Вхід

У вас немає акаунту на Religion.in.ua? Зареєструйтесь

Рецензії
Византия: непростая история православной теологии

25 03 2011   Дмитрий Бирюков Публікації, Богослов'я, Рецензії

Византия: непростая история православной теологии

Монография «Византийский неоплатонизм от Дионисия Ареопагита до Геннадия Схолария» Юрия Черноморца выражает новый взгляд на такую активно развивающуюся научную область, как исследования византийской философии, и этот взгляд заслуживает внимательного отношения...

Історія релігієзнавства в Польщі

18 01 2011   Катерина Новікова Публікації, Історія, Рецензії

Історія релігієзнавства в Польщі

Праця відомого польського релігієзнавця, керівника кафедри історії релігії Інституту релігієзнавства Яґеллонського університету, професора Генрика Гофмана вийшла у книжковій серії Українського філософського фонду «Філософські контакти: Україна-світ». Це знаменна подія в науковому і суспільному житті України...

Підсумки розвитку православної теології у ХХ столітті (закінчення)

12 01 2011   Юрій Чорноморець, Геннадій Христокін Публікації, Богослов'я, Рецензії

Підсумки розвитку православної теології у ХХ столітті (закінчення)

У межах другої частини компендіуму під назвою «Сучасна православна теологія: її формування і характер» більшість статей або безпосередньо аналізують тенденції розвитку сучасної неопатристичної теології, або розглядають внесок мислителів неопатристики в межах більш широкого загальноправославного контексту...

Підсумки розвитку православної теології у ХХ столітті

10 01 2011   Юрій Чорноморець, Геннадій Христокін Публікації, Богослов'я, Рецензії

Підсумки розвитку православної теології у ХХ столітті

«Кембриджський путівник у православну християнську теологію» є першим серйозним кроком до усвідомлення православною теологією результатів власного розвитку. Успіх компендіуму став можливим завдяки прекрасній команді науковців, що написали ґрунтовні статті...

Бобби, пол и религиозная мораль

21 12 2010   Алексей Гордеев Публікації, Рецензії

Бобби, пол и религиозная мораль

Выход в 2009 году телевизионного фильма «Молитвы за Бобби» обнажил образ мыслей двух типов людей. Первый из них – юноши и девушки, со страхом обнаруживающие в себе гомосексуальные наклонности, второй – христиане, знающие «правильный ответ на этот вопрос», но невнимательные к контексту личности и отягчённые собственной греховностью...

«Нічий Собор»

25 11 2010   Володимир Бурега Публікації, Рецензії

«Нічий Собор»

До сьогодні в історіографії подібного дослідження не існувало. І сам автор досить влучно вказує на причини цього. Фактично Всеукраїнський Собор 1918 року став «нічиїм Собором». Його рішення в повній мірі так і не були втілені в життя...

Молитва проти анафеми

11 11 2010   Василь Симак Публікації, Рецензії

Молитва проти анафеми

В Росії фільм був просто заборонений для показу. Але й в Україні картина майже не транслювалася ні в кінотеатрах, ні на телебаченні. Юрій Іллєнко згадував, ще коли в нього тільки почав формуватися задум фільму про гетьмана Мазепу, він добре усвідомив, що збирається зняти кіно, яке не сподобається жодній владі...

Традиція: від Передання до Прозріння

9 11 2010   Євген Коген Публікації, Рецензії

Традиція: від Передання до Прозріння

Кожна епоха висуває специфічні вимоги до всіх, хто прагне досліджувати християнську релігію, відчуваючи до неї свою прихильність. Сучасна постсекулярна доба, передовсім, спонукає до переосмислення і нового обґрунтування християнських позицій...

Міф про Аскольда як приклад конструювання «історичної пам’яті»

4 11 2010   Василь Яковлів Публікації, Історія, Рецензії

Міф про Аскольда як приклад конструювання «історичної пам’яті»

Сергій Шумило ретельно згадує джерела, що повідомляють про хрещення русів у ІХ ст., серед яких і твори сучасників тих давніх подій, і пізні історичні тексти XVI-XVIII ст. Однак власне бачення подій він вибудовує більше спираючись саме на тексти пізнішого часу. Через брак достовірних джерел інколи важко підтвердити або спростувати зв'язок між певними постатями і подіями...

Аскетические опыты для современного читателя

23 09 2010   Протоиерей Димитрий Моисеев Публікації, Богослов'я, Рецензії

Аскетические опыты для современного читателя

Переводы, сделанные в ХIХ веке по случайным рукописям и на первое время сыгравшие роль «ликбеза», уже не удовлетворяют современным требованиям. Этот пробел восполняет настоящая книга...

12 04 2010 Публікації, Рецензії

Богословська кардіологія Бориса Бобринського

І з того часу цей пошук триває щосекунди, впевнений о. Борис. Бог – найближча до нас реальність, говорить він, підводячи нас до істини, яку видатний богослов сучасності Микола Лоський висловов так: «не існує богослов’я без містики». Нема про що говорити, доки ми не зустрілися з Богом у своєму серці – ось пересторога всім теологам.

4 03 2010 Публікації, Рецензії

Оправдание добра

В предисловии ко второму изданию "Оправдания добра" Соловьев пишет, что цель его книги состоит в том, чтобы показать добро как правду, т.е. как единственно правильный путь в жизни – путь, всегда оправдывающий себя, возлагаемые на него надежды, оправдывающий доверие к себе: «Назначение этой книги – показать добро как правду, то есть как единственный правый, верный себе путь жизни во всем и до конца – для всех, кто решится предпочесть его».

25 02 2010 Публікації, Рецензії

Моральные размышления

МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН (106—43 гг. до н. э.). У истоков повествовательной римской прозы стояло имя оратора, писателя и государственного деятеля Цицерона. Судьба то возносила его высоко — он был консулом в Риме, подавил заговор против республики аристократа Каталины, стал проконсулом Киликии, достиг своими защитительными и обвинительными речами и литературными трактатами колоссальной популярности, оставил большое эпистолярное наследие,— то отворачивалась от него, и тогда он постигал горечь изгнания, становился жертвой жестоких преследований.

25 02 2010 Публікації, Рецензії

Лев Гумилев. Конец и вновь начало

Итак, вкратце – у теории Гумилева имеются несколько аспектов: пассионарность; понятие этноса; его периоды развития; системность и антисистемность. Для нашей темы важно следующее. Согласно историку (и в этом он солидарен со Шпенглером и Данилевским) народ есть органическое явление, которое проходит определенные периоды жизни – «фазы»: подьем, акматическая фаза, надлом, инерционная фаза, обскурация. Причем эти фазы (как и само возникновение этноса) непосредственно связаны с состоянием пассионарности (уровнем энергетики) его членов.

17 02 2010 Публікації, Рецензії

Вольтер. Бог и люди

Все религии сверхъестественного основаны на невежестве и суеверии.

Природное и человеческое зло в мире несовместимо с воззрением, по которому мы живем в лучшем из всех возможных миров.

Порядок во Вселенной свидетельствует о существовании Устроителя, отнюдь не обязательно имеющего нравственный или безнравственный характер.
Люди не должны наказываться за свои убеждения.
Хотя мы не в состоянии объяснить природу полностью, лучшие описания природы базируются на эмпиризме и материализме.
Существует естественный фундамент этики и справедливости. Положение людей может быть исправлено путем искоренения суеверий и фанатизма.

10 02 2010 Публікації, Рецензії

«Laudare, benedicere, praedicare»: домініканський орден на Волині »

До уваги читача представлена ґрунтовна і якісна монографія «Laudare, benedicere, praedicare»: домініканський орден на Волині», що постала на основі дисертаційного дослідження Наталії Сінкевич. Прикметним є те, що робота має подвійне визнання. З одного боку, це визнання академічної спільноти, адже результатом дослідження стало отримання авторкою кандидатського ступеня.

21 01 2010 Публікації, Рецензії

Государства и религии в Европейском Союзе

В предисловии к русскому изданию книги составитель и редактор сборника профессор Герхард Робберс отмечает, что представленные статьи являются взглядом на религиозное право Европейского Союза. При этом, и Россия и другие страны получают возможность для сопоставления различных систем. Очерки по отдельным странам составлены согласно единой структуре для того, чтобы облегчить такого рода сопоставление.

 

Книга является замечательным изданием энциклопедического характера, необходимым для ответственных украинских чиновников, религиозных лидеров, юристов, политологов, теологов. Особенно важно, что простое ознакомление многих теологов и религиозных публицистов с перечнями преференций для традиционных церквей в странах Евросоюза должно было бы развеять мифы, царящие в их сознании и фобии, охватившие их сердца.

21 01 2010 Публікації, Рецензії

Барт Р. Нулевая степень письма

Издательство «Академический Проект» довольно успешно продолжает серию «Философские технологии»: после важных переизданий книг Сартра, Деррида и Хайдеггера вышла «Нулевая степень письма» Ролана Барта. Идея серия проста: издавать проверенные и необходимые народу книжки по философии – те, которые чаще всего ищут в букинистах и задают читать в институтах. Конечно, и у них не обошлось без набившего оскомину Ницше, ну да с кем, как говорится, не бывает.

9 12 2009 Публікації, Рецензії

Политический исихазм и его традиции в социальной концепции Московского Патриархата

Речь в книге идет о политическом, этническом и культурном измерениях феномена, оформившегося в XIV веке в монастырях Византии как практика «умной молитвы», как поиск «нетварных энергий», которыми Бог проявляет себя в нашем мире.

9 12 2009 Публікації, Рецензії

20 лет религиозной свободы в России. Антология

Сборник «Двадцать лет религиозной свободы в России», представленный в середине октября в Московском центре Карнеги, подводит итоги прошедших двух десятилетий с момента начала либерализации общественной и религиозной жизни в 1988–1989 годах. Во вступительной статье к сборнику Сергей Филатов показывает разницу в существующих типах православия в крупных исторических регионах России

8 12 2009 Публікації, Рецензії

Славой Жижек. Кукла и карлик. Христианство между ересью и бунтом

в самом начале книги «Кукла и карлик» Жижек, перефразируя Вальтера Беньямина, утверждает: «Выигрыш всегда обеспечен кукле, называемой «теология». Она сможет запросто справиться с любым, если возьмет к себе на службу исторический материализм, который в наши дни, как известно, стал маленьким и отвратительным » (с. 5–6) (в оригинале у Беньямина все было ровно наоборот – «куклой» был исторический материализм, а «карликом» – теология).

8 12 2009 Публікації, Рецензії

Аврелий Августин. Исповедь

«Исповедь» Блаженного Августина относится к древнему жанру «истории обращения», который со временем стал одним из источников классической агиографии (жития святых) и жанра автобиографии. В серии «Азбука-классика» (pocket-book) это произведение вошло в классическом переводе (1978 года) с латыни на русский М. Сергиенка.

8 12 2009 Публікації, Рецензії

Бальтазар У. Пасхальная тайна. Богословие трех дней

Вниманию читателю предлагается книга одного из виднейших богословов и философов ХХ в. Ганса Урса фон Бальтазара (1905-1988), одной из самых знаковых фигур католического богословия ХХ в. Он родился в Люцерне (Швейцария), вступил в орден иезуитов, стремясь к священническому служению, встречался с К.Ранером и К.Бартом. В 1950 г. оставил орден, и потому не принимал участия во II Ватиканском Соборе. Но в 1969 г. пришел его звездный час – он стал членом Международной богословской комиссии и перед самой смертью назначен кардиналом.

25 11 2009 Публікації, Рецензії

Паскаль Брюкнер. Тирания покаяния / La tyrannie de la penitence

Брюкнер — один из ведущих писателей современной Франции; по его давнему роману снят фильм Романа Полански «Горькая луна». Но Брюкнер, который в 1970-е был учеником Ролана Барта и приятелем Андре Глюксманна, регулярно выступает в печати еще и как журналист и философствующий публицист и во Франции известен в этих качествах не менее, чем в ипостаси романиста.

23 11 2009 Публікації, Рецензії

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

Представленный труд Диогена Лаэртского был написан приблизительно в начале третьего столетия нашей эры. Временные рамки самого исследования – от Фалеса и Солона до начала нашей эры. В трактате, состоящем из десяти книг, идет речь о возникновении и развитии античной философии, однако в специфичной манере. Автор рассматривает философские школы и направления с помощью сумбурного описания жизни и фрагментов учения отдельных философов. Его внимания удостоились Фалес, Солон, Анаксимандр, Ксенофонт, Евклид, Платон, Аркесилай, Аристотель, Гераклид, Диоген, Зенон, Пифагор, Эмпедокл, Парменид, Протагор, Эпикур, а также многие другие.

НОВИНИ

Всі матеріали

останні коментарі

На Івано-Франківщині віряни УПЦ (МП) не дали перевести ...

josephus

josephus написал:

"вірним" МП дуже погано живеться на Галичині! хай їдуть у рідний Сибір до шаманів рпц 

Патриарх Кирилл духовенству РПЦ: «Кто со мной не соглас...

Onufriy

Onufriy написал:

нужно ли делать все то, о чем патриарх учит — оставьте все сомнения! И строго исполняйте то, что я повелеваю!.. Другого пути для нашей Церкви сегодня нет! Кто не согласен — на пенсию!

КГ погрожує гоніннями усім, хто незгодний з його папісько-етнофілетичним лжеученням

Навіщо?!. Хіба у РПЦ існує якась опозиція до москвопапізму?
Чи тупі погрози - це невід'ємна частина Євангельської звістки зокрема і російсько-православної псевдокультури взагалі? 

П.С.
Про благодатність РПЦ - дійсно, сьогодні там легше всього постраждати за Христа. Але черги не помітно

Вот новый железный занавес

Onufriy

Onufriy написал:

коммунизм глубоко уничтожил культурные корни христианства в оккупированных когда-то странах

не думаю, что мы можем говорить о пробуждении христианства на Востоке. Возвращение национализма в этих странах не следует путать с христианским пробуждением

+5!! На "постхристиянському" Заході мало християнства, а на Сході багато псевдохристиянства.

Деформоване комунізмом, убоге, трагікомічне націонал-християнство демонструє віросповідну немічність: поляко-католики 
нав'язують Цариці Небесній посаду королеви республіки польської, а святоросійсько-православні проповідують божественну єдність мертвої імерії у "триєдиній купелі" народів.

Два полюси "християнського" політизованого маразму
Полюси різні, маразм - один. І ціна йому - одна

«Правий сектор» зірвав засідання Почаївської міськради,...

josephus

josephus написал:

йоббіки є і на Тернопільщині, навіть серед депутатів! 

Священник УПЦ принял участие в Форуме войсковых казачьи...

Філософ

Філософ написал:

Так які це козаки....цирк!

Глава пресс-службы УПЦ: В Украине – богоборческая власт...

Філософ

Філософ написал:

Цікаво і для чого публікувати маразми цього <...>?

Відредаговано
адмін

"Як діти". Как статья "ДС" об истории Украины вызва...

Onufriy

Onufriy написал:

дают нам послойный срез ваты в ее обильном и разнообразном спектре

Выглядит как внутренние конфликты между группировками зомби

wink 

Богословська класика – сучасна!

АРХМ АВВАКУМ

АРХМ АВВАКУМ написал:

Цікаво, дуже цікаво послухати та взяти в роботу духовної мислі

Постправда

Onufriy

Onufriy написал:

история нашего сосуществования с Россией.. не оставляет много места для наивности. Столкнувшись с украинским препятствием, ураган постправды двинулся дальше на Запад

Постправда по своей природе нехристианская. Ее сестра – откровенная ложь, с которой у них общий отец. Отдельные христиане и даже целые церкви могут выступать за пост-правду...

1. "Церкви" - у множині!.. Politique!.. fellow Ніби хтось не знає, що святоросійське лайно чвирить лище з одного канонічного джерельця! 
2. Друга цитата потребує перекладу з премудрофілософської: "церкви можуть служити дияволу" smile
Та ні.. Церква(и) не може служити ворогу... Служити може лише зборище нечестивців, у якому немає чого робити порядній людині
волна постправды, которая попыталась уничтожить результаты украинского Майдана...в основном провалилась

Вона провалиться тоді, коли християни почнуть захищати своє віровчення від антихристиянського політправославного спотворення. Постправда закінчиться тоді, коли вірні відійдуть від політесних еківоків і прямо назвуть речі своїми іменами

Стаття про постправду потребує більше правди!

Постправда

Onufriy

Onufriy написал:

Церкви берут постправду на вооружение, когда решают принять участие в культурных войнах или отождествляют себя с определенной идеологической платформой. В таких случаях церкви принимают и воспроизводят нарративы, которые выражают только часть истины. Они забывают другие части правды, потому что эти части неудобны...

Проблема в тому, що для християн Істина - це Предвічний Бог і Спаситель світу Ісус Христос (Ів. 14:6)

Отож ідеться не про філософські категорії, а про те, що подібній лжецеркві Христос стає незручним, починає "заважати" у її "служінні" 
Мы, как христиане, должны проявлять бдительность и оценивать постправду на основании евангельских критериев

Егеж... Але якби християни дійсно виявляли пильність, то у своїх статтях вони б писали не про оксфордські прикметники, а про святоросійську етнофілетичну єресь

В УПЦ (МП) забрали назад извинения клирику УПЦ КП

Філософ

Філософ написал:

Все по "канонічному"...

В последние 2-3 дня большая дискуссия развернулась вокр...

Onufriy

Onufriy написал:

Цитата: Сергей Чапнин
Это возможно только в одном единственном случае - когда патриарх мыслит о себе как о "епископе Рима", т.е. он стоит *над* всеми прочими епископами и повелевает ими и всем духовенством

Чапнін публічно свідчить, що існує єдина інтерпретація слів КГ - папізм...
А далі спрацьовує психологія:
Ересь? Ох, как бы не хотелось мне об этом говорить... 

Оце воно і є... Що легше сказати - "єресь" чи "спотворення ЦС"? feel 
Mikhail Nechaev "А патриарх-то - не православный!", - подумали после проповеди православные верующие и традиционно хором промолчали

Постправда

Філософ

Філософ написал:

Постправду схоже взяла собі на озброєння гундяївська РПЦ. Щоб вести інформаціну війну проти "невгодних" православних Церков. Це й просування гундяївського "російського світу", це й насадження рос. політичних схем.Думаю "найкращими" виразниками цієї постправди, крім російських ЗМІ, є брехлива жовта преса, типу: СПЖ, расколамнєт, правлайф і т.д.

А загалом цікава стаття о. Кирила!))