Продовжуючи тему попередніх статей «Теологічне знання та теологічна освіта в Україні: короткий нарис»  і «Види та форми християнської богословської освіти: огляд світової практики», побіжно розглянемо, як представлена освіта і наука в одному з піонерів релігієзнавчої підготовки в Україні -- Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Гадаємо, це знадобиться не лише абітурієнтам, але і тим фахівцям, які ініціюють у своїх навчальних закладах подібні проекти.

Інституалізація релігієзнавчої освіти і науки в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (далі НПУ) розпочинається у 1964 році, коли була  створена кафедра наукового атеїзму, етики та естетики, яку заснував і очолив доктор філософських наук Борис Олександрович Лобовик, відомий радянський релігієзнавець.

У 1991 році кафедра була перейменована і отримала назву кафедри культурології.

У 2002 році в НПУ було відкрито відділення релігієзнавства і був здійснений першій набір студентів. Випусковою кафедрою стала кафедра культурології; в той час вона була у складі соціально-гуманітарного факультету, а з 2005 року її було включено до новоствореного Інституту філософської освіти і науки (в НПУ Інститут - це аналог факультетів), і саме у цьому Інституті здійснюється і до цього часу підготовка релігієзнавців.

У 2006 році було здійснено перший набір студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» релігієзнавства. Починаючи з 2007/2008 навчального року набір на перший курс спеціальності релігієзнавство не відбувся, адже відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 13 грудня 2006 р. N 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» (https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1719-2006-%EF), спеціальність релігієзнавство було виведено з переліку, за яким здійснюється підготовка бакалаврів, але залишається на рівні підготовки спеціаліста та магістра. Не дивлячись на це, підготовка релігієзнавців на рівні бакалаврату була збережена в межах спеціалізації за рахунок варіативної складової навчального плану напряму підготовки «Філософія». На бакалавраті за спеціалізацією «Релігієзнавство» на даний момент навчаються: на денній формі навчання – 43 студента, на заочній формі навчання 24. На спеціалітеті та магістратурі за спеціальністю «Релігієзнавство» навчаються: на денній формі навчання 21 студент, на заочній формі – 15.

В Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П. Драгоманова можна отримати другу вищу освіту за спеціальністю «Релігієзнавство» і отримати диплом ОКР спеціаліст релігієзнавства. Для вступу необхідно мати будь-який диплом державного зразка з ОКР не нижче бакалавра. Слід відзначити, що НПУ є єдиним навчальним закладом, у якому можна отримати диплом релігієзнавства в системі другої вищої освіти.

В НПУ діє аспірантура та докторантура за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (філософські науки). Зараз триває робота для відкриття аспірантури та докторантури за спеціальністю – 0.9.00.11 – релігієзнавство (соціологічні науки та історичні науки). Тобто за спеціальністю «Релігієзнавство» можна здобути науковий ступінь кандидата та доктора за трьома науками: філософських, соціологічних, історичних.

В НПУ діє спеціалізована вчена рада Д 26.053.21 по захисту дисертацій за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство на здобуття наукового ступеню кандидата та доктора філософських, соціологічних чи історичних наук.

В НПУ діє сертифікатна програма з ісламознавства та планується з юдаїки. Сертифікатні програми орієнтовані на поглиблене вивчення ісламу та юдаїзму в усіх їх проявах та аспектах. Крім того, передбачено вивчення в сертифікатній програмі з ісламознавства арабської мови; в сертифікатній програмі з юдаїки планується вивчення івриту. Для студентів Інституту філософської освіти і науки НПУ планується вносити прослухані дисципліни у додаток до диплома за умови, якщо вони складуть іспит з прослуханих дисциплін.

В НПУ на початку 2011 року була створена дослідницька структура: Центр дослідження релігії. Він покликаний провадити дослідження у сфері вивчення релігії, які будуть імплементуватися в навчальний процес підготовки релігієзнавців. Так, наприклад, разом з кафедрою культурології центр запланував на наступний рік соціологічну практику для студентів 3 курсу спеціалізації «Релігієзнавство».(див. інформацію в таблиці)

Крім того, провадяться різноманітні наукові та навчально-методичні заходи, які покликані обговорити актуальні проблеми релігієзнавчої освіти та науки. Так протягом 5 останніх років різними підрозділами НПУ було проведено і планується більше тридцяти релігієзнавчих заходів (див. перелік заходів).

Започаткована плідна співпраця з українськими та закордонними науковими та освітніми установами. В Україні: філософсько-теологічний факультет Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича; кафедра релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка; відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України; Київська духовна академія і семінарія; Український католицький університет; Ісламський університет (Київ, Україна); Центр європейських гуманітарних досліджень Національного університету Києво-Могилянської академії (Київ, Україна).

Закордоном: філософський факультет Московського державного університету імені М.В. Ломоносова; Інститут релігієзнавства Ягелонського університету (Краків, Польща); відділ близькосхідних досліджень Мічиганського університету (Ен Арбор, США), відділ близькосхідних мов та культур Державного університету Огайо (Коламбус, Огайо, США); Центральноєвропейський університет (Будапешт, Угорщина); Казанський федеральний університет (Росія); кафедра філософії релігії та релігієзнавства Санкт-Петербурзького державного університету (Росія); факультет філософії та освіти Віденського університету (Австрія); факультет освіти, психології та розвитку людини Гамбурзького університету (Німеччина); Російська християнська гуманітарна академія (Санкт-Петербург, Росія); Центр дослідження релігії Російського державного гуманітарного університету (Москва, Росія). Налагоджена співпраця з громадськими організаціями: Українською асоціацією релігієзнавців; Молодіжною асоціацією релігієзнавців (Україна); Європейською асоціацією дослідників релігії; Фондом Тоні Блера.

На даний момент в НПУ присутні усі рівні підготовки фахівців з релігієзнавства, що дозволяє формувати фахівця з релігієзнавства на високому теоретичному та практичному рівнях. Але попереду ще багато роботи у вдосконаленні набутого досвіду.

Про автора

Віталій Хромець, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заступник директора з соціально-виховної роботи Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова, член громадської організації «Молодіжна асоціація релігієзнавців».

Теги: