Вхід

У вас немає акаунту на Religion.in.ua? Зареєструйтесь

Богослов'я
Криза філософії паламізму

7 09 2010   Юрій Чорноморець Публікації, Богослов'я

Криза філософії паламізму

В 1360-70-ті роки в центрі теологічних дискусій паламітів із візантійськими томістами опинилась проблема євхаристійного причастя. Класичне вчення Палами ясно вчило про абсолютну неможливість дотику до Божественної сутності, пізнання її, причетності їй. Але це вчення суперечило традиційній вірі Церкви в те, що в таїнстві євхаристійного причастя люди торкаються самої Божественної сутності...

Вчення про пізнання Бога Христоса Янараса

3 09 2010   Геннадій Христокін Публікації, Богослов'я

Вчення про пізнання Бога Христоса Янараса

Христос Янарас (нар. 1935 р.) — видатний релігійний філософ та православний богослов сучасності, автор книг “Особистість і ерос”, “Свобода етосу”, “Гайдеггер та Ареопагіт”, “Пост-модерна мета-фізика” та ін. Йому вдалося створити теорію богопізнання, яка є новою в порівнянні з традиційними для православної теології концепціями. Але сам Янарас не визнає цієї новизни. Завданням нашого дослідження є аналіз змістовної новизни концепції Янараса, виявлення та аналіз моментів принципової модернізації традиційного православного вчення про Богопізнання...

Український контекст феномену Льва Шестова. Ч. ІІІ

1 09 2010   Олег Гірник, священик УГКЦ Публікації, Богослов'я

Український контекст феномену Льва Шестова. Ч. ІІІ

Релігійно-філософська та теологічна думка в Україні ніколи не набудуть самобутньої форми без комплексної критики професорсько-чиновницької «ВАК-філософї» та постатеїстичного «академічного» релігієзнавства українських вишів. Це неминучий процес і в ньому не обійтись без застосування інтелектуальної спадщини Льва Шестова...

Розрив традиції і відновлення української теології. Ч. ІІ

28 08 2010   Олег Гірник, священик УГКЦ Публікації, Богослов'я

Розрив традиції і відновлення української теології. Ч. ІІ

Напрямок київської школи видається найбільш послідовним і перспективним, проте він не позбавлений головного недоліку: характеристика філософської думки Київської Русі дається з точки зору західного розуміння філософії...

Тома, православна традиція, "догматичний розвиток". Ч. ІІ

27 08 2010   Андрій Баумейстер Публікації, Богослов'я

Тома, православна традиція, "догматичний розвиток". Ч. ІІ


 Досі залишається незрозумілим, як «у дусі Отців» творчо розвивати теологію. Взагалі чи є теологія наукою, і якщо так, то які її методологічні засади.

Досвід св. Томи показує, як можна мислити у дусі Отців, зберігати вірність богословській думці Отців, водночас вбачаючи межі патристичної теології, осягаючи обмеженість «традицій»...

Тома Аквінський як вчитель православної теології

26 08 2010   Андрій Баумейстер Публікації, Богослов'я

Тома Аквінський як вчитель православної теології

Ми зважимося стверджувати на перший погляд абсурдну думку: православні богослови можуть багато чому навчитися у Томи Аквінського. Більше того, є речі, яким вони просто мусять навчитися у Томи... Але чому вчитися саме у Томи? Чи може православне богослов’я ігнорувати Тому? Подібне ігнорування вже не один раз спостерігалося в історії і це приводило до небажаних ускладнень.

Три стороны, два естества, множество смыслов

19 08 2010   Юлия Богомолова Публікації, Богослов'я

Три стороны, два естества, множество смыслов

Эти избранники вместе с пророками Моисеем и Илией олицетворяли на Фаворе всю Церковь - в этом экклезиологический смысл Преображения. В евангельском повествовании Преображение имело еще одно значение: оно должно было при грядущем Голгофском уничижении Христа укрепить апостолов в их вере, дать им незыблемое свидетельство Божества Иисуса Христа

Теологія в Україні: звідки почати?

16 08 2010   Олег Гірник, священик УГКЦ Публікації, Богослов'я

Теологія в Україні: звідки почати?

Як не прикро, чеснішим буде визнати, що Андрей Кураєв має рацію – за часи незалежності Україна так і не сформувала власний теологічний простір. І причиною тому не відсутність богословського порталу, а брак саморефлексії в українській теологічній думці. Проблема не в тому, що українські теологи писали про російських богословів і розглядали запропоновані ними теми, а в тому, що вони не реінтерпретували їх в контексті українському...

Еклезіологія й автокефалія. Гострі кути

9 07 2010   Дмитро Кузьменко Публікації, Богослов'я

Еклезіологія й автокефалія. Гострі кути

Головною сутнісною метою подолання розколу є відновлення євхаристійного спілкування зі збереженням ключових принципів еклезіології — помісності і кафоличності Церкви. А не просто створення якихось спільних адміністративних одиниць чи взаємне «визнання» і розмежування сфер впливу. Так само і проблема автокефалії набуває зовсім іншого виміру у світлі справжнього православного богослов’я.

Стоящий на границе двух Заветов

7 07 2010   Юлия Богомолова Публікації, Богослов'я

Стоящий на границе двух Заветов

Нигде, как в Иоанновом дне конфликт между народными верованиями и церковностью не достигал такой остроты и непримиримости.  Христианство настойчивым образом боролось на протяжении многих столетий с языческим разгулом Ивана Купала. Память св. Иоанна Предтечи продолжает олицетворять собой точку встречи и кардинального различия человечества ветхого и обновленного Кровью Спасителя.

Текучесть времени, Зодиак и колена Израилевы

28 06 2010   Яна Луганцева Публікації, Богослов'я

Текучесть времени, Зодиак и колена Израилевы

В течение нескольких первых веков календарь европейских народов, принявших христианскую веру, соответствовал еврейскому... Каждый месяц еврейского календаря имеет знак зодиака, то есть пояса на небесной сфере, по которому движутся Луна, Солнце и большинство планет. Двенадцать зодиакальных знаков были и эмблемами двенадцати колен израилевых, которые, согласно Библии, происходили от двенадцати сыновей Иакова.

Екклесиаст: вчера и сегодня

17 06 2010   Александр Классен Публікації, Богослов'я

Екклесиаст: вчера и сегодня

Уже у Иеронима мы находим идею, что Екклесиаст говорит на "иностранном языке": т.е. высказывает ложные взгляды и затем опровергает их. Этот экзегетический метод, назовём его intelligentia dualis, был систематизирован св. Григорием. Он называет Екклесиаста по-латински concionator (публичный оратор), а поскольку в общем собрании...

Троица – парадигма человеческой личности

22 05 2010   Епископ Диоклийский Каллист (Уэр) Публікації, Богослов'я

Троица – парадигма человеческой личности

Учение о Троице является тайной, превышающей человеческое понимание. Из этого, однако, не следует, что о Троице вообще ничего сказать нельзя. Напротив, "тайна" в истинно богословском смысле слова – это именно то, что открыто нашему человеческому пониманию, хотя это откровение никогда не будет исчерпывающим, поскольку касается глубин "божественного мрака". ... Тринитарный образ, в соответствии с которым мы сотворены, исполняется только в "промежуточном пространстве" любви, только в том "и", которое соединяет "Я" с "Ты".

Шавуот. Дарование Закона

19 05 2010   Яна Луганцева Публікації, Богослов'я

Шавуот. Дарование Закона

С Шавуот дело обстоит иначе. Нет ни одной специфической заповеди, связанной с этим праздником. Предписания Шавуот подчеркивают исключительно сельскохозяйственный аспект этого дня. ... В конце эпохи Второго храма вопрос о дате Шавуота стал одной из причин разногласий между двумя главными религиозными течениями того времени - прушим и цдуким, фарисеями и саддукеями.

Вознесение Господне. Путь Восхождения

12 05 2010   Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) Публікації, Богослов'я

Вознесение Господне. Путь Восхождения

Хотя необычные обстоятельства Вознесения Христа служили верным признаком того, что на сей раз Его уход был окончательным, из слов двух небесных вестников следует, что Христос вернется вновь. Некоторые богословы считают, что это относится к Восхищению Церкви, которое произойдет за семь лет до второго пришествия Христа, когда Он явится установить Свое Царство на тысячу лет...

Праздничный календарь как палимпсест

30 04 2010   Светлана Бородина Публікації, Богослов'я

Праздничный календарь как палимпсест

Православные праздники, богослужебные по своему характеру, были изначально ориентированы на полное вытеснение народных дохристианских традиций. Можно сказать, что принцип их — альтернативный. Там, где это удалось, христианские праздники просто наложились на языческие, изменив их содержание.

Музыкальные инструменты и литургическое предание

16 04 2010   Архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан Публікації, Богослов'я

Музыкальные инструменты и литургическое предание

Набор деревянных инструментов – «била» выстукивают сложнейшие ритмы, предваряя богослужение в обителях Греции, Румынии и Болгарии. В Эфиопской и египетской Коптской Церквах за богослужением употребляются древние музыкальные инструменты: тимпаны, систры, кимвалы, трубы (шофары), группы барабанов, задающих ритм священным гимнам и ритуальным движениям, при этом иереи отбивают  ритм ладонями.

Триденствие: возникновение, особенности, смыслы

2 04 2010   Светлана Бородина Публікації, Богослов'я

Триденствие: возникновение, особенности, смыслы

Церковь постилась и молилась в ожидании Господа, а, с другой стороны, утешалась Его присутствием в Евхаристии. Таким образом, пост и Евхаристия составляли как бы два полюса духовной жизни Церкви, взаимно дополняли и обуславливали друг друга, создавая парадокс «уже» и «еще нет», лежащий в основе всей динамики церковной жизни.

Исход. Рождение нации

31 03 2010   Яна Луганцева Публікації, Богослов'я

Исход. Рождение нации

Он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа - Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. Вся система иудаизма основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли Обетованной и построением собственного независимого государства

Русский Златоуст. Сплав византийского наследия и "печерской идеологии"

29 03 2010   Архиепископ Бориспольский Антоний, ректор КДАиС; Илья Архипов Публікації, Богослов'я

Русский Златоуст. Сплав византийского наследия и "печерской идеологии"

Через пять лет после описываемых событий сам Андрей был предательски убит собственными слугами. Если проводить аналогии с сегодняшней ситуацией, то события прошлого являются своеобразным предупреждением не пытаться манипулировать церковной ситуацией для достижения сиюминутных целей. Результат подобных интриг очевиден.

Воскрешение Лазаря. На грани света и тьмы

27 03 2010   Митрополит Сурожский Антоний (Блум), Илья Архипов Публікації, Богослов'я

Воскрешение Лазаря. На грани света и тьмы

Мы стоим на грани страстных дней, и на этой грани, в образе Лазаря и его воскресения, встает перед нами большая, радующая нас надежда: Господь крепче смерти, Господь победил ее – не только в том прямом смысле, в котором эта победа явлена телесным воскрешением Лазаря, но еще и в другом, который, может быть, еще ближе к нам. Каждый из нас является другом Божиим, как назван был Лазарь.

Пурим: между светом и мраком – одно мгновение

28 02 2010   Яна Луганцева Публікації, Богослов'я

Пурим: между светом и мраком – одно мгновение

Уникальность Мегилы, или «Книги Эстер», заключается в том, что среди всех книг Танаха она единственная не содержит ни единого упоминания имени Бога. Все это заставляет предположить: Пурим символизирует сокрытие Божественного лица. Само имя Эстер связано с еврейским словом «я сокрою», которое встречается в книге Дворим, когда Бог говорит: «Я, конечно, сокрою лик Свой». И тем не менее Пурим – это праздник чуда, то есть праздник раскрытия Божественной воли.

Великий Канон и "покаянная автобиография" преп. Андрея Критского

16 02 2010   Роман Правдин Публікації, Богослов'я

Великий Канон и "покаянная автобиография" преп. Андрея Критского

Раскаяние преподобного Андрея в том, что он подписал еретическое определение, было одной из причин составления Великого канона. Исследователь Постной Триоди  называл Великий канон "покаянной автобиографией преподобного Андрея Критского" и относил время его создания к последним годам жизни Критского пастыря; это был покаянный труд перед смертью. ... Библейские события интересны св. Андрею, как подобия людских грехопадений и восстаний, однообразно повторяющихся во все времена бытия человечества.

Сретение Господне: один на один с Богом

15 02 2010   Виктор Красин Публікації, Богослов'я

Сретение Господне: один на один с Богом

Евангельское происхождение текста позволяет предположить, что он использовался христианами за Богослужением еще со времен апостольских. Песнь Симеона вошла в Богослужение и многих христианских конфессий. Доныне она используется не только православными, но и католиками, армянами и некоторыми протестантами, например, англиканами, в завершении вечернего богослужения.

Сплав античного наследия и христианской веры в сознании интеллектуальной элиты

12 02 2010   Илья Шелехов Публікації, Богослов'я

Сплав античного наследия и христианской веры в сознании интеллектуальной элиты

Они получили точные личностные определения: Великий - величие учителя, воспитателя, теоретика; Богослов (только трое были удостоены этого именования - возлюбленный ученик Христа, св. евангелист Иоанн, св. Григорий и св. Симеон Новый, живший в XI в.) - боговдохновенность поэта скорби и страданий и богослова жизни скорее, нежели догматиста; Златоуст - золото уст подвижника и мученика, пылкого оратора, талантливого и блистательного.

НОВИНИ

Всі матеріали

останні коментарі

Причастие с коронавирусом. Кому повезет больше - правос...

Філософ

Філософ написал:

Взагалі то ПЦУ на період карантину змінила форму причастя і подає його в руки. Чому пані Щоткіна про це не згадує, а цитує приватну думку митрополита Димитрія Рудюка?

Глава УПЦ (МП) виступив проти «ложного геройства» під ч...

dima222

dima222 написал:

Точно відомо що в Почаївській лаврі минулого тижня швидка забрала до лікарні у Київ головного духівника (сповідальник всієї братії, третя людина в лаврі після намісника та благочинного) лаври архімандрита Іполита (Липчея)... Позавчора його терміново постригли у схиму - обряд який проводять над монахами перед смертю. Як відомо у архімандрита Іполита був туберкульоз легенів, від якого він страждав вже декілька років. За останні двадцять років на туберкульоз у Почаївській лаврі перехворіли багато насельників. Свого часу від туберкульозу тут помер архімандрит Антоній, а також туберкульозом хворів минулорічний духівник лаври, який помер рік тому архімандрит Георгій (Стець). Ще не менше декількох десятків насельників є носіми туберкульозу. Можливо що саме ця хвороба послабила імунітет архімандрита Іполіта який заразився коронавірусом. І якщо вчора він перебував ще у палаті в стаціонарі, то сьогодні його стан погіршився і він терміново був переведений у реанімацію.
Також є інформація з переписки заступника голови Відділу зовнішніх церковних звязків прот. Миколи Данилевича та відповідального за міжконфесійні конфлікти у Тернопільскій області, за кличкою "Шумахер", прот. Георгія Прокопчука (служиь у В. Млинівцях Кременецького району), в якій останній говорить про багато хворих в лаврі. А він, Георгій, є близькою людиною до намісника лаври митрополита Володимира і Тернопільського митрополита Сергія. Тому інформацією володіє достовірною. 
Про Шумахера тут є додаткова інформація https://zz.te.ua/moskovskyj-batyushka-z-ternopilschyny-zustricha
vsya-z-heneralom-fsb/
Також відомо, але це вже з усного повідомлення, що на Свято-Духівському скиту при Почаївській лаврі багато хворих - кашляють, хриплять, лікуються розтиранням ніг у соляній воді, прокапуються протизастудними засобами, приймають теплі ванни і парять у парілках, але всі на ногах. Хто має симптоми важкої хвороби, відправляють додому.
Також відомо, що братія лаври закликає людей ходити на служби і останнім часом в лаврі людей значно побільшало.
Сьогодні прийшла інформація що всі працівниці в лаврі, так звані "матушки", які працювали на коровнику, на митті бутилок для вина, прибирали у храмах і жили в Антоніївській церкві, у лаврському готелі і в підвалі під корпусом № 7 були розпущені по домах. А це бабушки і жінки з різних регіонів України, Булорусі, Росії і Молдови. Хоча також відомо що частина їх переховується у ідземних храмах лаври, оскільки є жителями далеких регілнів Росії, наприклад з Пермі є послушниці які таємно живуть у готелі лаври. 

«Липківство» як духовна, канонічна та еклезіологічна пр...

dima222

dima222 написал:

Шумило ще три-чотири роки тому ревно писав про руских катакомбників і зарубіжників і всячеськи плюндрував РПЦ не вважаючи її навіть канонічною церквою. Тепер так же ряно пише за РПЦ і плюндрує все українське. При цьому гарно маскуться під любител української старовини і знавця українського Афону. Така собі куропатка в клітинку - сьогодні рябоє, а завтра сідоє. низько, ницо так робити - жити в Україні і так її паплюжити. Для СБУ тут є гарне джерело для роботи...

Київська громада УПЦ (МП) перейшла в РПЦЗ

dima222

dima222 написал:

Ось так - відкрились у людей очі і втікають від Московської церкви подалі... нема там ні віри в людей, ні моралі, ні співчуття, ні духу Божого.
А мене особисто вразило те як самий крутий юриста УПЦМП витіснив православного батюшку з храму. Вот для чего нужны оказывается юристы в митрополии...
Онуфрий же просто продолжает хлопать ушами )))) 
А свщенника и людей очень жалко. Веру так можно всю расплескать.
ПС: как вариант можно переходить в ПЦУ. Там чище... В РПЦЗ счас прихожане тоже прозреют от всех этих кодов и паспортов и экуменизмов... Та же политическая будет подоплевка что и в МП. Корабль вышел в плавание, а куда приплывет, то Бог один знает. Если вообще приплывет... Топят ведь...

Битва за три буквы. Действительно ли УПЦ МП уже не заст...

dutchak1

dutchak1 написал:

Весь этот словесный хоровод имеет отношение к особого “сорта” людям, с которыми мы живем в одной стране и которые называют себя “верующими”, которые придумали себе “Бога”. Ну, в общем, малахольные такие, как несовершеннолетние дети, недееспособные. Е. Щеткина еще называет их “потребители”. В силу этой недееспособности и по примеру других государств им выделили конституционную песочницу. Правда в других государствах еще и запрет для государства влазить в песочницу...Но что не сделаешь для любимого дитя! А тут еще часть этих неразумных деток начали делить Бога и своего Бога опрометчиво прописали в соседнем государстве. С таким же успехом могли прописать на Марсе или на Венере. Игра то ведь. Но суръезные дяди начали играть в ту же игру, начали делить недееспособных на законно рожденных от правильного Бога и не совсем по закону, требуют документального подтверждения прописки Бога, нотариально подтвержденную подпись Бога...Иногда кажется что часть этих взрослых дядей и теток надо дополнительно изолировать, создать новое конституционное отделение или использовать их же методику и строить для них новую песочницу. Назовём ее Страна Д. Ну как в той детской сказке, про деревянного мальчика...

К противостоянию с Константинополем подключилась РПЦвУ:...

dima222

dima222 написал:

Почему для русскоязычной паствы открывает храм группа людей, называющая себя "Украинской Православной Церковью"? wink 

УПЦ (МП) продолжает негласно рукополагать епископов Кры...

dima222

dima222 написал:

Рукоположение сепаратиста Каллиника стало возможным как следствие новой политики команды Зеленского - безразличие к церковным вопросам и компас на сближение с русским благословили Онуфрию и Паканичу поставить еще одного русского человека в МП. Кстати ничем не лучше и новоизбранные епископы. Чем можно объяснить избрание Никодима Пустовгара как не позицией по поддержке русского мира на Черниговщине. Других заслуг у него нету...

Архієпископ-ректор Почаївської семінарії послав «сосати...

dima222

dima222 написал:

Вітання владиці Іову з Івано_Франківської єпархії УПЦ МП: спаси, Господи, владико за Ваші компліменти у нашу адресу! Знаєте, образливо до глибини душі. При скорій зустрічі у Почаєві обовязково зустрінусь з Вами і подивлюся прямо в очі... 

Чи дійде до церковного майдану?

dima222

dima222 написал:

Цікаво що офіційний сайт УПЦ МП має таку собі розлогу колонку де дублює новини із офіційного сайту РПЦ - тут і про Путіна новини і про Медведєва і про російську армію якій РПЦ будє храми... Відкриваєш сайт УПЦ а там новини про Путіна... ото радость із Patriarchia.ru 

Віряни ПЦУ відстояли у Верховному суді право на перехід...

dutchak1

dutchak1 написал:

Ну і що, хтось читав те судове рішення? З чим вітали парафіян і настоятеля храму?

25.          Тому, суд доходить висновку, що в даному випадку спір виник між засновниками та членами релігійної організації - Хустської єпархії УПЦ та релігійної громади - Релігійної громади УПЦ КП, яка вирішила змінити канонічне підпорядкування, подавши заяву про реєстрацію змін до статуту, що свідчить про приватно-правовий характер спірних правовідносин.

26.          У зв`язку з цим, судами попередніх інстанцій було помилково віднесено даний спір до       юрисдикції адміністративних судів, оскільки позовні вимоги у зазначеній справі спрямовані на захист цивільних прав позивача і з огляду на суб`єктний склад сторін спору він має вирішуватися за правилами господарського судочинства.

wink 

До недавнего времени можно было со снисходительной ирон...

dima222

dima222 написал:

Реально, перечитував іноді біографії наших архієреїв, ужасає те, що більшість немає навіть очної семінарї, і серед них найнайвищі чини архіреїв, даже предстоятелів!... ті що роками мучили свої голови і животи поклали у семінаріях, академіях і єпархіальних послушаніях - в тіні Церкви, а пронирливі і дерзновенні - керують єпархіями... парадоксіс ))) 

Тут священники УПЦ (РПЦ) говорят, мол, что признание ПЦ...

dima222

dima222 написал:

Стаття відмінна. Молодець

Отець Микола Данилевич закрив для мене можливість комен...

dima222

dima222 написал:

Многая лета, отец Андрей

УПЦ МП вже не називає ПЦУ "розкольниками"...

dima222

dima222 написал:

Дякую. Дуже вичерпно і тепер маю багато аргументів на захист ПЦУ перед знайомими з МП. Варто радіти! 

И снова перлы известного запорожского религиозно-полити...

dima222

dima222 написал:

Страшно от таких слов Луки - неужели здоровый человек может такое глаголати?