Вхід

У вас немає акаунту на Religion.in.ua? Зареєструйтесь

Публікації
"Єдність братських народів" і єресь етнофілетизму

18 11 2009   Дмитро Кузьменко Публікації, Аналітика

"Єдність братських народів" і єресь етнофілетизму

В офіційних висловлюваннях ієрархи і богослови РПЦ заперечують етнічний характер своєї Церкви, але ж наполягають на її "російській ідентичності", протиставляють її іншим Церквам у культурному / політичному сенсі ("російська цивілізація", "російський світ"). Однак не звертають уваги, що є величезні території навіть у канонічному полі РПЦ, яким...

"Ми повинні зупинити процес деградації суспільства"

18 11 2009   Архієпископ Полтавський Філіп, інтерв'ю Публікації, Інтерв'ю

"Ми повинні зупинити процес деградації суспільства"

 Про похибки соціологів, комфорт у храмах, викладання релігійної етики та  особливості місіології; про вишкіл семінарістів, соціальні практики Католицької Церкви, культурний і освітній рівень молоді; про діяльність синодальних відділів УПЦ, спілкування в соціальних мережах, співпрацю з державою та сучасні мультики... Все це і ще багато іншого - в цьому інтерв'ю.

18 11 2009 Публікації, Рецензії

Нариси з історії та культури євреїв України

У 2009 році в київському видавництві «Дух і літера» вийшло третє видання «Нарисів з історії та культури євреїв України»
Перший розділ книги складають нариси з історії євреїв України. Ці нариси за стилем є науково-популярним викладом найбільш значимих для історії фактів із життя євреїв України, що переходить у колективну наукову монографію.

18 11 2009 Публікації, Рецензії

Богословие В. Н. Лосского: изложение и критика

В своїй дисертації «Теологія Володимира Миколайовича Лоського» (1975) Р. Уільямс пише, що «репутацію видатного богослова Лоський здобув в якості лідера непатристичного руху». Р. Уільямс вважає, що «богословську систему Флоровського можливо по праву охарактеризувати як неопатристичний синтез; система Лоського кінець-кінцем являє те саме, але і більше того». Цей додатковий елемент — персоналізм, що виник під впливом російського і французького екзистенціалізму. Флоровський і Лоський, засновуючи неопатристику як різновид «неотрадиціоналізму», намагалися творчо вирішити ті проблеми, які не вдалося вирішити С. Булгакову, Хомякову та іншим російським мислителям. «Неотрадиціоналізм — це реакція на глухий кут російської релігійної філософії, на кричущі протиріччя між волюнтаризмом і детермінізмом, персоналізмом і органічним колективізмом, — реакція, що прийняла форму всебічної відмови від категорій, прийнятих в «класичній» російській філософії; але ця відмова мала звільнити шлях для більш задовільного вирішення тих самих протиріч». За оцінкою Р. Уільямса, неопатристика для таких мислителів як Лоський стала звільненням від метафізики і шляхом до пост-метафізичного мислення. Повністю усвідомлене освоєння новаторського і радикального богословського стиля» дозволило Лоському та іншим представникам неопатристики по новому вирішити ті проблеми, над якими працювала російська релігійна філософія.

Праці А. Карташова і переважне право Константинопольских патріархів

17 11 2009   Архімандрит Йов (Геча) Публікації, Історія

Праці А. Карташова і переважне право Константинопольских патріархів

Пристрасті національного або філетичного характеру, які призводять до напруженості й ускладнення відносин між Помісними Церквами й до різних проблем, які виникають сьогодні в Церкві (наприклад, умови дарування автокефалії, православна діаспора й питання диптихів), а також процес глобалізації й технологічного, й біологічного прогресу примушують нас...

Между поиском корней и поиском врага: Патриарх vs полемист

17 11 2009   Сергей Худиев Публікації, Аналітика

Между поиском корней и поиском врага: Патриарх vs полемист

Напряженность между «русским миром», Патриархa и взглядами Юрия Черноморца — не напряженность между русскими и украинцами, это напряженность между позитивной и негативной идентичностью. Позитивная идентичность обращена к своим корням, к своему наследию, к своим святым, негативная — против того, кто провозглашается национальным врагом.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Доказательство Бога. Аргументы ученого

Сам Коллинз, может быть, не такая суперзвезда, как Стивен Хокинг или тот же Докинс, но также ученый самого высокого класса: генетик, на протяжении многих лет руководивший проектом «Геном человека» — тем самым, в ходе которого всего за полтора десятка лет был расшифрован человеческий геном, то есть совокупность ДНК нашего вида, код, записанный 4-буквенным алфавитом и насчитывающий более 3 миллиардов знаков; мало кто всерьез подвергает сомнению тот факт, что это одно из главных открытий за последние сто лет. По версии самого Коллинза, расшифрованы «божественные чертежи», язык, на котором Бог записал человека.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Докинз, Р. Бог как иллюзия /The God Delusion

Известный английский эволюционист и популяризатор науки Ричард Докинз опубликовал в России свою новую книгу «Бог как иллюзия».
Клинтон Ричард Докинз — один из ведущих британских популяризаторов науки. Начиная с 1976 года, когда он написал ставшую всемирно известной книгу «Эгоистичный ген», он постоянно пропагандирует научные знания и саму науку. В основном его книги касаются эволюции, биологии, креационизма и религии.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Мичио Каку. Об устройстве мироздания

...автор последовательно, очень популярно и понятно дает самые важные основы специальной и общей теории относительности, квантовой механики, а затем и теории струн, которая их объединяет. И, как видно из названия, именно теория струн является основной темой книги и именно ей дается максимально подробное описание.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

От Библии до постмодерна. Антология

Давайте поставим перед собою три вопроса. Вопрос первый: «В чем библейское сознание приемлет мир постмодерна?». Вопрос второй: «В каких областях библейское сознание относится к миру постмодерна многозначно?». Вопрос третий: «В каких областях библейское сознание относится к миру постмодерна отрицательно?». И одновременно мы с вами выявим три основных столпа, на которых если не стоит, то колеблется и раскачивается наш постмодерный мир.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Иудаизм, христианство, ислам. Парадигмы взаимовлияния.

Иерусалимского профессора Шломо Пинеса коллеги называли последним энциклопедистом и даже «ходячим университетом». Было с чего: ученый свободно говорил на двадцати и читал на сорока шести языках; его научные интересы простирались от иудейских сект эпохи Второго Храма и атомистской теории в исламе (тема докторской диссертации, которую Пинес защитил в Берлинском университете в 1934 году) до философии Ницше, творчества Достоевского и религиозных убеждений Франца Розенцвейга.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия?

Вопрос, заключенный в заглавии этой книги, вышедшей во Франции в 1991 году, хорошо знаком всем, кто обучался на первых курсах высших учебных заведений в последние годы. Наученные горьким опытом, студенты и выпускники нефилософских вузов вряд ли приобретут эту книжку, и поступят совершенно правильно, поскольку книга обращена в первую очередь к "узкому кругу специалистов", к "преподавателям философии", как и указано в аннотации.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Эрвин Панофский / Ervin Panofsky. Этюды по иконологии. Серия: Художник и знаток / Studies in Iconology:

Во введении к одной из своих центральных книг по теории искусства «Смысл и толкование изобразительного искусства», написанном в 1940 г., Панофский развивает мысль, которую формалисты всех направлений и оттенков выносили за скобки рассуждений о художественном творчестве, ибо она, по их мнению, не имела к искусству прямого отношения. Нельзя сказать, чтобы мысль эта была новой, однако Панофский защищает ее с глубоким внутренним чувством и убежденностью. Даже форма, которую Панофский избрал для выражения своей идеи, отличалась от строгого и беспристрастного стиля, ставшего в немецком и австрийском искусствознании конца ХIХ — начала ХХ в. атрибутом научности и объективности.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Апокрифические сказания: Патриархи, пророки и апостолы

В пяти тысячах дошедших до нас новозаветных рукописей встречаются некоторые разночтения (подробнее об этом мы расскажем в следующем номере журнала), но никакой иной Вести, кроме евангельской, мы в них не увидим. Ни в одной из них не написано, что Иисус не был сыном Божьим или не умирал на Кресте. Если все это – результат деятельности какой-то огромной банды фальсификаторов, работавших по всему Средиземноморью не позднее начала II века н.э., то, очевидно, в этом мире вообще невозможно создать никакую правдоподобную историю.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Основные течения в еврейской мистике. Серия: Библиотека российского еврейского конгресса / Major Trends in Jewish Mysticism Гершом Шолем / Gershom G. Scholem

Исключительная ценность монографии Шолема состоит в том, что, во-первых, это едва ли не единственный и обзорный, и основательный по содержанию труд по данной теме. Во-вторых, текст лишен какой-либо подчеркнутой конфессиональной направленности. В-третьих, текст сугубо научный, т.е. не содержит пикантных измышлений, грубых передергиваний и популистских "откровений", которыми переполнены, в большинстве своем, тексты о "тайнах Каббалы.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Кирьянов Д.В. Томистская философия ХХ века

...будущее неотомизма скрыто в тумане. Есть ли этот туман признаком заката, или нас ждет новое возрождение томизма – еще неизвестно никому.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Эмануэль Сведенборг. О небесах, о мире духов и об аде

Начало жизненного пути Эммануила Сведенборга не предвещало ничего экстраординарного - обычная стезя ученого мужа в бюргерской Швеции.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Генри В. Мортон. "Святая Земля"

Книги Мортона написаны не в том популярном стиле путеводителей, когда советуют, где остановится на ночь, что посмотреть, где поесть; не напичканы датами, цифрами, именами, которые уже с пятой страницы сливаются в одну кашу. Они написаны как художественные произведения, где главным действующим лицом является страна, город, район, с их жителям, проблемами, бытом. Все это искусно оплетено историческими зарисовками, экскурсами в прошлое.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

Блез Паскаль. Думки

Сьогоднішня філософія характеризується певною відкритість між раціоналізмом та ірраціоналізмом. Прибічники ідеї, що модерн – це незавершений проект, і раціональність повинна бути основою для світогляду та суспільного життя, стають все більш відкритими до ірраціональної сторони ціннісного мислення. Ірраціоналісти починають цінувати розумність, оскільки виявляють як необхідність мінімальної раціональності взагалі, так і відкриваючи раціональне у власному ірраціональному мисленні. В таких умовах знову актуальним стає поєднання раціоналізму та ірраціоналізму, науки та релігії, логічного мислення та містики, яке знаходимо у Блеза Паскаля.

16 11 2009 Публікації, Рецензії

"Античная философия: Энциклопедический словарь"

Событием для книжного рынка стало появление издания «Античная философия: Энциклопедический словарь». Этот словарь является необходимым пособием для каждого христианина, который интересуется патрологией и историей догматов. Ведь античная философия была использована Отцами Церкви при формулировании христианского догматического учения. Энциклопедический словарь «Античная философия» является незаменимым пособием для православных богословов и философов, изучающих патристику и историю догматического богословия.

Коллизия монашеского и мирского в одном Задостойнике

16 11 2009   Архиепископ Тульчинский и Брацлавский Иоанафан Публікації, Історія

Коллизия монашеского и мирского в одном Задостойнике

В задостойнике Рождества Христова обнажена психологическая драма «послушания любви» преп. Иоанна Дамаскина к молитвенному безмолвию – исихии и  природного влечения поэта (произволения) к «мирскому» искусству античного метроритмического стихосложения.

Хаджж - паломничество к прощению...

16 11 2009   Денис Брилев Публікації, Аналітика

Хаджж - паломничество к прощению...

В Мекке мусульманин припадает к живительному первоисточнику, который очищает его от всей наносной шелухи тварного мира, оставляя обнаженную душу, ту душу, которая, согласно мусульманскому преданию, еще в начале времени клялась своему Создателю в покорности

Папа Лев XIII і ренесанс Аквіната

13 11 2009   Оксана Шеремета Публікації, Історія

Папа Лев XIII і ренесанс Аквіната

Своїм вибором томізму як взірцевої філософії Папа Лев XIII і намагався повернутися до «золотої середини» між раціоналізмом та фідеїзмом. Потреба у відродженні томізму постала для католицьких теологів після догмату Першого Ватиканського собору, що природній розум людини здатен пізнавати факт існування Бога та теоретично його довести.

...Корабль плывет... Всплеск эмоций в защиту "русского мира"

13 11 2009   Прот. Андрей Ткачев, храм преп. Агапита (Киев) Публікації, Аналітика

...Корабль плывет... Всплеск эмоций в защиту "русского мира"

Если Патриарх пугает и удивляет своих непривычной смелостью и энергией, то чужие предпочитают удивляться «русской теме». Сама «русская тема», таким образом, играет роль индикатора и обнаруживает чужих среди тех, кого привычно считали своими.

«Прообразом современной “элладской модели” была модель “киевская”

12 11 2009   Архиепископ Уманский Иоанн (Модзалевский), интервью Публікації, Інтерв'ю

«Прообразом современной “элладской модели” была модель “киевская”

Понимая необходимость обретения канонического единства и евхаристического общения с мировым Православием, мы рассматриваем модели, которые устроили бы как УПЦ, так и УАПЦ. Мы стараемся найти компромиссный вариант, который предполагал бы наличие внешнего гаранта самобытности нашей юрисдикции.

НОВИНИ

Всі матеріали

останні коментарі

Причастие с коронавирусом. Кому повезет больше - правос...

Філософ

Філософ написал:

Взагалі то ПЦУ на період карантину змінила форму причастя і подає його в руки. Чому пані Щоткіна про це не згадує, а цитує приватну думку митрополита Димитрія Рудюка?

Глава УПЦ (МП) виступив проти «ложного геройства» під ч...

dima222

dima222 написал:

Точно відомо що в Почаївській лаврі минулого тижня швидка забрала до лікарні у Київ головного духівника (сповідальник всієї братії, третя людина в лаврі після намісника та благочинного) лаври архімандрита Іполита (Липчея)... Позавчора його терміново постригли у схиму - обряд який проводять над монахами перед смертю. Як відомо у архімандрита Іполита був туберкульоз легенів, від якого він страждав вже декілька років. За останні двадцять років на туберкульоз у Почаївській лаврі перехворіли багато насельників. Свого часу від туберкульозу тут помер архімандрит Антоній, а також туберкульозом хворів минулорічний духівник лаври, який помер рік тому архімандрит Георгій (Стець). Ще не менше декількох десятків насельників є носіми туберкульозу. Можливо що саме ця хвороба послабила імунітет архімандрита Іполіта який заразився коронавірусом. І якщо вчора він перебував ще у палаті в стаціонарі, то сьогодні його стан погіршився і він терміново був переведений у реанімацію.
Також є інформація з переписки заступника голови Відділу зовнішніх церковних звязків прот. Миколи Данилевича та відповідального за міжконфесійні конфлікти у Тернопільскій області, за кличкою "Шумахер", прот. Георгія Прокопчука (служиь у В. Млинівцях Кременецького району), в якій останній говорить про багато хворих в лаврі. А він, Георгій, є близькою людиною до намісника лаври митрополита Володимира і Тернопільського митрополита Сергія. Тому інформацією володіє достовірною. 
Про Шумахера тут є додаткова інформація https://zz.te.ua/moskovskyj-batyushka-z-ternopilschyny-zustricha
vsya-z-heneralom-fsb/
Також відомо, але це вже з усного повідомлення, що на Свято-Духівському скиту при Почаївській лаврі багато хворих - кашляють, хриплять, лікуються розтиранням ніг у соляній воді, прокапуються протизастудними засобами, приймають теплі ванни і парять у парілках, але всі на ногах. Хто має симптоми важкої хвороби, відправляють додому.
Також відомо, що братія лаври закликає людей ходити на служби і останнім часом в лаврі людей значно побільшало.
Сьогодні прийшла інформація що всі працівниці в лаврі, так звані "матушки", які працювали на коровнику, на митті бутилок для вина, прибирали у храмах і жили в Антоніївській церкві, у лаврському готелі і в підвалі під корпусом № 7 були розпущені по домах. А це бабушки і жінки з різних регіонів України, Булорусі, Росії і Молдови. Хоча також відомо що частина їх переховується у ідземних храмах лаври, оскільки є жителями далеких регілнів Росії, наприклад з Пермі є послушниці які таємно живуть у готелі лаври. 

«Липківство» як духовна, канонічна та еклезіологічна пр...

dima222

dima222 написал:

Шумило ще три-чотири роки тому ревно писав про руских катакомбників і зарубіжників і всячеськи плюндрував РПЦ не вважаючи її навіть канонічною церквою. Тепер так же ряно пише за РПЦ і плюндрує все українське. При цьому гарно маскуться під любител української старовини і знавця українського Афону. Така собі куропатка в клітинку - сьогодні рябоє, а завтра сідоє. низько, ницо так робити - жити в Україні і так її паплюжити. Для СБУ тут є гарне джерело для роботи...

Київська громада УПЦ (МП) перейшла в РПЦЗ

dima222

dima222 написал:

Ось так - відкрились у людей очі і втікають від Московської церкви подалі... нема там ні віри в людей, ні моралі, ні співчуття, ні духу Божого.
А мене особисто вразило те як самий крутий юриста УПЦМП витіснив православного батюшку з храму. Вот для чего нужны оказывается юристы в митрополии...
Онуфрий же просто продолжает хлопать ушами )))) 
А свщенника и людей очень жалко. Веру так можно всю расплескать.
ПС: как вариант можно переходить в ПЦУ. Там чище... В РПЦЗ счас прихожане тоже прозреют от всех этих кодов и паспортов и экуменизмов... Та же политическая будет подоплевка что и в МП. Корабль вышел в плавание, а куда приплывет, то Бог один знает. Если вообще приплывет... Топят ведь...

Битва за три буквы. Действительно ли УПЦ МП уже не заст...

dutchak1

dutchak1 написал:

Весь этот словесный хоровод имеет отношение к особого “сорта” людям, с которыми мы живем в одной стране и которые называют себя “верующими”, которые придумали себе “Бога”. Ну, в общем, малахольные такие, как несовершеннолетние дети, недееспособные. Е. Щеткина еще называет их “потребители”. В силу этой недееспособности и по примеру других государств им выделили конституционную песочницу. Правда в других государствах еще и запрет для государства влазить в песочницу...Но что не сделаешь для любимого дитя! А тут еще часть этих неразумных деток начали делить Бога и своего Бога опрометчиво прописали в соседнем государстве. С таким же успехом могли прописать на Марсе или на Венере. Игра то ведь. Но суръезные дяди начали играть в ту же игру, начали делить недееспособных на законно рожденных от правильного Бога и не совсем по закону, требуют документального подтверждения прописки Бога, нотариально подтвержденную подпись Бога...Иногда кажется что часть этих взрослых дядей и теток надо дополнительно изолировать, создать новое конституционное отделение или использовать их же методику и строить для них новую песочницу. Назовём ее Страна Д. Ну как в той детской сказке, про деревянного мальчика...

К противостоянию с Константинополем подключилась РПЦвУ:...

dima222

dima222 написал:

Почему для русскоязычной паствы открывает храм группа людей, называющая себя "Украинской Православной Церковью"? wink 

УПЦ (МП) продолжает негласно рукополагать епископов Кры...

dima222

dima222 написал:

Рукоположение сепаратиста Каллиника стало возможным как следствие новой политики команды Зеленского - безразличие к церковным вопросам и компас на сближение с русским благословили Онуфрию и Паканичу поставить еще одного русского человека в МП. Кстати ничем не лучше и новоизбранные епископы. Чем можно объяснить избрание Никодима Пустовгара как не позицией по поддержке русского мира на Черниговщине. Других заслуг у него нету...

Архієпископ-ректор Почаївської семінарії послав «сосати...

dima222

dima222 написал:

Вітання владиці Іову з Івано_Франківської єпархії УПЦ МП: спаси, Господи, владико за Ваші компліменти у нашу адресу! Знаєте, образливо до глибини душі. При скорій зустрічі у Почаєві обовязково зустрінусь з Вами і подивлюся прямо в очі... 

Чи дійде до церковного майдану?

dima222

dima222 написал:

Цікаво що офіційний сайт УПЦ МП має таку собі розлогу колонку де дублює новини із офіційного сайту РПЦ - тут і про Путіна новини і про Медведєва і про російську армію якій РПЦ будє храми... Відкриваєш сайт УПЦ а там новини про Путіна... ото радость із Patriarchia.ru 

Віряни ПЦУ відстояли у Верховному суді право на перехід...

dutchak1

dutchak1 написал:

Ну і що, хтось читав те судове рішення? З чим вітали парафіян і настоятеля храму?

25.          Тому, суд доходить висновку, що в даному випадку спір виник між засновниками та членами релігійної організації - Хустської єпархії УПЦ та релігійної громади - Релігійної громади УПЦ КП, яка вирішила змінити канонічне підпорядкування, подавши заяву про реєстрацію змін до статуту, що свідчить про приватно-правовий характер спірних правовідносин.

26.          У зв`язку з цим, судами попередніх інстанцій було помилково віднесено даний спір до       юрисдикції адміністративних судів, оскільки позовні вимоги у зазначеній справі спрямовані на захист цивільних прав позивача і з огляду на суб`єктний склад сторін спору він має вирішуватися за правилами господарського судочинства.

wink 

До недавнего времени можно было со снисходительной ирон...

dima222

dima222 написал:

Реально, перечитував іноді біографії наших архієреїв, ужасає те, що більшість немає навіть очної семінарї, і серед них найнайвищі чини архіреїв, даже предстоятелів!... ті що роками мучили свої голови і животи поклали у семінаріях, академіях і єпархіальних послушаніях - в тіні Церкви, а пронирливі і дерзновенні - керують єпархіями... парадоксіс ))) 

Тут священники УПЦ (РПЦ) говорят, мол, что признание ПЦ...

dima222

dima222 написал:

Стаття відмінна. Молодець

Отець Микола Данилевич закрив для мене можливість комен...

dima222

dima222 написал:

Многая лета, отец Андрей

УПЦ МП вже не називає ПЦУ "розкольниками"...

dima222

dima222 написал:

Дякую. Дуже вичерпно і тепер маю багато аргументів на захист ПЦУ перед знайомими з МП. Варто радіти! 

И снова перлы известного запорожского религиозно-полити...

dima222

dima222 написал:

Страшно от таких слов Луки - неужели здоровый человек может такое глаголати?