Вхід

У вас немає акаунту на Religion.in.ua? Зареєструйтесь

Публікації
Кардинал Любомир (Гузар) про зміну статусу УГКЦ, візит патріарха Кирила, економічну кризу та богословську освіту

7 07 2009 Публікації, Інтерв'ю

Кардинал Любомир (Гузар) про зміну статусу УГКЦ, візит патріарха Кирила, економічну кризу та богословську освіту

 

"Православний світ не може не бачити Україну. Україна – мільйони православних. Поділ в Україні – виклик для патріархів. Ми побачимо, що вони вміли зробити для Української православної Церкви. І один, і другий мають своє бачення щодо України. Побачимо, що вони зуміють позитивного зробити для України. Це іспит того, наскільки вони є отцями церкви, бо патріарх – то є отець. То є для них виклик".

С.Єпіфанович як дослідник спадщини Максима Сповідника

7 07 2009   Юрій Чорноморець Публікації, Історія

С.Єпіфанович як дослідник спадщини Максима Сповідника

Єпіфанович доходить висновків, що були, з деякими важливими уточненнями, підтвердженні в XX ст. працею зарубіжних вчених. Водночас значним недоліком є оцінка в якості джерел вчення Максима лише християнської теології. Філософія впливала на Максима, на думку Єпіфановича, лише опосередковано: через систему навчання впливала антична філософія взагалі, через “Ареопагітики” — неоплатонізм Прокла, через христологію V–VI століть — аристотелізм. Після розгляду всієї системи Єпіфанович ще раз робить заяву, що філософія не була самостійним джерелом системи Максима.

О доверии в отношениях человека с Богом

3 07 2009   Владимир Легойда Публікації, Аналітика

О доверии в отношениях человека с Богом


Ведь жизнь по Евангелию — самая главная и самая сложная задача любого христианина во все времена — предполагает постоянное стремление к богообщению и богопознанию. А это означает жизнь в присутствии Бога, умение ощутить Его близость, быть готовым к ней и быть достойным ее
.

Глобальний харизматизм в Україні: перші двадцять років

2 07 2009   Віктор Єленський Публікації, Аналітика

Глобальний харизматизм в Україні: перші двадцять років


Головний результат двадцятирічного розвитку харизматизму в Україні – це присутність харизматів практично в усіх сферах суспільно-політичного, соціально-економічного й культурного життя – у владі, в бізнесі, у місцях позбавлення волі, у системі освіти. Упродовж цього часу ними створено значний соціальний капітал – мережу церков, місій, навчальних закладів, підприємств, громадських установ, каритативних, реабілітаційних закладів та вкорінено вогнища впливу в лікувальних й освітніх інституціях.

Віра як акт розумної волі

2 07 2009   Юрій Чорноморець, Тетяна Левченко Публікації, Богослов'я

Віра як акт розумної волі

 

Благодатна відкритість Бога як об’єкту пізнання та благодатна співдія акту пізнання – це дві умови можливості акту пізнання в християнській метафізиці Максима та Томи. Очевидно, що простір для свободи думки, «рішень» розуму, так само як і простір для свободи волі, «вибору», в цих системах об’єктивного ідеалізму є досить вузьким, але він все-таки є.

Коментар відносно конференції "Собор і Томос"

26 06 2009   Архімандрит Кирил (Говорун) Публікації, Аналітика

Коментар відносно конференції "Собор і Томос"


На думку предстоятеля ПЦА, Америка – це не та країна, де слід застосовувати рекомендації Всеправославної наради в Шамбезі. Митрополит Іона висловив також сміливу пропозицію щодо утворення в більш чи менш віддаленій перспективі “Американського патріархату”.

300-ліття Полтавської битви: відтінки та нюанси

26 06 2009 Публікації, Аналітика

300-ліття Полтавської битви: відтінки та нюанси

Напередодні 300-ї річниці Полтавської битви ми вирішили зібрати думки істориків, політиків, дослідників і політологів відносно того, якою їм вбачається ця подія крізь призму століть і бурхливих дискусій про її передумови, значення та наслідки.

Богдан Червак: "полтавська катастрофа" стала можливою через велику кількість слабодухів, а то й зрадників, що складали оточення гетьмана Івана Мазепи" Андрей Окара: "над имиджем Ивана Мазепы, Петра I и интерпретацией Полтавской битвы вот уже 300 лет работают две команды "черных" пиарщиков" Юрий Шаповал: "эта битва символизирует попытку, как сейчас модно выражаться, европейской ориентации Украины". Віктор Іщенко: "не потрібно вплітати події 300-річної давнини в політичну канву сьогодення".

Постмодерний неопатристичний емпіризм Іоанна Манузакіса

25 06 2009   Геннадій Христокін Публікації, Богослов'я

Постмодерний неопатристичний емпіризм Іоанна Манузакіса


Теорія теогносії Манузакіса має два витоки: теологію Григорія Ниського (див. ілюстр.) і сучасну французьку філософію. Містичний емпіризм у Манузакіса переростає в містичний сенсуалізм. При цьому Манузакіс підкреслює, що містичний досвід, на його думку, – це духовний досвід особистості взагалі. Межі, що раціональність встановлює в житті особистості містичному, є надуманими. Все життя особистості є містичним. Своєю чергою, містичний сенсуалізм Манузакіса переростає у феноменологію чуттєвого досвіду переживання з’яви Бога.

Українці очима росіян: що таке етнічний стереотип і як його подолати

23 06 2009   Ігор Лосєв, спеціально для "РвУ" Публікації, Аналітика

Українці очима росіян: що таке етнічний стереотип і як його подолати

У цьому сенсі найбільш проблемними для українців є відносини з росіянами. Великі періоди співжиття в межах різних державних утворень (Київська Русь, Гетьманська доба після Переяслава, Петербурзька імперія, СРСР), близькість мови, культури, релігії тощо створюють об’єктивно (не кажучи вже про суб’єктивні зусилля російських політиків) постійну загрозу асиміляції, розчинення українців як самостійного і самобутнього етносу в російському етнічному масиві.

Собор 1917 года и Томос. Предвидение святителя Тихона тогда и сейчас

21 06 2009   Иона, архиепископ Вашингтонский и Нью-Йоркский, митрополит всея Америки и Канады Публікації, Історія

Собор 1917 года и Томос. Предвидение святителя Тихона тогда и сейчас

 Доклад на конференции "Собор и Томос: ориентиры ХХ века на путях Церкви в ХХІ столетии"

Православная церковь в Америке (ПЦА)  является не церковью «диаспоры», но поместной автохтонной территориальной церковью. Это не этническая церковь; и это не русская церковь в Америке, это плод  175-летнего развития и результат деятельности русской миссии в Америке. ПЦА полностью поддерживает первенство Константинопольского патриархата. Однако, мы не согласны с каноническими интерпретациями, которые компрометируют нашу каноническую традицию.

Автокефалия: от канона к мифу

20 06 2009   Архимандрит Кирилл (Говорун) Публікації, Історія

Автокефалия: от канона к мифу

 Доклад на конференции "Собор и Томос: ориентиры ХХ века на путях Церкви в ХХІ столетии" 

Автокефалия может сработать в Украине. Базовым условием для этого является ее «демифологизация». Для этого ее следует освободить от отягощающих небогословских коннотаций. Афтокефалия должна рассматриваться лишь как способ решения украинской церковной проблемы, а не как воплощение мирового зла, которое отрывает украинцев от вселенской церкви и отрезает путь к спасению.

Взросление Ивана Мазепы как инициация мифологического героя

19 06 2009   Алла Дмитрук Публікації, Історія

Взросление Ивана Мазепы как инициация мифологического героя

В консьюмеристской культуре, которая легко воспринимает и переваривает любые слова, приправляя их прагматическими смыслами, миф превратился в манипулятивную технику, дополнительное средство успешного продвижения товара, в том числе политического образа. Поэтому фигура гетмана Ивана Мазепы, как одного из наиболее репрезентативных субъектов российско-украинской геополитической конкуренции, обросла дополнительными мифологическими толкованиями, обогатилась новыми смыслами, причем как с украинской, так и с российской стороны. Отличие, по сути, лишь в антитетичности  эпитетов и оценок.

Христиане, ислам и будущее Европы. Часть ІІ

19 06 2009   by Sandro Magister Публікації, Історія

Христиане, ислам и будущее Европы. Часть ІІ

Порожденный этим разрыв коммерческих и культурных связей между обеими берегами Средиземья, охарактеризованный позднейшими историографами как пропасть между Мохаммедом и Шарлеманем – не отменяет того факта, что оба измерения цивилизации, христианское и мусульманское, продолжали воспринимать и перерабатывать общее греко-римо-христианское наследие, которое германизировалось, славянизировалось в первом случае, и исламизировалось – во втором. Ислам, как свидетельствует история, невозможен без структуры, институтов и культурных особенностей греко-римо-христианства как общего фундамента, на котором он возник.

Сотериология и философия благодарения

18 06 2009   Александр Филоненко Публікації, Богослов'я

Сотериология и философия благодарения


Сотериология в пост-атеистической ситуации должна исходить из того, что современный человек, не знающий Живого Бога, исключен из возможности встречи с Ним, поскольку исходит из необходимости свидетельства Его существования. Не имея достоверных свидетельств и оставаясь внутри логики подозрения, он не может оставить атеистической позиции. Но если атеизм манифестирует себя ницшеанским «Бог умер», то пост-атеизм связан с богословским переосмыслением отсутствия Бога и отчуждения.

Шамбези: единая Православная Церковь жива и действенна

18 06 2009   Юрий Черноморец Публікації, Аналітика

Шамбези: единая Православная Церковь жива и действенна

Общее влияние Константинополя в диаспоре может возрасти. Однако, создание собраний может стимулировать рост влияния и других Церквей, общины которых существуют в диаспоре. Ведь каждая будет пользоваться правом вето на решения епископских собраний. Также существуют иные варианты развития событий. Например, может возрасти влияние на жизнь диаспоры всего местного епископата.

Теорія богопізнання за працею І.Зізіуласа "Буття та інакшість"

17 06 2009   Геннадій Христокін Публікації, Богослов'я

Теорія богопізнання за працею І.Зізіуласа "Буття та інакшість"


Теорія теогносії Іоанна Зізіуласа сформована під визначальним впливом філософії Е. Левінаса, його вчення про необхідність для екзистенції прийняти Іншого. Деякі положення Іоанна Зізіуласа аналогічні до вчення пізнього Мартіна Гайдеггера про мислення як смиренне «чекання» з’яви Буття. Така концепція Іоанна Зізіуласа повертається до положень містичної теології патристики про смирення і любов до всіх інших як необхідну умову богопізнання.

Христианство и культура: богословский взгляд

17 06 2009   Юрий Вестель Публікації, Богослов'я

Христианство и культура: богословский взгляд

Именно богочеловеческая двуприродность Христа и Его Церкви лежит в основе величайших культурных взлетов европейской цивилизации, равно как и падение с этой головокружительной высоты стало причиной всех беспрецедентно кошмарных катастроф и преступлений нашей эпохи. И то же надо сказать о «мрачном» Средневековье: источник этого мрака (впрочем, сильно преувеличенного французскими «просвещенцами» и «энциклопедистами») заключался не в истинном христианстве, а в извращении его духа и смысла.

«Трансформаційна герменевтика» о.Теодора Стиліянопулоса

16 06 2009   Геннадій Христокін Публікації, Богослов'я

«Трансформаційна герменевтика» о.Теодора Стиліянопулоса


Конкретним свідченням, критерієм та інтерпретатором перетворюючої істини є сам внутрішньо змінений християнин, що перебуває в спільноті». Не святий, як у теорії о. Іоанна Романідеса, не містик чи інтелектуальний інтуїтивіст, а саме віруючий, що сумлінно виконав настанови Писання. І досвід Бога є в общини не тому, що вона належить до певної юрисдикції, а лише тому, що ця церковна община виконує настанови Писання в усіх аспектах свого життя.

Коммюнике IV Всеправославного предсоборного совещания

15 06 2009 Публікації, Аналітика

Коммюнике IV Всеправославного предсоборного совещания

Совещание признало общей волей всех Святых Православных Церквей решение проблемы канонического обустройства православной диаспоры на основе экклесиологии, канонической традиции и практики Православной Церкви. Совещание приняло решение о создании новых епископских собраний для урегулирования положения диаспоры, то есть верующих, проживающих вне традиционных границ Поместных Православных Церквей.

П

15 06 2009   Віта Титаренко Публікації, Аналітика

П'ятдесятництво в Україні

На 1 січня 2009 року серед загальної кількості релігійних організацій (344 650) представники протестантських напрямів складають 24%, зокрема християн віри євангельської (п’ятидесятників) нараховується близько 2 500 громад, що становить близько 7,7%  від загальної кількості релігійних організацій. Характеризуючи релігійну мапу України, низка вчених-релігієзнавців відзначають помітну її протестантизацію. При збереженні християноцентричності України її православна складова все ж втрачає свої домінантні позиції.

Христиане, ислам и будущее Европы

12 06 2009   by Sandro Magister Публікації, Історія

Христиане, ислам и будущее Европы

Однако эта оппозиция представлена сегодня повсеместно (и Европа не исключение) - везде, где совершается стремительный переход от религии к публичной сфере. «Религия» означает: католическая Церковь, возрожденная благодаря политической харизме папы Кароля Войтылы и теологическому профессионализму папы Бенедикта XVI; протестантские церкви американских евангелических течений; православная Церковь, с ее византийской моделью взаимозависимости трона и алтаря.

Богослів

11 06 2009   Юрій Чорноморець, Геннадій Христокін Публікації, Богослов'я

Богослів'я, наука та православне передання від О.Нестерука

Згоду Олексія Нестерука із гіпотезою Стівена Хокінга про існування ідеального всесвіту до Великого Вибуху не треба вважати нормативною для православної теології. Адже згідно із святими отцями задум Бога про матеріальний світ не є особливим ідеальним світом, а існує лише як задум у Божественному розумові. Ця згода Олексія Нестерука є умовною: якщо наука визнає існування ідеального світу, то це не змусить християн відмовитися від вчення про творіння світу Богом.

Гетман Мазепа как зеркало российско-украинских отношений

10 06 2009   Протоиерей Богдан Огульчанский Публікації, Історія

Гетман Мазепа как зеркало российско-украинских отношений

Украинская Церковь, сохраняющая единство с Московским патриархатом, как бы по определению должна послушно следовать российским интересам. Однако разве в этом назначение Церкви? Спаситель создал ее не с той целью, чтобы одно государство, нация, тип политического устройства или национальной культуры получили в ней безусловное преимущество. Церковь призвана соединить и преобразить во Христе разные идентичности.

П

9 06 2009   Віта Титаренко Публікації, Історія

П'ятидесятниця та витоки нового християнського руху

Для старозавітної людини свято П'ятидесятниці означало прийняття Синайського законодавства за пророка Мойсея. Євреї обіцяли Богу слухняність, а Бог їм – Своє благовоління.  Для новозавітної людини П’ятидесятниця – це передусім свято Трійці, ознаменоване зішестям Святого Духа на апостолів. Зішестям Святого Духа утверджується у світі християнська віра  і розпочинається існування Церкви. Отже, свято П’ятидесятниці символізує світоглядний злам, коли невблаганна старозавітна теократія, яка почалася від Синаю, змінилася новозавітною.

Корни Европы и ее культуры – христианские

9 06 2009   Архиепископ Афинский Иероним Публікації, Аналітика

Корни Европы и ее культуры – христианские

Кому-то кажется, что Объединенная Европа – это некая политическая и экономическая зона, где христианство запрещено. Но великие умы новейшего времени, как, например, поэт Томас Элиот, писатель Поль Валери, греческий философ  Панайотис Канелопулос считали, что три кита современной Европы – это христианская вера, древнегреческая литература и римское, или, точнее, византийско-римское право.

НОВИНИ

Всі матеріали

останні коментарі

Поворот в украинском церковном вопросе…

Tim

Tim написал:

мда... чем дальше в лес,тем длиннее список специалистов в каноническом праве...
1. В нормальной государстве, готорым к сожалению Украина пока не является, присутствует момент реституции. Вполне себе евангельский термин. Если ты украл -то будь добр верни хозяину. Исповедуйся,причащайся сколько хош, но если не примирился с братом твоим прежде -что толку от всего сакраментального? А примирение -это уже диалог. Захочет старый владелец простить вора -пусть прощает. Это его право. А захочет востребовать украденное -придётся вернуть. Иначе будет скрежет зубом.
И во многих государствах опосля революций и путчей принимались законы о реституции. Мало ли что соввласть кому надавала---это украдено. И вначале надо бы вернуть украденное,чтобы другим было неповадно. 
Если даже архимандритам и епископам это невдомёк (читал днесь блеяния +Климента о том,что "позывные сроки" установлены канонами в 30 лет ---это говорит либо о полной безграмотности такого канониста либо о том,что говорить ему больше не о чем). ведь 30 лет -споры вокруг безымянных деревушек,а не о кафедральных городах. Зачем лицемерно чтото комментировать,если всё и так давно описано?

2. Какая разница -сто или двести лет молчал Константинополь о чёмто, если  Российская империй существовала как объект геополитики?)))) ну какая разница?  Империя рухнула -и Константинополь сразу заговорил. Что ссказано в Томосе о польской автокефалии? Пусть толкьо +Савва заикнётся о том,что гдето чтоо тут не по канонам -их же автокефалию и отберут,как было уже намёкнуто +Ростиславу. Финляндия,Эстония. Те же  Польские земли -часть Киевской митрополии. И если россияне язвительно говорят о том,что де Киевская митрополия была не южнее Запорожья ---так там была ещё одна митрополия  и опять таки Константинополя. И Беларусь там же.
Нерушимы,как было выше сказано -лишь решения Вселенского собора(да и то -до решений нового собора). А очередной представитель кафедры имеет полное право издать новый томос на старую тему. И кто виноват,что соборы 1000 лет не собирались? И кто виноват, что интересующий вопрос не был обсуждаем на том соборе,на который они же и не поехали? сами себя перехитрили?Кто зубы точит на Фанар? Ростислав, Ириней да РПЦ??? Ну это те ещё заточники lol
3. Как недавно написал Кураев -на глобусе Константинополя нет места +Онуфрию. и раньше,ещё во времена +Алексия2, из Фанара недвусмысленно говорили о том,что мы де признаём епископат УПЦ как единственный епископат на территории Украины. Но это не автокефальный и не автономный епископат, а епископат РПЦ(!!!). И общаться они с намми могут лишь через структуры РПЦ. И когда, в конце концов, Константинополь принял решение и том,что Киевская кафедра со всеми остальными причандалами -всётаки часть вселенской патриархии, то надо признать и иное ----в пределах вселенской патриархии нету места епископату ни РПЦ ни какому либо другому. Разве что с позволения хозяина да и то на время. Дискуссии о том,в каком статусе пребывает +Филарет --это часть проблемы. Хоть киевоГалицким митрополитом его признают хоть покойным..да и приняли ли его в клир КПЦ на данный момент (а из РПЦ его и так изгнали в 1992м...)-ээто вопросы важные, но это вопросы второго плана. Основной вопрсо в том,что теперь Киевская митрополия -митрополия КПЦ и без указания и решения +Варфоломея здесь никаких иных епископов быть не должно. Хоть две кафедры поставить в Софии Киевской хоть три хоть четыре --- Онуфрию как таковому (как епископу РПЦ) здесь места нет. Хотя , конечно же, при нормальном решении вопроса могут быть найдены корректные формулы для доживания всех на своих кафедрах,а дальше -по остаточному принципу....

Спикеры УПЦ/РПЦ хотят наложить анафему на патриарха Вар...

В. Ясеневий

В. Ясеневий написал:

Слушаеш или читаеш  "безупречные" доводы иерархов и думаеш, а кто они , владыки, и чего владыки: веры, мира и ХРИСТОВОЙ  Л Ю Б В И ???!!! И мне ,очень грешному,  наверное за мои грехи, ну никак не дается представить себе, что все они идут указанной СПАСИТЕЛЕМ дорогой ЛЮБВИ, - единственной спасительной дорогой, -  и по ней ведут за собой своих пасомых овец?  

Спикеры УПЦ/РПЦ хотят наложить анафему на патриарха Вар...

В. Ясеневий

В. Ясеневий написал:

А есть ли  у традиционных  церквях ХРИСТОС вообще??? Боюсь , что  НЕТ!  Ибо может ли Спаситель мира  ОТ ГРЕХА  быть там , где ОН на последнем месте, где ЕГО ИМЕНЕМ прикрываются,  своими  земными интересами в УГОДУ политикам и земным властям ?! 

Поворот в украинском церковном вопросе…

Олександр

Олександр написал:

Москва, хлопче, вже все зробила. Вона не приїхала на Собор, - намагалася його зірвати. Наслідок простий: Фанар остався при своїх правах закладених ще Візантійцями. Твій Кирилко (це аналогія від Івашко, мається на увазі Іван Мазепа), програв бій разом і з всіма московитами і тобою "розумником". Не думай що в Турції сидять малограмотні. Там юридичну сторону проробили досконало. Після звершення Томосу, історики не будуть писати на кшталт московських луавств: "... придумали такую хитрую формулу ..." (История Русской Церкви, кн. 7, с 55, 850-летию основания Москвы посвящается, М - 1996).
Тобі коротко про суть: В 1654 році цар в купі з патріахом видав грамоту в якій указом все священство яке підпорядковувалося Константинопольському Патріархові заставив підкорятися самодуру Нікону.


Спикеры УПЦ/РПЦ хотят наложить анафему на патриарха Вар...

В. Ясеневий

В. Ясеневий написал:

Интересно , не   забыли ли преосвященные кто они и кому служат? И помнят ли во время дискусий о чем учил и к чему призывал Своих учеников и последователей СПАСИТЕЛЬ?! Интересно было бы получить ответ от них самых.

Очередной холостой выстрел нашей юрисдикции…

Onufriy

Onufriy написал:

после выхода в свет моей критики я прочел следующий текст у еп.Каллиста Уэра: "Священник может "связать", а может "разрешить... священник в некотором смысле оказывается на месте Самого Бога"

І хто б міг подумати, що священик має право накладати єпітимію!! ... request
Це така несподіванка! belay 

Очередной холостой выстрел нашей юрисдикции…

о.Феогност Пушков

о.Феогност Пушков написал:

уже после выхода в свет моей критики я прочел следующий текст у еп.Каллиста Уэра:

«Священник может "связать", а может "разрешить". Он может отказать в разрешении… важно помнить, что священник обладает этим правом. <…> В момент отпущения грехов, возлагая свою руку на голову кающегося, священник в некотором смысле оказывается на месте Самого Бога» (Внутреннее Царство / Пер. с англ. – К., «Дух і Літера», 2004, 34,36)

Відомий архімандрит УПЦ (МП) став єпископом УАПЦ

В. Ясеневий

В. Ясеневий написал:

Панове,  т.з. отці. Ви маєте  СОВІСТЬ??? Та чи Ви боїтеся Бога??? не думаю.Чи може вас хтось зупинити-врозумти??? Не думаю.А що з Вами робити? Не знаю! Ці Ваші тимтули перед Творцем, це  знак нашої ницості і жахливої мізерності перед НИМ-НАШИМ ТВОРЦЕМ... А що Ви про себе думаєте??? Хто Ви є???І  що Ви є?

Ексклюзивне інтерв’ю Предстоятеля УПЦ про церковні поді...

Onufriy

Onufriy написал:

Перед Богом цим людям доведеться відповідати за це.

Так незламний 
БМО глаголить про автокефалію! wink 
Я їх відкинув. Одягнувши духовні одежі, я повинен піклуватися про духовне 

Похвально! От тільки де була його "духовність" 1991?
29.09.2018 источники «Интерфакса» в МП заявили: "Подпись Онуфрия (Березовского) под обращением об автокефалии УПЦ в 1991 году была поставлена под давлением"

Он воно як feel - одна справа "відповідати перед Богом", а зовсім інша - перед Філаретом?... belay  

Просто: фрагменти із житія Молитовника, пастира і ревнивця віри древлеросійської smile

Глава пресс-службы УПЦ МП велел Константинопольскому па...

Onufriy

Onufriy написал:

Те, що незабутній ВАСІЛІЙ АНІСІМОВ  belay
отреагировал на слова представителя Константинопольского патриарха архиепископа Телмисского Иова

- смішно вже само по собі

І це ще не читаючи його геніальний слів. Його - 
гордого будівельника собачих будок

Глава пресс-службы УПЦ МП велел Константинопольскому па...

В. Ясеневий

В. Ясеневий написал:

Вы, господа - христиане рассеи,  сперва христианизуйте около 90 % так званых рассеян в сваей, пока еще не совсем мусульманской рассеи: мусульман, буддистов. язычников-шаманов...А то очень скоро все будете рассеянные - мусульмане, как говорит известный поэт Ефремов и пророчествует о.Дмитрий Смирнов...

Глава РПЦ считает нацию украинцев порождением униатов, ...

Onufriy

Onufriy написал:

Зате щодо педофільських скандалів КГ твердо став на захист "потерпілих братів-католиків": 
мы обязаны как православные поддерживать наших братьев-католиков и проявлять нашу солидарность 

- солідарність ... з педофілами belay 

Кхм!.. Ох, до чого важкі тягарі накладає святоросійське православ'я на московського першосвященика... smile
Але обов'язок - понад усе! wink
Що не кажіть - се справжній екуменіст.. winked 

Глава РПЦ считает нацию украинцев порождением униатов, ...

Onufriy

Onufriy написал:

по данным патриарха Кирилла, идея отдельной украинской нации была разработана в конце 19-го века униатами

+5!!
Учоний таваріщ агент Михайлов (почотний член-дохтур-проффесор 20-30 університетів-академій) відкрив нову сторінку воцерковленої святоросійської конспірології

І його внесок рішуче перекреслює усі "надбання" попередників - тепер стає незрозуміло, що ж тоді (у 19-20 ст.) робили жидомасони і німецький генштаб з рептилоїдами? no

З нетерпінням очікуємо нових відкриттів КГ (після надання Томосу у нього, вочевидь, з'явиться більше вільного часу) і він зможе повністю присвятити себе святоросійській "науці" 

"Включили Януковича". Как Синод УПЦ МП вернулся в ССС...

Onufriy

Onufriy написал:

Оруэлловщина, вырвавшаяся, наконец, из-под спуда, - вот главный результат этого Синода

Ні, не оруелівщина, - це бісівщина.. Безумство - результат святоросійської москвовірницької єресі
Что же это за церковь такая, в которой христианин не может встретиться с другим христианином?.. Или "православные" для наших церковников - не "свои"?

Авжеж що ні! Звичайно, для проклятих єретиків християни - чужі

Львівський архієпископ УПЦ схвалює автокефалію і заклик...

dima222

dima222 написал:

Владика Філарет справжній православний пастир - тверезість думки одна із ознак православності, тобто правильності, істинності християнського мислення. Бо хіба це погано, коли ті, що сьогодні "заблукали" повернуться у стадо Христове. Хай навіть не тими методами, якими ми хотіли (а чи хотіли?). Хіба погано, коли вселенська Православна Церква збільшиться ще на щонайменше сім тисяч парафій, а це декілька мільйонів душ? Думаю, що справжня правослана душа цьому може тільки радіти. Не злобитись і проклинати прокляттями, анафемами, а радіти і сприяти єдності.