович, Д.Шлемко) [49; 50]. Проте жоден з цих проектів не був розглянутий Верховною Радою України.

За минулі двадцять років незалежності в Україні було створено правову базу для реалізації права людини на свободу совісті та віросповідання, що позитивно вплинуло на розвиток державно-конфесійних відносин, дозволило конфесіям розгорнути активну проповідницьку, просвітницьку та благодійницьку діяльність на благо українського народу та відродження його духовності, сприяло розвитку мережі релігійних організацій.

Водночас у сфері державно-конфесійних відносин продовжують існувати проблемні питання, які потребують свого розв’язання, що обумовлює формування напрямків подальшої гармонізації вказаних відносин.

Так, необхідно усунути колізію між Законом України „Про свободу совісті та релігійні організації” та Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” у частині подвійної реєстрації релігійних організацій як юридичних осіб. Така реєстрація має відбуватися виключно в порядку, передбаченому Законом України „Про свободу совісті та релігійні організації”.

Необхідно законодавчо визнати релігійні організації суб’єктами права заснування дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, законодавчо передбачити можливість державного ліцензування та акредитації духовних (релігійних) навчальних закладів, забезпечити рівність у соціальних правах викладачів і студентів духовних навчальних закладів з викладачами і студентами державних і приватних навчальних закладів. Зауважимо, що на необхідності закріплення за релігійними організаціями права на заснування загальноосвітніх навчальних закладів з метою сприяння реалізації права громадян на свободу вибору характеру освіти як елемента свободи совісті наголошується як у Щорічному посланні Президента України «Модернізація України – наш стратегічний вибір», так і у проекті Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, підготовленому Національною академією наук України [17].

Необхідною є і розробка механізмів державного сприяння соціальній і благодійній діяльності релігійних організацій, опрацювання механізмів співпраці відповідних державних органів і служб з релігійними організаціями у звершенні соціальної та благодійної діяльності.

Вочевидь є необхідним законодавче забезпечення процесу повернення релігійним організаціям колишнього церковного майна і встановлення заборони на приватизацію чи інше відчуження майна культового призначення, що перебуває у державній та комунальній власності.

Формування партнерських відносин між державою і церквою, що передбачає участь церков у освітньому та виховному процесі дітей та молоді, забезпечення можливостей душпастирської роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, спільну реалізацію соціальних проектів, всебічне забезпечення свободи совісті, реалізація принципу рівноправності релігійних організацій в Україні мають бути пріоритетними напрямками державної політики у сфері подальшої розбудови державно-конфесійних відносин в Україні.

Існуючі проблемні питання потребують пошуку виважених підходів до свого розв’язання, опрацювання комплексу заходів, спрямованих на подальше вдосконалення законодавчої бази на основі Конституції України та з урахуванням положень визнаних Україною міжнародних правових документів та відповідних резолюцій європейських інституцій, насамперед Ради Європи, налагодження дієвого механізму співпраці держави і церкви у соціальній та освітній сферах, а разом з тим і запобігання поширенню чинників, здатних дестабілізувати релігійну ситуацію, загострити міжконфесійні та міжнаціональні відносини.

Подальше удосконалення механізмів співпраці між державою і релігійними інституціями у різних сферах суспільного життя потребує свого закріплення у Концепції розвитку державно-конфесійних відносин в Україні та новій редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Головною метою такої Концепції має бути формування і законодавче закріплення такої ефективної моделі державно-конфесійних відносин в Україні, яка б з урахуванням як духовно-релігійних традицій українського народу, так і досвіду демократичних країн світу найбільшою мірою відповідала б сучасним реаліям релігійно-церковного життя та закладала перспективи його подальшого розвитку.

Відтак, сподіваємось, що зазначені питання знайдуть своє законодавче розв’язання завдяки законотворчій роботі Верховної Ради України наступного VII скликання. При цьому подальше вдосконалення відповідної законодавчої бази, з урахуванням усієї делікатності питань державно-конфесійних відносин, що потребує фахового підходу до них, потребує дієвої співпраці державних інституцій, релігійної спільноти, представленої насамперед міжконфесійними організаціями, науковців та експертів.

Європейський вектор розвитку Української держави вимагає від неї подальшого продовження та поглиблення демократичних перетворень в усіх сферах життя, зокрема в галузі свободи совісті та державно-конфесійних відносин, їх законодавчого оформлення. Тому можна висловити впевненість, що робота щодо удосконалення чинного законодавства у вказаній галузі, приведення його у відповідність з вимогами часу буде продовжено на користь не лише релігійної спільноти, але й усього українського суспільства, чільною частиною якого є віруючі громадяни.

Список використаних джерел:

 

1. Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про відродження унікального Символу православ‘я – церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві» (реєстраційний № 9196) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41215

2. Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об‘єктів культурної спадщини релігійним організаціям)» (реєстраційний № 9690) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42300

3. Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства)»

(реєстраційний № 10221) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42856

4. Висновок Комітету з питань культури і духовності на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства)»

(реєстраційний № 10221) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42856

5. Всеукраїнська Рада Церков заявляє про недоліки Закону про захист персональних даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1020%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk

6. Глава держави може заветувати Закон, яким вносяться зміни до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/news/25788.html

7. Доповідь Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо виконання Україною обов’язків та зобов’язань від 5 жовтня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minjust.gov.ua/0/6782

8. Журнали засідання Священного Синоду УПЦ від 26 січня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://orthodox.org.ua/article/zhurnali-zasіdannya-svyashchennogo-sinodu-upts-vіd-26-sіchnya-2012-roku

9. Заєць О. Зустріч Президента України з главами конфесій: чи є насправді діалог між владою та Церквами? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/50033/

10. Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-17/page

11. Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17

12. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

13. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

14. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації».

15. Їжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – С. 100-105.

16. Конституція України.

17. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року (проект). – Національна академія наук України, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nltu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=295:-2020-&catid=86:2011-12-06-08-20-06&Itemid=114. – С. 19-22.

18. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

19. Лист Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій «Про необхідність збереження чинної редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.05.2012 р. № 12/41 // Архів автора.

20. Лист Міністерства юстиції України № 3055/0/2-09 від 16.02.2009 р. // Архів автора.

21. Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – С. 27-44.

22. Постанова Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» № 4-VI від 4 грудня 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4-17/ed20110519

23. Проект Закону України «Про відродження унікального Символу православ'я - церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві» (реєстр. № 9196) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41215

24. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів)» (реєстр. № 2729) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32951

25. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів)» (реєстр. № 9580) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42075

26. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо мораторію на приватизацію майна культового призначення)» (реєстр. № 3347) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33642

27. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо мораторію на приватизацію майна культового призначення)» (реєстр. № 9087) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41034

28. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об'єктів культурної спадщини релігійним організаціям)» (реєстр. № 9690) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42300

29. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об'єктів культурної спадщини релігійним організаціям)» (реєстр. № 9690-1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42375

30. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо свободи мирних зібрань» (реєстр. № 10569) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=43616

31. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства)» (реєстр. № 10221 від 16.03.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42856

32. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення конституційних прав заарештованих осіб на медичну допомогу та віросповідання)» (реєстр. № 9206 від 22.09.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41237

33. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо передачі в оренду земельних ділянок релігійним організаціям) (реєстр. № 2082 від 15.02.2008) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31734

34. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (щодо повернення культового майна релігійним організаціям) (реєстр. № 7299 від 27.10.2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38869

35. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (реєстр. № 1276 від 25.12.2007) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31166

36. Проект Закону України “Про внесення змін та доповнень до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (щодо заборони діяльності тоталітарних релігійних сект) (реєстр. № 5473 від 24.12.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36774

37. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо запобігання діяльності релігійних культів деструктивного типу та тоталітарних сект) (реєстр. № 2419 від 21.04.2008) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=32379

38. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (щодо реалізації гарантованого державою права на свободу совісті) (реєстр № 11413 від 09.11.2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=44806

39. Проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо релігійних сект) (реєстр. № 6493 від 07.06.2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37879

40. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо соціального захисту студентів та викладачів духовних навчальних закладів) (реєстр. № 6123) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37156

41. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо дотримання таємниці сповіді)» (реєстр. № 1308) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=31391

42. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо дотримання таємниці сповіді)» (реєстр. № 5335) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36510

43. Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування під час будівництва Кафедрального собору у м. Києві)” (реєстр. № 7441 від 09.12.2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39187

44. Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування під час будівництва Кафедрального собору УПЦ (МП) в м. Києві, Кафедрального собору УПЦ КП у м. Львові, Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ в м. Києві, Церкви святої Покрови УАПЦ в м. Тернополі) ” (реєстр. № 7441-1 від 22.12.2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39322

45. Проект Закону України "Про внесення змін до cтатті 11 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо соціального захисту студентів і викладачів духовних навчальних закладів) (реєстр. № 9237 від 03.10.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41344

46. Проект Закону України «Про паломництво» (реєстр. № 8792) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=40933

47. Проект Постанови про вшанування пам'яті безневинно загиблих священнослужителів та вірян, які пали в часи правління комуністичного режиму в Україні (реєстр. № 6704 від 14.07.2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38312

48. Проект Постанови про вшанування пам'яті безневинно загиблих священнослужителів та вірян, які постраждали в часи антирелігійної боротьби, організованої правлячим комуністичним режимом в Україні (реєстр. № 7216 від 05.10.2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38688

49. Проект Постанови про надання Українській Греко-Католицькій Церкві статусу репресованої церкви (реєстр. № 4845 від 17.07.2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=35875

50. Проект Постанови про надання Українській Греко-Католицькій Церкві статусу репресованої церкви (реєстр. № 7104 від 08.09.2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38487

51. Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Державно-церковний діалог як важливий чинник міжконфесійної злагоди в Україні" (6 квітня 2011 року) (реєстр. № 8103 від 14.02.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39644

52. Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Стан та перспективи розвитку державно-конфесійних відносин в Україні" (5 жовтня 2011 року) (реєстр. № 8548 від 19.05.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=40450

53. Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Стан державно-конфесійних відносин в Україні" (14 березня 2012 року) (реєстр. № 9486 від 21.11.2011) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=41850

54. Стенограма 42 засідання (ранкового) Верховної Ради України 5 червня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://static.rada.gov.ua/zakon/new/STENOGR/05061210_42.htm

55. Стенограма 8 засідання Верховної Ради України 16 жовтня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://static.rada.gov.ua/zakon/new/STENOGR/16101211_08.htm

56. Указ Президента України «Про передачу іудейським релігійним громадам України сувоїв Тори» від 24.10.2007 р. № 1004/2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1004/2007

57. Янукович підписав зміни до Закону про свободу совісті всупереч думки глав Церков і громадськості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1158%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk

Теги: